Menggunakan Cara Sedia Ada untuk Menangani Perhambaan Moden

16 Ogos 2018

Ligia Kiss  | Associate Professor, University College London
Cathy Zimmerman  | Professor at the London School of Hygiene & Tropical Medicine

Tanpa mengira terma penggunaan yang anda gunakan—sama ada perhambaan moden, buruh paksa atau pemerdagangan manusia—ini merupakan masalah rumit yang perlu ditangani. Dalam ruangan pertama kami untuk Delta 8.7, kami ingin berkongsi pengajaran yang telah diperoleh daripada penyelidikan kami pada masa lalu tentang keganasan berasaskan jantina dan penyelidikan semasa kami yang dibiayai oleh Jabatan Pembangunan Antarabangsa UK dan kami ingin memberikan cabaran kepada rakan kerja yang berusaha untuk mencapai Sasaran 8.7 bagi Matlamat Pembangunan yang Mampan.

Kami percaya bahawa kebanyakan pengajaran yang kami peroleh tentang mengambil pendekatan pencegahan kesihatan awam untuk menangani masalah sosial yang rumit seperti keganasan berasaskan jantina, boleh digunakan dalam cabaran untuk menangani perhambaan moden.


Pasar buku di Warsaw, Poland. Unsplash/freestock.org

Pengajaran pertama ialah pencapaian hasil yang bermakna dari segi bilangan orang dalam pekerjaan yang lebih selamat, lebih adil dan saksama memerlukan mencegah kemasukan orang ke dalam keadaan mengeksploitasi dan juga mengurangkan kelaziman keadaan yang mengeksploitasi. Sehingga baru-baru ini, pelaburan disasarkan terutamanya pada tindakan responsif seperti pendakwaan pelaku dan bantuan mangsa. Walau bagaimanapun, arus nampaknya menghala ke arah pencegahan, dengan bilangan penderma yang semakin bertambah dalam mencari jawapan kepada persoalan: Apakah yang berkesan untuk mencegah perhambaan moden?

Pengajaran kedua adalah tentang keperluan untuk mengenal pasti faktor risiko dan perlindungan berkaitan dengan kemasukan individu ke dalam kerja mengeksploitasi dan penentu yang mendorong kerja mengeksploitasi. Sejak sedekad yang lalu, banyak kerja kualitatif yang bagus telah dihasilkan dalam menerangkan kebanyakan bentuk perhambaan moden di seluruh dunia. Terdapat juga penambahbaikan yang ketara dalam pengiraan kelaziman. Akan tetapi sejauh manakah kemajuan telah dicapai dalam mengenal pasti “punca yang boleh diubah suai” bagi perhambaan moden?

Pada tahun 2015, dengan Dana Kebebasan, kami telah menjalankan sorotan kajian dan analisis bertema untuk lebih daripada 50 dokumen penghijrahan yang lebih selamat dan antipemerdagangan untuk mencari bukti faktor risiko dan perlindungan eksploitasi. Kami tidak menemui kajian yang secara khusus disasarkan untuk mengenal pasti penentu. Dalam kalangan dokumen yang membincangkan risiko eksploitasi, kebanyakannya hanya mengenal pasti pengaruh umum yang tidak dapat dikawal oleh individu, seperti jantina dan umur. Kajian yang lain menumpukan pada faktor berskala besar yang memerlukan anjakan dasar secara besar-besaran, seperti sektor buruh yang kurang dikawal selia dan berkemahiran rendah atau penghijrahan yang tidak menentu. Tiada yang cuba memahami “skop menyeluruh tentang punca yang menyebabkan perbezaan” dalam berlakunya perhambaan moden. Ini menunjukkan bahawa usaha untuk mencari bukti bagi penentu hendaklah menjadi elemen yang mendesak bagi pemprograman pencegahan.

Dengan menjana bukti interaksi antara risiko, perlindungan dan hasil, tidak mustahil untuk membangunkan teori perubahan yang berasas.

Apabila kami memulakan penilaian SWIFT, kami tahu bahawa bukti yang lebih kukuh diperlukan untuk membantu dalam membimbing campur tangan. Dalam kerja SWIFT, kami mula mencari bukti untuk menjawab persoalan seperti jenis faktor risiko yang campur tangan perlu sasarkan, cara untuk disasarkan dalam kalangan kumpulan berbeza, dan konteks yang diperlukan. Dengan menjana bukti interaksi antara risiko, perlindungan dan hasil, tidak mustahil untuk membangunkan teori perubahan yang berasas. Kami percaya teori perubahan yang berasas ialah elemen penting dalam reka bentuk dan penilaian campur tangan.

Seperti yang telah kami lakukan dalam Ringkasan Serantau SWIFT, kami yang akan datang, kami tertanya-tanya, persoalan berkaitan campur tangan asas berikut yang manakah boleh kami jawab, sebagai pengamal, pembuat dasar dan penyelidik:

  • Apakah ciri dan konteks yang meletakkan manusia pada risiko dieksploitasi lebih tinggi? Apakah yang melindungi mereka?
  • Apakah sektor yang mempunyai risiko eksploitasi paling tinggi dan paling rendah? Kenapa?
  • Faktor penyebab atau konteks yang manakah boleh diubah suai, dalam keadaan apa dan untuk siapa?

Akan tetapi, walaupun kami boleh menjawab soalan ini, cabaran yang ditempuh oleh pekerja bergaji rendah dalam mencari dan mengekalkan kerja yang sesuai terus sebegitu kerana kami masih belum memahami hubung kait antara pelbagai halangan dengan kerja yang sesuai. Untuk menemui satu cara mutlak yang dapat membasmi pemerdagangan manusia adalah mustahil. Untuk mengurangkan risiko orang ramai daripada terjerat dalam perhambaan dan untuk mempromosikan keselamatan dan kesihatan mereka, campur tangan perlu menangani sifat yang rumit dan sistemik pada penentu eksploitasi buruh.

Dalam kertas penyelidikan terbaru kami, Pemerdagangan manusia dan eksploitasi: Kebimbangan kesihatan global, untuk koleksi PLOS MEDICINE tentang Kesihatan, Pemerdagangan dan Eksploitasi, kami membentangkan rangka kerja konseptual yang menggambarkan berbilang fasa penghijrahan buruh, bahagian risiko dan/atau perlindungan berpotensi yang menggambarkan ciri eksploitasi yang biasa. Kami telah menekankan risiko kemudaratan daripada penyahlahgunaan berkaitan dengan kerja mengeksploitasi dan keadaan pekerjaan, daripada waktu bekerja yang panjang dan tugas berbahaya yang tidak dilindungi sehinggalah kepada terma pekerjaan yang melampau, pengurungan fizikal, ancaman dan keganasan. Rangka kerja seperti yang kami cadangkan bertujuan untuk membimbing dalam berfikir tentang campur tangan dan bidang sasaran dasar dan menggalakkan kerjasama merentas sektor.

Jadi, sambil kami menutup ruangan pertama kami, kami ingin melancarkan dialog untuk mencabar komuniti Delta 8.7 yang terdiri daripada pengamal, ahli akademik dan pembuat keputusan agar mempertimbangkan kemajuan teori bagi membantu kami maju ke hadapan dengan haluan dasar dan pemprograman yang lebih koheren dan bersepadu dalam bidang eksploitasi buruh. Dalam rangka kerja kami, terdapat beberapa contoh risiko—peluang mata pencarian yang sedikit, penempatan kerja yang melibatkan riba—berkaitan dengan fasa perjalanan penghijrahan buruh, termasuk, prapemergian, pengambilan pekerja, tempat kerja dan kepulangan. Kami ingin mencabar komuniti Delta 8.7 agar mengkaji dengan lebih mendalam ke dalam setiap bidang campur tangan yang dicadangkan dalam rangka kerja awal kami—perlindungan sosial, pengambil pekerja dan majikan serta amalan perniagaan—dan membangunkan perspektif yang lebih terperinci, dengan harapan, berdasarkan bukti yang kukuh. Kami tidak sabar untuk membaca respons anda dalam Forum dan mengadakan perbualan yang sebenar tentang isu ini di Delta 8.7.

Ligia Kiss ialah profesor madya epidemiologi sosial di London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Cathy Zimmerman ialah profesor dan ahli pengasas Pusat Kesihatan & Keganasan Jantina di London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Artikel ini telah disediakan oleh Ligia Kiss dan Cathy Zimmerman sebagai sumbangan kepada Delta 8.7. Seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat Penggunaan Delta 8.7, pendapat yang diluahkan dalam artikel ini merupakan pendapat pengarang dan tidak semestinya mencerminkan pendapat UNU atau rakan kongsinya.

Forum Delta 8.7
Penguatkuasaan Undang-undang

Menggalakkan Pengaliran Maklumat untuk Mencapai Sasaran 8.7

Luis Fabiano de Assis
Teruskan Membaca
Keadilan Antarabangsa

Mencipta Rang Undang-undang Perhambaan Moden Kanada

John McKay
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Menyokong Hak Orang yang Terselamat di Nepal

Sunita Danuwar
Teruskan Membaca

Building an Anti-Trafficking Support System for Uganda’s Sustainability

Teruskan Membaca

Breaking the Vicious Circle: Climate Change, Environmental Destruction and Contemporary Slavery

Teruskan Membaca

AI for Good: Using AI to Prevent Modern Slavery, Human Trafficking and Forced and Child Labour

Ben Harris
Teruskan Membaca
Tag