Keperluan Penyelidikan Termaklum Orang yang Terselamat untuk Menentang Pemerdagangan Manusia

1 November 2018

Seperti mana-mana usaha yang bermatlamat untuk penyelesaian berskala besar kepada isu keadilan sosial global, strategi untuk menangani pemerdagangan manusia mesti berasaskan data dan penyelidikan berasaskan bukti. Bidang anti pemerdagangan menghadapi cabaran permulaan, kekurangan dana dan akses yang terhad kepada data dan penyelidikan. Sifat jenayah yang sangat kompleks ini memburukkan lagi risiko usaha yang tidak cekap bahkan tidak produktif dengan menggunakan persepsi pemerdagangan yang tidak boleh dipercayai sebagai asas campur tangan strategik.

Input orang yang terselamat, bermakna data yang dikumpulkan daripada mereka yang mengalami pemerdagangan manusia adalah penting untuk sebarang inisiatif anti pemerdagangan, daripada peruntukan perkhidmatan terus kepada campur tangan penguatkuasaan undang-undang. Tanpa input orang yang terselamat, kita tidak dapat mengetahui jika kempen outreach dan kesedaran yang kita maksudkan untuk sampai kepada mangsa akan berkesan. Kami tidak dapat mengetahui jika program perlindungan dan perkhidmatan langsung kami akan menepati standard kecemerlangan yang dicapai melalui penjagaan trauma termaklum adalah kompeten budaya. Kami tidak dapat mengetahui jika usaha kami untuk mengenal pasti mangsa akan mencapai mereka yang paling teruk dan terpencil. Namun, boleh dikatakan yang paling penting merupakan keperluan untuk penyelidikan berasaskan bukti untuk memaklumkan dasar anti pemerdagangan. Apabila perundangan diluluskan tanpa usaha wajar dan tanpa perbincangan lembaga strategik dengan penyediaan data yang kukuh, niat terbaik boleh menjadi tidak produktif, bahkan membahayakan orang yang terselamat.

Data daripada orang yang terselamat mesti menjadi sebahagian daripada penyelidikan anti pemerdagangan dan orang yang terselamat yang diminta untuk memaklumkan kerja anti pemerdagangan harus dibayar untuk kerja ini.

Petikan Rang Undang-undang Senat Amerika Syarikat 1693 atau Tindakan Menentang Perdagangan Seks Dalam Talian dan Tindakan Henti Memungkinkan Pengedar Seks (FOSTA-SESTA) baru-baru ini, yang antara lain memuatkan Backpage dan platform dalam talian lain untuk seks komersil membawa reaksi hebat bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan seks termasuk mangsa perdagangan seks. Dengan menutup pasaran dalam talian, FOSTA-SESTA telah mendorong perdagangan seks ke jalan dan memberi ganjaran kepada orang tengah (bapa ayam) yang boleh memadankan penjual dengan pembeli. Bapa ayam ini sering mengenakan kuota ke atas mangsa yang berpotensi sehingga boleh mengakibatkan kematian jika kuota tidak dipenuhi.

Menurut dapatan Siasatan Senat AS, pegawai Backpage telah secara aktif mengambil bahagian dalam pemerdagangan orang lain dengan menggubah iklan bahasa tertentu perdagangan seks bagi memastikan ini boleh disiarkan di bawah nama seks komersil yang dipersetujui. Tiada persoalan bahawa terdapat keperluan untuk dasar yang memegang tanggungjawab korporat bagi mengeksploitasi orang lain secara aktif untuk keuntungan. Namun begitu, sebarang dasar yang memberi kesan kepada orang yang terselamat mesti dimaklumkan sepenuhnya. Penyelidikan seharusnya telah dijalankan sebelum petikan FOSTA-SESTA tentang kesan rang undang-undang yang akan dikenakan kepada pekerja seks bebas seperti kehilangan pendapatan dan peningkatan kerentanan ke atas kehilangan tempat tinggal. Penyelidikan seharusnya telah dilakukan ke atas kemudahan jaringan keselamatan untuk melindungi orang yang paling lemah akibat kesan daripada rang undang-undang tersebut.

Bagaimanapun, pembiayaan persekutuan untuk penyelidikan anti pemerdagangan khusus kepada dasar adalah sangat jarang berlaku di Amerika Syarikat, begitu juga pembiayaan persekutuan untuk penyelidikan anti pemerdagangan secara umum. Sudah lama kita mengutamakan arahan persekutuan ke arah penyelidikan anti pemerdagangan. Tetapi penyelidikan pembiayaan sahaja tidak boleh menjadi keutamaan kita. Amalan penyelidikan dalam bidang kita mestilah beretika. Penyelidikan mesti memperkasakan mereka yang terselamat yang membolehkan data dikumpul pada mulanya.

Bagaimana kami melakukan ini?

Data daripada orang yang terselamat mesti menjadi sebahagian daripada penyelidikan anti pemerdagangan dan orang yang terselamat yang diminta untuk memaklumkan kerja anti pemerdagangan harus dibayar untuk kerja ini. Sebagai bidang yang kelihatan berfungsi untuk menamatkan eksploitasi semula, kami mempunyai kewajipan untuk mencegah eksploitasi semula orang yang terselamat yang berleluasa dalam bidang anti pemerdagangan.

Data yang dikumpulkan melalui peluang perundingan yang dibayar kepada orang yang terselamat bukan sahaja mengukuhkan bidang kami, tetapi menyediakan sumber pendapatan penting kepada orang yang terselamat yang kebanyakannya menghadapi halangan ketara untuk menembusi pekerjaan yang berdaya maju dari segi ekonomi. Laporan tahun 2017 yang dikeluarkan oleh National Survivor Network mendapati bahawa daripada 130 orang yang terselamat yang ditinjau, 72.7 peratus menunjukkan bahawa kesalahan berkaitan perdagangan mereka ialah penghalang ketara untuk mencari pekerjaan yang berjaya.


UNU/Persidangan untuk Mengukur Kemajuan Ke Arah Sasaran 8.7 pada Julai 2018.

Kerja perundingan sangat sesuai untuk amalan pengurusan trauma individu. Daripada mencipta kedudukan kakitangan yang mengekalkan amalan tanda dan lubang merpati bagi orang yang terselamat dalam peranan, yang sering mereka gambarkan tentang masa lalu mereka, perunding orang yang terselamat mempunyai kawalan terhadap berapa banyak, berapa kerap dan pada subjek apa yang mereka ingin hulurkan kepakaran mereka. Perundingan juga menawarkan pilihan kerja yang fleksibel dan kawalan secara jauh.

Memperluaskan akses orang yang terselamat untuk kerja perundingan sekaligus membenarkan akses kepada data yang lebih bermakna. Berbanding dengan belajar daripada hanya segelintir orang yang terselamat yang memilih kerjaya dalam bidang anti pemerdagangan, memiliki kumpulan besar perunding daripada kalangan orang yang terselamat untuk tujuan pengumpulan data akan membawa pelbagai suara orang yang terselamat ke meja perbincangan. Ia juga menghalang amalan tidak beretika menggunakan orang yang terselamat sebagai pelanggan program perkhidmatan langsung untuk mengumpul data termasuk mempunyai orang yang terselamat dalam program anti pemerdagangan yang mengambil tinjauan, terlibat dalam perbincangan kumpulan fokus atau terlibat dalam peluang pengucapan awam bagi pihak organisasi. Pelanggan dalam program perkhidmatan langsung terus berada dalam peringkat permulaan proses penyembuhan dan dinamik kuasa yang tidak sama rata antara pembekal perkhidmatan dan pelanggan memastikan kebenaran diberikan dalam konteks yang sukar ini.

Tetapi untuk membayar orang yang terselamat untuk memaklumkan kerja kami, kami mesti mempunyai pembiayaan dan pada masa ini, terdapat sedikit pembiayaan persekutuan yang khusus untuk penyelidikan yang membawa putaran penuh tentang topik yang dikendalikan. Kita mesti mengutamakan penyelidikan, kita mesti membiayanya dan kita mesti memastikan bahawa orang yang terselamat yang mewakili pihak berkepentingan yang kedua-duanya menyediakan dan mendapat manfaat daripada mengumpul data yang kita sangat perlukan.

Lara Powers ialah Penasihat Penglibatan Orang yang Terselamat di Polaris.

Nat Paul ialah Pengerusi Sokongan Dasar National Survivor Network.

Artikel ini telah siapkan oleh Lara Powers dan Nat Paul sebagai penyumbang kepada Delta 8.7. Seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat Penggunaan Delta 8.7, pendapat yang diluahkan dalam artikel ini merupakan pendapat pengarang dan tidak semestinya mencerminkan pendapat UNU atau rakan kongsinya.

Forum Delta 8.7
Penguatkuasaan Undang-undang

Menggalakkan Pengaliran Maklumat untuk Mencapai Sasaran 8.7

Luis Fabiano de Assis
Teruskan Membaca
Keadilan Antarabangsa

Mencipta Rang Undang-undang Perhambaan Moden Kanada

John McKay
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Menyokong Hak Orang yang Terselamat di Nepal

Sunita Danuwar
Teruskan Membaca

Building an Anti-Trafficking Support System for Uganda’s Sustainability

Teruskan Membaca

Breaking the Vicious Circle: Climate Change, Environmental Destruction and Contemporary Slavery

Teruskan Membaca

AI for Good: Using AI to Prevent Modern Slavery, Human Trafficking and Forced and Child Labour

Ben Harris
Teruskan Membaca
Tag