Memerangi Perhambaan Moden dalam Rantaian Bekalan dari Bawah ke Atas

20 Disember 2018

Genevieve LeBaron  | Professor of Politics at the University of Sheffield

Sejak tempoh dua dekad yang lalu, perbualan tentang tanggungjawab sosial korporat (CSR) untuk standard buruh dalam rantaian bekalan telah tertumpu kepada kuasa dan potensi syarikat berjenama besar untuk mempengaruhi pembekal. Melalui inisiatif suka rela swasta seperti pengauditan social, pensijilan etika dan tatakelakuan pembekal, perbadanan multi-nasional (MNC) besar yang berada di puncak rantaian bekalan boleh menggunakan kelebihan dan kuasa komersial mereka untuk menaikkan standard buruh dan mencegah masalah seperti buruh paksa dalam kalangan pembekal Tingkat 1 mereka, yang secara terus membekalkan barang atau perkhidmatan kepada MNC. Pembekal tersebut kemudiannya boleh mempengaruhi standard buruh di semua subtingkat rantaian bekalan. Atau begitulah ceritanya.

Ini cerita yang menarik, tetapi versi CSR ini kekal sebagai cerita dongeng. Pekerja belum lagi melihat penghujung yang membahagiakan seperti yang dijanjikan. Sememangnya sudah tiba masa untuk berdepan dengan fakta: CSR telah menghasilkan sedikit dari segi hasil yang konkrit dalam usaha menambah baik standard buruh. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh bukti yang semakin banyak, di beberapa bahagian isu sosial dan buruh, terdapat jurang yang serius antara janji CSR dan hasil sebenar. Salah satu kegagalan yang paling penting dan bermasalah CSR dari atas ke bawah adalah berkaitan dengan keberkesanan yang terhad dalam menangani buruh paksa, yang berkecenderungan untuk berlaku dalam bahagian buruh sumber luar dan tidak formal serta rantaian bekalan produk.  Penyelidikan terbaru—termasuk daripada saya sendiri tentang buruh paksa dalam rantaian bekalan teh dan koko global— telah mendokumenkan keberkesanan terhad bagi alat seperti pengauditan sosial, skema pensijilan etika, dan tatakelakuan, yang menunjukkan bahawa inisiatif ini secara umumnya gagal mengganggu model perniagaan buruh paksa. Sesetengah sarjana bahkan mempersoalkan sama ada inisiatif CSR tradisional telah menyebabkan amalan buruh haram menyelinap lebih jauh ke dalam rantaian bekalan global, sehingga menyukarkan lagi untuk ditemui oleh pemeriksa.


Tapak pembinaan. Unsplash/Ivan Bandura.

Di sebalik kesedaran yang meningkat tentang kelemahan CSR tradisional dalam menangani buruh paksa, syarikat, organisasi pekerja dan masyarakat sivil berlumba-lumba untuk merintis dan menguji penyelesaian baharu. Ini termasuklah pelbagai inisiatif untuk menggabungkan “suara pekerja”, metodologi pengauditan yang lebih baik, dan penyelesaian yang dipacu teknologi seperti blok rantai. Program tanggungjawab sosial yang didorong pekerja adalah secara khususnya mempunyai harapan, kerana mereka memberi mandat bahawa jenama menampung kos standard buruh lebih tinggi dan kerana mereka memasukkan pekerja dalam rekaan dan pelaksanaan mereka dengan penuh makna.

Sesetengah sarjana bahkan mempersoalkan sama ada inisiatif CSR tradisional telah menyebabkan amalan buruh haram menyelinap lebih jauh ke dalam rantaian bekalan global, sehingga menyukarkan lagi untuk ditemui oleh pemeriksa.

Kecuali tanggungjawab sosial didorong pekerja, kebanyakan inisiatif masih memusatkan MNC dan jenama, dan gagal mengambil serius urusan kecil di bahagian bawah rantaian bekalan di negara yang sedang membangun. Ini pengabaian yang aneh memandangkan ini merupakan petindak yang diharap dapat mengubah amalan mereka. Seperti yang diterangkan oleh rakan saya, Prof Andrew Crane, “sememangnya usahawan ini dan perusahaan mereka yang boleh sama ada menjadi halangan utama untuk perubahan yang berkesan atau sumber inovasi tulen ke arah amalan yang lebih bertanggungjawab.”

Atas sebab ini, saya bekerjasama dalam projek untuk menyiasat sama ada inisiatif bawah ke atas oleh perniagaan di bahagian bawah rantaian bekalan merupakan alat yang lebih berkesan berbanding dengan CSR atas ke bawah dalam menangani buruh paksa. Saya melakukan sedemikian sebagai sebahagian daripada pasukan sarjana yang dipimpin oleh Prof Andrew Crane di University of Bath Management School. Projek kami dipanggil “Membanteras Perhambaan Moden Melalui Kepimpinan Perniagaan di bahagian Bawah Rantaian Bekalan”, dan dibiayai oleh Akademi British untuk Sains Kemanusiaan dan Sosial dan Jabatan Pembangunan Antarabangsa UK dalam program mereka tentang “Menangani Perhambaan, Pemerdagangan Manusia dan Buruh Kanak-kanak dalam Perniagaan Moden”. Rakan sepasukan kami ialah Profesor Laura Spence di Royal Holloway, University of London, Dr Michael Bloomfield di University of Bath dan Dr Vivek Soundararajan di University of Birmingham, selain pasukan penyelidikan tempatan di India.

Dari segi empirikal, projek ini memberi tumpuan kepada kajian kes sektor pakaian yang mendalam di Tamil Nadu, India. Projek ini mempunyai tiga matlamat utama:

  • Untuk memetakan secara sistematik petindak dan hubungan perniagaan dalam subtingkat rantaian bekalan pakaian di India Selatan;
  • Untuk menentukan pendorong dan penghalang bagi firma tempatan untuk terlibat dalam inisiatif yang proaktif dalam menangani buruh paksa; dan
  • Untuk menilai keberkesanan inisiatif ini dalam membanteras eksploitasi.

Kami berharap projek ini akan menjelaskan halangan utama yang, sehingga kini, telah melengahkan usaha untuk membanteras buruh paksa perniagaan dalam rantaian bekalan. Memandangkan cabaran kenaikan standard buruh dalam kalangan subtingkat rantaian bekalan tidak formal yang tinggi dan sering bersumber luar secara tidak teratur, percubaan secara serius untuk memahami perniagaan yang beroperasi di sini dan corak eksploitasi yang dikaitkan dengan mereka menyebabkan kami menyifatkan ini sebagai bidang penyelidikan yang berpotensi. Datang semula nanti, kerana saya akan melaporkan kemajuan kami pada ruangan akan datang di sini pada Delta 8.7.

Genevieve LeBaron ialah Profesor Politik di University of Sheffield dan Pengerusi Bersama untuk Kumpulan Kerja bagi Perhambaan Moden di Yale University. Ikuti beliau di Twitter: @glebaron. Baca lebih lanjut tentang penyelidikannya: globalbusinessofforcedlabour.ac.uk

Forum Delta 8.7
Keadaan Konflik dan Kemanusiaan

The Impact of COVID-19 on Modern Slavery

James Cockayne
Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Symposium: Effective Measurements for Change

Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Strengthening Evidence to Tackle Labour Exploitation and Human Trafficking

Hannah Thinyane
Teruskan Membaca
Keadaan Konflik dan Kemanusiaan

The Impact of COVID-19 on Modern Slavery

James Cockayne
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

The Trafficking of Girls and Young Women: Identifying Gender-specific Vulnerabilities in Nepal, Nigeria and Uganda

Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Can Anti-Slavery Tools Assist Environmental Conservation Efforts?

Teruskan Membaca