Pendekatan Hak Asasi Manusia untuk Mengukur Perhambaan Moden

26 Disember 2018

Todd Landman  | Professor of Political Science and Pro Vice Chancellor of the Faculty of Social Sciences, the University of Nottingham
The Rights Lab  | University of Nottingham Beacon of Excellence

Selama lebih dari 30 tahun, cendekiawan dan pengamal hak asasi manusia telah membangunkan kaedah dan strategi untuk mengukur dan menganalisis hak asasi manusia merentas kategori dan dimensi mereka yang berbeza. Kaedah-kaedah ini termasuk menggunakan data daripada peristiwa, piawaian pengekodan, penyebaran tinjauan, menggunakan statistik sosioekonomi dan pentadbiran serta menggunakan data besar berdasarkan teks, imej, media sosial dan lain-lain bentuk data besar yang tersedia untuk analisis sekunder. Tetapi kerja ini sebahagian besarnya tidak menghiraukan kajian perhambaan moden, sementara cendekiawan perhambaan sendiri tidak memanfaatkan pelajaran yang dipelajari dalam komuniti pengukuran hak asasi manusia.

Tumpuan utama kerja pengukuran hak asasi manusia adalah berkaitan untuk dan melindungi hak sivil dan politik menggunakan data peristiwa dan berasaskan piawaian, seperti kerja perintis Persatuan Amerika untuk Kemajuan Sains (AAAS) dan Skala Keganasan Politik, yang memberi tumpuan kepada pelanggaran hak integriti fizikal negeri dan bukan negeri, seperti penyeksaan, pelaksanaan hukuman mati dan pemenjaraan politik. Usaha awal ini telah diperhalusi dan dipertingkatkan dengan perkembangan lanjut model “siapa buat apa pada siapa” dan Anggaran Sistem Pelbagai (MSE) untuk menjana data berasaskan peristiwa oleh Kumpulan Analisis Data Hak Asasi Manusia, sementara set data Cingranelli dan Richards (CIRI) dan Inisiatif Pengukuran Hak Asasi Manusia (HRMI) telah memberi tumpuan kepada menyediakan set data berasaskan piawaian yang lebih luas.

Di samping perhatian terhadap hak-hak sivil dan politik, terdapat kemajuan terkini dalam pengukuran hak ekonomi dan sosial, terutama sekali Indeks Pemerkasaan Hak Ekonomi dan Sosial (Indeks SERF), yang menggunakan idea sempadan kemungkinan pengeluaran dari ekonomi pembangunan untuk mengukur sejauh mana hak-hak sosial dan ekonomi sedang direalisasikan dengan corak asas pembangunan dan kapasiti ekonomi. Indeks SERF menyertai inisiatif data lain seperti indeks kualiti hidup fizikal (PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dalam memberikan langkah-langkah pembangunan yang setanding yang melampaui tumpuan semata-mata pada KDNK per kapita.

Proses-proses dalam evolusi pengukuran hak asasi manusia ini telah menjalani langkah-langkah operasi yang penting yang termasuk:

  • mengenal pasti konsep latar belakang keseluruhan untuk diukur;
  • menghalusi konsep yang sistematik;
  • memilih atau membangunkan petunjuk untuk konsep; dan
  • memberikan skor pada unit analisis, seperti individu, kumpulan, wilayah dan negara dari masa ke masa.

Proses ini sekarang dijelaskan dengan baik dan ditonjolkan dalam panduan rasmi mengenai petunjuk hak asasi manusia yang ditetapkan oleh Pejabat Pesuruhjaya Tinggi untuk Hak Asasi Manusia.

Sejarah yang kaya dengan perkembangan data dan peningkatan dalam komuniti hak asasi manusia memberikan latar belakang kepada banyak cabaran yang berkaitan dengan mengukur perhambaan moden. Konsep perhambaan moden, yang bertentangan dengan perhambaan bersejarah, masih ditentang, tetapi terdapat kesepakatan yang kuat dalam kalangan ramai sarjana dan pengamal perhambaan melalui rujukan kepada Garis Panduan Bellagio-Harvard berkenaan Parameter Undang-undang Perhambaan. Ia juga mungkin untuk memetakan konsep perhambaan di seluruh undang-undang antarabangsa dan undang-undang hak asasi manusia antarabangsa, yang menunjukkan kandungan teras perhambaan, tetapi kekal pada satu tahap tertentu dalam pembangunan berterusan. Ini dan persamaan yang lain bermakna bahawa komuniti perhambaan moden ada banyak untuk digunakan dalam menetapkan pengukuran dan strategi analisisnya.

Memahami sifat sebenar dan sejauh mana perhambaan moden dalam mana-mana konteks tempatan atau negara adalah penuh dengan kesukaran metodologi, yang berpunca daripada masalah asas bahawa mangsa perhambaan moden ialah penduduk yang sukar dicari. Anggaran kelaziman setakat ini telah menggunakan pendekatan berdasarkan peristiwa dan pendekatan berdasarkan kajian yang berusaha untuk mendedahkan contoh sebenar perhambaan moden atau kumpulan faktor yang berkaitan dengan kerentanan yang menimbulkan kebarangkalian mana-mana satu orang atau sekumpulan orang menjadi hamba moden.

Pendekatan berasaskan peristiwa telah digunakan untuk menganggarkan bilangan hamba di UK berdasarkan perbandingan merentasi senarai yang berbeza menggunakan MSE. Penambahbaikan dalam kaedah anggaran ini datang dari ketepatan yang lebih besar dalam senarai asal yang dikumpulkan (melalui agensi negeri dan bukan negeri) dan tahap pertindihan yang lebih besar di seluruh senarai ini, yang akan menyediakan anggaran yang lebih pasti dengan margin kesalahan yang lebih kecil.

Menggunakan pemodelan pelbagai peringkat berdasarkan instrumen kajian sampel secara rawak yang digunakan di negara yang mempunyai kelaziman tinggi, Yayasan Walk Free telah menganggarkan apa yang mereka panggil Indeks Perhambaan Global (GSI). Penggunaan tinjauan biasanya dilakukan di negara yang mempunyai kelaziman yang tinggi, kerana pendekatan sampel secara rawak tidak dapat mencari contoh di negara kelaziman rendah; wawasan yang terletak di tengah-tengah pendekatan berasaskan tinjauan digunakan oleh Pakar Perubatan untuk Hak Asasi Manusia dalam kerja mereka di negara dalam konflik.

Dalam kes perhambaan moden, Walk Free telah bekerjasama dengan Pertubuhan Buruh Antarabangsa untuk menganggarkan kelaziman buruh paksa dan perkahwinan paksaan merentasi sampel besar negara. Mereka membuat kesimpulan dalam kajian terbaru mereka bahawa terdapat 40.3 juta hamba dianggarkan di dunia hari ini. Kelaziman berbeza dengan ketara, dengan taburan terpencong keseluruhan sebilangan kecil negara yang mempunyai sebilangan besar hamba—India, Korea Utara dan China—dan sebilangan besar negara dengan sebilangan kecil hamba.

Kerja saya sendiri terhadap menganalisis GSI menggunakan model standard yang diambil dari sains politik hak asasi manusia menunjukkan bahawa kelaziman perhambaan berbeza dalam tempoh masa yang sama dengan respons kerajaan, tahap demokrasi, tahap pembangunan ekonomi dan kehadiran konflik. Melibatkan kajian perhambaan ke dalam pendekatan arus perdana ini daripada sains politik dan hubungan antarabangsa membantu memberi pemahaman tentang pendorong untuk perhambaan, konteks negara yang paling baik untuk mengurangkan kelaziman dan campur tangan dasar yang berpotensi yang akan mempunyai kesan jangka panjang ke atas pengurangan perhambaan. Jika Sasaran 8.7 Matlamat Pembangunan Mampan bertujuan untuk menamatkan perhambaan menjelang tahun 2030, maka pencapaian yang telah dibuat dalam bidang yang luas pengukuran dan analisis hak asasi manusia dapat membawa banyak perkara untuk diatasi bagi mencapai matlamat global yang penting ini.

Secara keseluruhan, banyak asas tentang pengukuran hak asasi manusia secara langsung digunakan untuk pengukuran dan analisis perhambaan moden. Lebih banyak usaha diperlukan untuk memberikan asas perhambaan moden dalam konsep hak asasi manusia yang bergerak melampaui hak sivil dan politik untuk memasukkan hak ekonomi dan sosial, di mana peruntukan sedia ada untuk perlindungan hak buruh dan pekerja harus mempertimbangkan bentuk ekstrem eksploitasi buruh yang terdapat dalam perhambaan moden dan di mana kesedaran progresif terhadap hak-hak ini akan menangani punca-punca perhambaan. Di samping itu, terdapat bentuk data sedia ada dan baru yang boleh digunakan untuk membantu kita memahami sifat sebenar dan tahap masalah, sebabnya dan cara untuk mengakhirinya.

Todd Landman ialah Profesor Sains Politik dan Pro Naib Canselor Fakulti Sains Sosial di Universiti Nottingham.

Artikel ini telah disediakan oleh Todd Landman sebagai penyumbang kepada Delta 8.7. Seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat Penggunaan Delta 8.7, pendapat yang diluahkan dalam artikel ini merupakan pendapat pengarang dan tidak semestinya mencerminkan pendapat UNU atau rakan kongsinya.

Forum Delta 8.7
Keadaan Konflik dan Kemanusiaan

The Impact of COVID-19 on Modern Slavery

James Cockayne
Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Symposium: Effective Measurements for Change

Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Strengthening Evidence to Tackle Labour Exploitation and Human Trafficking

Hannah Thinyane
Teruskan Membaca
Keadaan Konflik dan Kemanusiaan

The Impact of COVID-19 on Modern Slavery

James Cockayne
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

The Trafficking of Girls and Young Women: Identifying Gender-specific Vulnerabilities in Nepal, Nigeria and Uganda

Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Can Anti-Slavery Tools Assist Environmental Conservation Efforts?

Teruskan Membaca
Tag