Simposium: Manfaat dan Batasan Pemodelan Risiko Perhambaan Moden

11 Disember 2018

Laura Gauer Bermudez  | Director of Evidence and Learning, the Global Fund to End Modern Slavery
Shannon Stewart  | Senior Data Scientist, the Global Fund to End Modern Slavery

Pablo Diego-Rosell dan Jacqueline Joudo Larsen membentangkan model yang menggunakan pendekatan Bayes berhierarki untuk menganggarkan risiko perhambaan moden di peringkat nasional, menggunakan respons kepada tinjauan yang dijalankan oleh Gallup. Berdasarkan kerja terdahulu oleh Yayasan Walk Free, pengarang tersebut mengenal pasti lima kategori utama faktor risiko kelemahan: pentadbiran, akses kepada perkhidmatan sosial, ketidaksamaan, penafian hak dan konflik. Daripada ini, mereka memilih 18 pemboleh ubah daripada kumpulan yang lebih besar iaitu sebanyak 157, untuk menyertakan model, mempertimbangkan implikasi teoretikal dan praktikal. Dengan sifat keratan rentas data tersebut, pemboleh ubah dapat menunjukkan hubungan langsung atau songsang dengan buruh paksa dan perkahwinan paksa. Menggunakan model risiko ini, pengarang tersebut kemudiannya menjana ramalan kebarangkalian perhambaan moden mengikut negara, yang terdapat data yang mencukupi.

Usaha Diego-Rosell dan Joudo Larsen adalah penting dan memanfaatkan komuniti perhambaan moden dalam pelbagai cara. Penerangan meluas kaedah statistik menunjukkan pendekatan yang telah difikirkan dengan teliti kepada pemodelan risiko perhambaan moden dengan menggunakan data tinjauan sedia ada. Sambil kita berusaha untuk memindahkan sektor tersebut ke arah tindakan yang berpandukan data, komitmen kepada kerapian kuantitatif sangat penting. Pemodelan risiko diperlukan untuk memaklumkan reka bentuk dan sasaran program pencegahan perhambaan moden supaya ini dapat mengurangkan risiko dengan lebih cekap dan berkesan. Selain itu, penyertaan penilaian psikografi menambah lagi manfaat kepada analisis tersebut, menempatkan nilai pada persepsi responden sebagai tambahan kepada metrik penilaian demografi standard.

Walau bagaimanapun, pendekatan ini juga mempunyai beberapa batasan. Pertama, model tersebut menggunakan data keratan rentas, yang bermakna hubungan antara pemboleh ubah risiko dan hasil mungkin dwi-arah. Sebagai contoh, skor indeks pengalaman negatif yang lebih tinggi dan kesukaran hidup dengan pendapatan semasa dikaitkan dengan kemungkinan besar terlibat dengan buruh paksa dalam model semasa. Ada kemungkinan penglibatan dalam buruh paksa telah menyebabkan hasil tersebut bagi responden, berbanding dengan ciri yang meramal kemasukan ke dalam buruh paksa. Pengarang tersebut mengiktiraf batasan ini, yang terus menjadi cabaran bagi analitik ramalan dalam sains sosial secara meluas.

Dalam usaha akan datang, penyelidik boleh mendapat manfaat daripada pemilihan pemboleh ubah berkepentingan yang lebih statik dan kurang tertakluk pada hubungan songsang berpotensi yang mencabar pekendalian dapatan ini. Selain itu, disebabkan oleh ketidakpastian sekitar arah sebab akibat hubungan ini, batasan ketara wujud berhubung dengan ekstrapolasi dapatan pengarang daripada model risiko mereka ke atas anggaran kewujudan perhambaan. Sektor perhambaan moden mesti berhati-hati apabila mentafsirkan atau mengekstrapolasi hasil daripada data keratan rentas, mengiktiraf ketidakpastian yang wujud pada pemodelan ramalan dan terus melakarkan model yang lebih baik dan kaedah yang lebih halus.

Batasan kedua dapatan ini ialah kekurangan penggunaan yang berpotensi. Pemodelan risiko perhambaan moden di peringkat global boleh menjadi satu masalah jika pemboleh ubah diutamakan bagi kesesuaiannya kepada penstandardan merentas set data peringkat nasional, mendatangkan risiko terlalu generik untuk diambil tindakan. Faktor risiko nuansa dan sangat berkonteks wujud, yang membuatkan satu set petunjuk yang direka agar relevan secara global mungkin tidak dapat dirakam. Pemeriksaan risiko HIV di kemudahan kesihatan awam boleh menunjukkan perkara yang sama, seperti yang telah ditunjukkan oleh penyelidikan bahawa faktor risiko demografi sangat berubah-ubah mengikut rantau. Sebagai contoh, gadis remaja dan wanita muda di Afrika Selatan jauh lebih tinggi berisiko untuk mendapat jangkitan HIV daripada wanita dan gadis umur yang sama di mana-mana lokasi lain. Begitu juga, dalam konteks perhambaan moden, petunjuk standard pengarang di berbilang negara/rantau mungkin kehilangan nuansa yang diperlukan untuk memberi penjelasan, terutamanya apabila disasarkan untuk menangani perhambaan moden dalam neksus geografi/industri khusus.

Satu lagi dapatan dalam kajian ini yang menunjukkan batasan ini ialah pendidikan dan pembangunan belia didapati berkaitan dengan paras perkahwinan paksa yang lebih rendah. Sementara hubungan ini sekali lagi tertakluk pada cabaran dwi-arah, sekiranya penyelidikan lanjut menentukan pemboleh ubah ini sebagai peramal perkahwinan paksa, ia juga dikenali sebagai petunjuk pelbagai hasil yang buruk, termasuk pemangsaan keganasan, penyakit dan ketidakjaminan makanan. Petunjuk genetik seumpama itu sudah tentu menyokong naratif pembangunan global yang lebih luas, tetapi berkemungkinan kurang berwawasan bagi watak perhambaan moden. Usaha akan datang mungkin ingin mempertimbangkan penglibatan dengan pengguna akhir sesebuah model untuk menentukan jenis data yang berguna bagi menyasarkan program yang bertujuan mencegah atau mengurangkan perhambaan moden; pendekatan ini akan menyatukan pendekatan analitik data akademik tradisional dan moden dengan cara yang sangat boleh diambil tindakan.

Meskipun dengan batasan ini, analisis dan hasilnya masih memerlukan dialog. Sementara hubung kait tertentu tidak mengejutkan—seperti wanita kurang berisiko untuk menjadi buruh paksa atau paras pendidikan yang lebih tinggi dikaitkan dengan kadar perkahwinan paksa yang lebih rendah—satu dapatan mungkin baru bagi komuniti perhambaan moden: individu dengan skor yang lebih tinggi pada Indeks Penglibatan Komuniti mempunyai kebarangkalian yang lebih rendah dikaitkan dengan buruh paksa dan perkahwinan paksa. Sementara hubungan ini, sekali lagi, tertakluk pada batasan hubung kait songsang, ia mendapatkan saranan yang unik tentang potensi kuasa rangkuman sosial dan sokongan komuniti sebagai perlindungan terhadap perhambaan moden dan perlu disiasat dengan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, usaha Diego-Rosell dan Joudo Larsen mewakili langkah pertama yang bernilai untuk mengenal pasti secara sistematik kelemahan kepada perhambaan moden. Usaha mereka memberi persediaan asas yang sangat penting yang boleh dipelajari oleh sektor itu, mengubah suai dan perbaiki – terutamanya sambil kita cuba menghasilkan model risiko pada peringkat yang lebih mikro, menyoal siasat kelemahan dalam industri dan geografi khusus dan mengenal pasti dapatan untuk memaksa penggubal undang-undang, pembuat dasar, pemimpin perniagaan dan masyarakat sivil untuk bertindak.

Kajian ini telah disediakan sebagai sebahagian daripada simposium Pemodelan Risiko Perhambaan Moden Delta 8.7. Baca semua respons di sini.

Laura Gauer Bermudez ialah Pengarah Penyelidikan dan Pembangunan di Dana Global untuk Menamatkan Perhambaan Moden.

Shannon Stewart ialah seorang Ahli Sains Data Kanan di Dana Global untuk Menamatkan Perhambaan Moden

Artikel ini telah disediakan oleh Laura Gauer Bermudez dan Shannon Stewart sebagai penyumbang kepada Delta 8.7. Seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat Penggunaan Delta 8.7, pendapat yang diluahkan dalam artikel ini merupakan pendapat pengarang dan tidak semestinya mencerminkan pendapat UNU atau rakan kongsinya.

Forum Delta 8.7

Can New US Law Help Increase Financial Recovery and Reintegration of Survivors of Human Trafficking?

Teruskan Membaca

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca

Forced Labour Import Bans: What Does the Evidence Tell Us?

Teruskan Membaca

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca

Domestic Slave Labour in Brazil

Teruskan Membaca

Indigenous Peoples and the Anti-Trafficking Sector’s Blind Spot

Teruskan Membaca
Tag