Simposium: Pemodelan bagi Risiko Perhambaan Moden | Sebuah Respons

14 Disember 2018

Jacqueline Joudo Larsen  | Criminologist and Head of Research, Walk Free Foundation
Pablo Diego-Rosell  | Senior Consultant, Gallup

Menganggarkan kelaziman perhambaan moden adalah penting untuk pemahaman skala jenayah ini. Walaupun berada di peringkat awal pembangunan, anggaran kelaziman ialah faktor kritikal dalam menggalakkan minat kerajaan dan badan pembiayaan dan merangsangkan tindakan. Pendekatan kami untuk anggaran adalah dibangunkan dengan memikirkan objektif-objektif menyeluruh ini, bersama-sama dengan keperluan untuk kaedah yang jelas dan boleh ditiru yang hanya akan diperkuatkan apabila lebih banyak data tersedia.

Penyumbang kepada simposium ini telah membangkitkan beberapa perkara penting tentang model faktor risiko yang kami telah bentangkan, termasuk kesesuaian model untuk ramalan, jurang data di negara maju, pemilihan inferens Bayes berbanding kerapian, kebolehpercayaan maklumat terdahulu, kebergunaan data global dan perkongsian data.

Profesor Silverman menyatakan bahawa model faktor risiko adalah bagus untuk penerangan, tetapi membangkitkan kebimbangan terhadap penggunaannya dalam ramalan. Seperti yang kami nyatakan, kajian ini berada pada peringkat awal dan jurang data untuk negara maju telah diakui. Walaupun tahap ketepatan yang lebih tinggi ialah keutamaan dalam lelaran masa depan, kami tidak bersetuju bahawa tiada utiliti dalam ramalan peringkat negara semasa. Dalam contoh Amerika Syarikat yang diberikan, ketahui bahawa bilangan mangsa mungkin sebanyak 4 juta ialah peningkatan besar dalam usaha semasa untuk menganggarkan kelaziman kebangsaan.

Sememangnya terdapat beberapa cara untuk dilakukan dalam meningkatkan ketepatan dalam model tetapi untuk melakukannya, sumber data selanjutnya diperlukan. Kami tidak mendakwa ini sebagai model terbaik, sebaliknya ini merupakan model terbaik berdasarkan data yang ada. Malah, menjana anggaran kelaziman perhambaan moden telah mendedahkan jurang dalam data tersedia pada peringkat serantau. Yayasan Walk Free terus melaburkan ke dalam kaji selidik kebangsaan, langkah penambahbaikan kerentanan dan mencari bentuk pengukuran alternatif di negara maju melalui teknik, seperti anggaran sistem berganda, untuk memastikan peningkatan besar dapat dibuat kepada model masa depan. Di samping itu, penyelidikan mengenai sektor atau rantau tertentu akan menambah banyak maklumat berharga kepada model seperti model kami.

Keputusan untuk menggunakan pendekatan Bayes berbanding pendekatan kerapian telah dipersoalkan oleh Dr Gleason, yang menyatakan bahawa penyelidikan dalam bidang tersebut tidak akan dapat mencari maklumat terdahulu mengenai perhambaan moden yang boleh dipercayai. Walaupun inferens kerapian lebih biasa dalam kalangan ahli sains sosial, kami telah menggunakan rangka kerja Bayes terutamanya untuk sebab perkomputeran. Data tersedia membincangkan tentang peristiwa luar biasa yang dalam pendekatan kerapian boleh membawa kepada ketunggalan dalam pencerapan matriks. Pendekatan Bayes boleh berjaya walaupun terdapat pengasingan lengkap dalam regresi logistik. Selain manfaat perkomputeran, pendekatan Bayes juga membenarkan kami untuk menggabungkan pengetahuan asas tentang kelaziman dan pengagihan perhambaan moden.

Contohnya, sesetengah mungkin mencadangkan bahawa semua nilai risiko yang mungkin adalah hampir sama. Kami bersetuju dengan Dr Gleason bahawa terdapat kurang maklumat terdahulu tentang perhambaan moden, yang memotivasikan keputusan untuk memberikan maklumat terdahulu yang lemah untuk pemotongan model dan pekali regresi, menggunakan fungsi kepadatan t dengan 7 darjah kebebasan dan skala 2.5. Lelaran masa depan pendekatan pemodelan ini akan dapat menggabungkan maklumat terdahulu menggunakan pendekatan Bayes.

Bermudez dan Stewart memberi amaran bahawa model yang berasaskan pemboleh ubah yang dipilih kerana ketersediaannya merentasi set data kebangsaan mungkin menyebabkan penemuan yang “terlalu generik untuk boleh dilakukan”. Ini ialah pernyataan yang sah, tetapi keperluan bahawa kajian ini dijalankan untuk tujuan mengukur kerentanan dan menganggarkan kelaziman perhambaan moden merentasi 167 buah negara untuk Indeks Perhambaan Global. Mengenal pasti faktor risiko peringkat global membantu membentuk rangka kerja menyeluruh untuk respons dasar. Kerentanan kepada perhambaan moden terjejas oleh interaksi rumit faktor berkaitan dengan kehadiran atau ketiadaan perlindungan dan penghormatan terhadap hak, keselamatan dan keselamatan fizikal, akses kepada keperluan kehidupan seperti makanan, air dan penjagaan kesihatan dan corak penghijrahan, perpindahan dan konflik. Pada tafsirannya yang paling asas, tahap analisis ini mengesahkan bahawa perhambaan moden tidak boleh ditangani secara berasingan tetapi harus ditangani bersama dengan isu hak asasi lain yang diserlahkan dalam Matlamat Pembangunan Lestari.

Terdapat nilai untuk petindak perhambaan moden dalam mengenal pasti bahawa, contohnya, pendidikan dan pembangunan belia dikaitkan dengan tahap perkahwinan paksaan yang lebih rendah. Kejayaan penyelesaian jangka panjang dalam bidang ini pada asasnya bergantung kepada perubahan sistemik dan membina rintangan dalam kalangan penduduk yang mudah terjejas. Penemuan ini memperkukuhkan keperluan untuk memberi tumpuan pada akses kepada pendidikan dalam kalangan penduduk yang mudah terjejas – sebuah penemuan yang boleh diguna pakai sepenuhnya untuk organisasi garis depan dan sebuah campur tangan yang banyak sudah gabungkan ke dalam pengaturcaraan antiperhambaan mereka.

Dengan itu, kami mengakui bahawa model risiko global tersebut hanya boleh pergi sejauh itu. Penemuan kami sendiri menunjukkan nilai tambahan yang dibawa oleh analisis serantau. Dalam membangunkan dan menguji model, kepelbagaian serantau telah ditemui untuk “pemilikan perniagaan”; ini merupakan peramal penting bagi buruh paksa di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara dan dianggap disebabkan oleh bilangan usahawan keperluan yang lebih besar di negara membangun. Seperti yang dinyatakan di atas, penyelidikan mengenai sektor atau rantau tertentu akan menambah banyak pengetahuan tentang perhambaan moden dan dengan melakukan sedemikian, membawa kepada pemodelan yang lebih baik.

Akhir sekali, krisis penambahan semula dalam sains sosial telah membawa peningkatan tumpuan kepada ketelusan dan isu ini dibangkitkan oleh Profesor Silverman. Perkongsian data yang mendasari anggaran global adalah rumit kerana perkongsian pelbagai hala, yang memerlukan keputusan bersama mengenai perkongsian data dan keperluan untuk mengekalkan kepercayaan yang dibangunkan dengan kerajaan dan organisasi bukan keuntungan. Jaminan bahawa data akan ditanpanamakan dan dilindungi sentiasa tidak mencukupi.

Walaupun pertimbangan pragmatik ini, Yayasan Walk Free komited terhadap ketelusan. Dalam kes kajian yang menjadi subjek simposium ini, data, kod dan fail relevan lain yang dikongsi dengan statistik bebas untuk semakan, dan kertas teknikal terperinci telah tersedia melalui Jurnal Elektronik SSRN. Secara lebih meluas, kaedah kami dibangunkan dan diperbaik dengan kumpulan kerja pakar, pra-taklimat mengenai metodologi diberikan kepada pihak yang berminat, kertas metodologi terperinci diterbitkan dalam Indeks Perhambaan Global dan banyak data kami dijadikan tersedia secara percuma.

Penyumbang kepada simposium telah menyerlahkan aspek analisis yang dibentangkan dalam “Pemodelan Risiko Perhambaan Moden” yang merupakan bidang penting untuk perbaikan, dan kami berterima kasih atas pertimbangan mereka yang teliti terhadap kertas ini. Walaupun kemajuan yang ketara dalam pengukuran perhambaan moden telah dibuat dalam tempoh yang agak singkat, ini merupakan bidang yang berada di peringkat perkembangan paling awal. Akhirnya, analisis yang dibincangkan terletak di barisan hadapan anggaran dalam bidang ini. Hasilnya, tidak menghairankan bahawa bidang untuk perbaikan yang kita dan penyumbang lain telah kenal pasti tidak seperti yang ditemui pada peringkat awal pengukuran dalam bidang lain. Sektor kesihatan, contohnya, menghadapi kekurangan data dengan permintaan untuk data yang lebih baik berkembang sepanjang tahun 1980-an dan 90-an, menuju ke penggunaan kaji selidik sampel sebagai alat utama untuk memahami sejauh mana status kesihatan, faktor risiko dan respons, khususnya di negara membangun.

Walaupun dalam sektor kesihatan, sebuah bidang yang ramai fikir sebagai kaya data, kekal mempunyai cabaran yang mengingatkan orang yang kita hadapi dalam mengukur perhambaan moden, termasuk kekurangan data yang dilaporkan negara, keperluan untuk mengisi jurang data dan memastikan terdapat penilaian yang bebas dan objektif. Kelajuan yang kami hadapi dalam isu ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya dalam bidang kami adalah menggalakkan, seperti peningkatan tahap kerjasama tulen – ditunjukkan melalui penubuhan Alliance 8.7, pembangunan anggaran global sambungan, dan penghasilan platform data seperti, Delta 8.7 dan Kerjasama Data Perdagangan Kaunter. Kerjasama sebegitu penting untuk memastikan perhambaan moden tamat.

Kajian ini telah disediakan sebagai sebahagian daripada simposium Pemodelan Risiko Perhambaan Moden Delta 8.7. Baca semua respons di sini.

Jacqueline Joudo Larsen ialah Ketua Penyelidikan untuk Yayasan Walk Free.

Pablo Diego-Rosell ialah Perunding Kanan di Gallup.

Artikel ini telah disediakan oleh Jacqueline Joudo Larsen and Pablo Diego-Rosell sebagai penyumbang kepada Delta 8.7. Seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat Penggunaan Delta 8.7, pendapat yang diluahkan dalam artikel ini merupakan pendapat pengarang dan tidak semestinya mencerminkan pendapat UNU atau rakan kongsinya.

Forum Delta 8.7

Can New US Law Help Increase Financial Recovery and Reintegration of Survivors of Human Trafficking?

Teruskan Membaca

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca

Forced Labour Import Bans: What Does the Evidence Tell Us?

Teruskan Membaca

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca

Domestic Slave Labour in Brazil

Teruskan Membaca

Indigenous Peoples and the Anti-Trafficking Sector’s Blind Spot

Teruskan Membaca
Tag