Simposium: Pengenalan kepada Pemodelan Risiko Perhambaan Moden

10 Disember 2018

Jacqueline Joudo Larsen  | Criminologist and Head of Research, Walk Free Foundation
Pablo Diego-Rosell  | Senior Consultant, Gallup

Walaupun terdapat lebih ramai orang yang hidup dalam perhambaan sekarang berbanding pada masa lain dalam sejarah manusia, ukurannya telah menjadi lebih sukar daripada sebelum ini kerana status haramnya telah menyebabkan jenayah menjadi lebih tersembunyi. Kemunculan bentuk jenayah yang baharu dan pelbagai telah meningkatkan lagi kesukaran untuk mendapatkan anggaran yang boleh diyakini. Dengan pengalaman mengukur “jenayah” tersembunyi yang serupa, seperti serangan seksual dan keganasan domestik melalui tinjauan penduduk sampel secara rawak, Yayasan Walk Free telah menggunakan pendekatan ini dalam usaha membangunkan anggaran nasional yang boleh diyakini bagi perhambaan moden. Sejak 2014, sebanyak 54 tinjauan isi rumah yang mewakili populasi tersebut di peringkat nasional telah dilaksanakan melalui Tinjauan Gallup sedunia di 48 buah negara. Tinjauan ini menguatkan usaha pertama di peringkat global untuk menghasilkan model dan meramal risiko perhambaan moden.

Walaupun terdapat lebih banyak data tentang perhambaan moden sejak Walk Free menggunakan tinjauan nasional untuk mengukur perhambaan moden, cabaran tetap wujud kerana tinjauan tidak dapat dijalankan di setiap negara. Bagi menghasilkan anggaran yang paling boleh diyakini untuk 167 buah negara yang diliputi dalam Indeks Perhambaan Global 2018, metodologi ekstrapolasi yang menggunakan model Bayes berhierarki telah dibangunkan. Pendekatan statistik ini mengambil kira data tinjauan peringkat responden dan peramal peringkat negara untuk menganggarkan purata negara. Anggaran ini diperoleh menggunakan teori Bayes, yang membantu melengkapkan komputasi yang diperlukan dan boleh digunakan untuk merangkumi pengetahuan awal tentang kewujudan perhambaan moden secara meluas. Analisis yang diringkaskan di sini mengembangkan pendekatan berdasarkan ekstrapolasi sebelum ini, memungkinkan anggaran risiko perhambaan moden di peringkat individu dan negara dan anggaran kewujudan perhambaan moden yang termaklum melebihi sampel 48 buah negara itu, dapat dilakukan.

Meramal risiko perhambaan moden

Analisis tersebut adalah berdasarkan data tinjauan yang dikumpulkan melalui Tinjauan Gallup Sedunia dan data peringkat negara daripada model kelemahan Yayasan Walk Free. Data daripada tinjauan perhambaan moden telah digunakan untuk menganggarkan model risiko dan set tinjauan yang lebih luas telah digunakan bagi tujuan ekstrapolasi.

Proses menganggarkan kewujudan perhambaan moden di 167 buah negara bermula dengan mengenal pasti pemboleh ubah di peringkat individu dan negara yang mempunyai hubungan ketara dengan buruh paksa dan perkahwinan paksa di peringkat individu. Di peringkat individu, faktor demografi seperti umur, jantina dan status pekerjaan, serta faktor risiko sosio-ekonomi dan psikografi, seperti perasaan tentang pendapatan isi rumah, skor penilaian hidup dan pengalaman negatif yang menjejaskan, membantu meramal risiko serta faktor kelemahan di peringkat negara.

Beberapa model, setiap satu dengan bilangan pemboleh ubah peramal yang lebih besar, telah diuji sebelum model “asas” telah dikenal pasti sebagai model yang mencapai imbangan terbaik antara ketepatan ramalan dan liputan geografi. Model berbilang peringkat kemudiannya dimasukkan bagi mendapatkan hasil melebihi sampel 48 negara itu. Berdasarkan faktor risiko peringkat individu yang dikenal pasti, serta skor kelemahan peringkat negara, pendekatan model Bayes berhierarki telah digunakan untuk meramal dengan tepat status buruh paksa dan perkahwinan paksa seseorang individu. Kebarangkalian purata terwajar yang diramalkan kemudiannya dikira menggunakan model ramalan yang paling sesuai[1] untuk menganggarkan kewujudan purata perhambaan moden di peringkat negara.

Implikasi untuk dasar dan langkah seterusnya

Kedua, kami telah menunjukkan bahawa pendekatan model Bayes berhierarki boleh digunakan untuk meramal dengan tepat status buruh paksa dan perkahwinan paksa seseorang individu dan kewujudan perhambaan moden secara purata di peringkat negara. Ini ialah dapatan yang penting tetapi pengenalan mangsa yang meningkat dalam tinjauan akan membenarkan perkembangan model ramalan dan meningkatkan lagi ketepatan ramalan kita.

Analisis kita bukanlah tanpa batasan yang wujud dalam mana-mana usaha penyelidikan keratan rentas. Kami tidak dapat menentukan arah sebab akibat dan ada kemungkinan, sebagai contoh, buruh paksa mengakibatkan skor penilaian hidup yang lebih rendah dan bukannya penilaian hidup menjadi faktor pelindung. Satu lagi pertimbangan penting ialah liputan di seluruh dunia bagi data ramalan tidak sepadan dengan data anggaran model. Yang terkemudian menyertakan subset negara yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang menyebabkan pengecualian negara di Eropah Barat, Amerika Utara dan Asia yang maju[2]. Secara asasnya, ini bermakna bahawa kami tidak dapat menguji sama ada faktor risiko yang dikenal pasti dalam sampel kami berkelakuan dengan cara yang sama di rantau ini.

Setelah berkata demikian, model semasa adalah sederhana dari segi skop dan faktor risiko tidak berkemungkinan akan berbeza banyak di seluruh rantau, iaitu, seorang wanita akan tetap menjadi faktor risiko bagi perkahwinan paksa; hidup dalam kemiskinan akan tetap menjadi faktor risiko buruh paksa. Data di negara maju akan memperhalusi pemahaman kami tentang faktor risiko di negara berisiko rendah dan tinggi, membangunkan pemahaman kami tentang perhambaan moden dan cara terbaik untuk menangani perkara itu.

Kajian ini telah disediakan sebagai sebahagian daripada simposium Pemodelan Risiko Perhambaan Moden Delta 8.7. Baca semua respons di sini.

Jacqueline Joudo Larsen ialah Ketua Penyelidikan untuk Yayasan Walk Free.

Pablo Diego-Rosell ialah Perunding Kanan di Gallup.

Artikel ini telah disediakan oleh Jacqueline Joudo Larsen and Pablo Diego-Rosell sebagai penyumbang kepada Delta 8.7. Seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat Penggunaan Delta 8.7, pendapat yang diluahkan dalam artikel ini merupakan pendapat pengarang dan tidak semestinya mencerminkan pendapat UNU atau rakan kongsinya.

[1] Model linear berhierarki Bayes dengan prior yang lemah, 7 peramal demografi, 6 pemboleh ubah “Base” daripada Tinjauan Sedunia, satu peramal peringkat negara (Skor Kelemahan Terwajar), pintasan rawak peringkat negara dan interaksi silang aras antara memiliki perniagaan pada masa ini dengan rantau (Asia Selatan berbanding dengan yang lain).

[2] Modul perhambaan moden hanya didapati sesuai bagi temu bual secara bersemuka. Dalam kalangan negara ini, negara yang mempunyai jangkaan tinggi kewujudan perhambaan dan/atau penduduk besar diutamakan dan akhir sekali, negara dipilih untuk memberikan sampel yang mencukupi dalam setiap strata yang digunakan bagi anggaran global (lihat Pejabat Buruh Antarabangsa & Yayasan Walk Free (2017). Metodologi anggaran global bagi perhambaan moden: Buruh paksa dan perkahwinan paksa. ILO: Geneva.

Forum Delta 8.7

Can New US Law Help Increase Financial Recovery and Reintegration of Survivors of Human Trafficking?

Teruskan Membaca

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca

Forced Labour Import Bans: What Does the Evidence Tell Us?

Teruskan Membaca

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca

Domestic Slave Labour in Brazil

Teruskan Membaca

Indigenous Peoples and the Anti-Trafficking Sector’s Blind Spot

Teruskan Membaca
Tag