Evolusi Laporan Global UNODC tentang Pemerdagangan Manusia

12 Februari 2019
Inovasi Penyelidikan

Fabrizio Sarrica  | Pegawai Penyelidikan, Bangsa-bangsa Bersatu bagi Dadah dan Jenayah

Pada penghujung tahun 2018, UNODC telah melengkapkan edisi keempatnya bagi Laporan Global tentang Pemerdagangan Manusia yang dimandatkan oleh Perhimpunan Agung. Dalam masa 10-15 tahun yang lalu, corak dan aliran pemerdagangan telah berkembang dengan pelbagai cara. Pembaca boleh mendapatkan trend pemerdagangan manusia di peringkat rantau dan global dalam edisi 2018. Penyelidik boleh melihat pada pelbagai edisi Laporan Global untuk melihat bagaimana penyelidikan dan kualiti data pemerdagangan telah berkembang selama ini.

Satu “leluhur” Laporan Global itu ialah laporan Pemerdagangan Manusia; Corak Global yang diterbitkan oleh UNODC pada bulan April 2006 dan berdasarkan maklumat sumber terbuka. Sebuah pasukan penyelidikan telah mengumpulkan beribu-ribu akaun pemerdagangan manusia yang diterbitkan dalam laporan rasmi, kajian akademik dan media. Seperti yang dinyatakan dalam kata pengantar kajian ini, sebab di sebalik pendekatan metodologi ini adalah disebabkan “sebahagian daripada jenayah ini bersifat tersembunyi. Kekurangan pelaporan yang sistematik oleh pihak berkuasa [was] merupakan masalah sebenar”.

Pada tahun 2009, di bawah naungan UN.GIFT, UNODC telah menerbitkan kajian global baharu tentang pemerdagangan manusia. Laporan ini menyertakan statistik global dan rantau tentang pemerdagangan manusia untuk lebih kurang 155 negara dan wilayah di seluruh dunia. Usaha pengumpulan data agak hebat, dengan 25 penyelidikan di semua Pejabat Serantau dan ibu pejabat UNODC. Selama 18 bulan, pasukan ini berdedikasi mengumpulkan maklumat tentang kes pemerdagangan manusia yang direkodkan secara rasmi oleh pihak berkuasa kebangsaan. Beberapa orang daripada penyelidik ini telah pergi ke penjara untuk mengumpulkan fail daripada daftar mahkamah atau daripada tempat perlindungan mangsa.

Penerbitan 2006 dan 2009 telah menilai kekurangan data padu tentang pemerdagangan manusia. Pada masa yang sama, menganggarkan magnitud global yang diandaikan bagi fenomena ini telah meningkat dengan pantas, antara 500,000 hingga 4 juta mangsa pemerdagangan. Walau bagaimanapun, selalunya metodologi dan definisi operasi untuk mendapatkan anggaran ini tidak dilaporkan. Akibatnya, lebih banyak maklumat yang tersedia pada saiz tersembunyi fenomena ini daripada bahagian rasmi yang dilaporkan—agak unik dalam sejarah sains sosial. Apa sahaja pendapat yang dimiliki oleh seseorang tentang maklumat jenis itu, pada penghujung 2009, profil mangsa dan pesalah pemerdagangan telah direkodkan secara rasmi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa tidak diketahui.

Untuk mengisi jurang ini, apabila pada tahun 2010 Pelan Tindakan Global Bangsa-bangsa Bersatu untuk Memerangi Pemerdagangan Manusia mengarahkan UNODC untuk menerbitkan Laporan Global tersebut, kami memutuskan untuk memulakan usaha mengumpul data tahunan dan global bagi kes pemerdagangan yang dikesan secara rasmi. Dalam masa lapan tahun yang lalu, UNODC telah mengumpulkan maklumat tentang lebih kurang 225,000 mangsa telah dikesan secara rasmi oleh pihak berkuasa kebangsaan di seluruh dunia sejak 2003. Pada tahun 2016 sahaja, lebih kurang 100 buah negara telah menyediakan laporan kepada UNODC mengenai 26,000 mangsa pemerdagangan.

Ini adalah hasil penambahbaikan keseluruhan kapasiti pihak berkuasa kebangsaan untuk mengumpul data tentang pemerdagangan manusia. Pada tahun 2009, hanya 26 negara mempunyai institusi penyelaras yang mengumpul dan mengedar data tentang kes pemerdagangan secara sistematik. Menjelang 2018, bilangan ini telah meningkat kepada 65. Dengan perjalanan masa, pembangunan standard pengumpulan data telah dipertimbangkan oleh masyarakat antarabangsa sebagai aktiviti utama untuk meningkatkan respons kebangsaan terhadap pemerdagangan manusia. Sebagai respons, satu siri inisiatif yang menumpukan pada penambahbaikan pengumpulan data telah dijalankan oleh pelbagai pemain antarabangsa termasuk antara lain Kesatuan Eropah, Pertubuhan Antarabangsa bagi Penghijrahan, Pertubuhan Buruh Antarabangsa , Pusat Antarabangsa bagi Pembangunan Dasar Penghijrahan. Sewaktu menulis, saya dalam perjalanan balik daripada misi pembangunan kapasiti di Afrika Utara, di mana pihak berkuasa tempatan bersemangat untuk menerima alat bagi mengumpul dan melaporkan statistik mereka secara sistematik tentang kes pemerdagangan yang dikesan oleh mereka, menyaksikan bagaimana data hari ini ditukarkan menjadi perkara penting.

Lebih banyak data bermakna lebih banyak analisis dan setiap edisi Laporan Global mengandungi beberapa kemajuan analitis kecil berbanding edisi sebelum ini. Edisi 2012, sebagai contoh, menyertakan regresi linear tentang data pemerdagangan. Analisis tersebut membentangkan kaitan antara dinamik ekonomi dengan aliran pemerdagangan dan hasilnya menunjukkan bahawa keadaan sosio ekonomi yang miskin menyebabkan peningkatan dalam bilangan pemerdagangan. Edisi 2014 Laporan itu membentangkan regresi berbilang linear pada data runut masa, yang menjelaskan pengaliran pemerdagangan merentasi sempadan dari segi graviti model penghijrahan. Edisi 2016 dan 2018 membentangkan analisis kualitatif untuk lebih daripada 200 kes pemerdagangan.

Statistik rasmi hanya boleh bercakap tentang sebahagian daripada kisah itu dan bilangan itu, jika tidak disampaikan dengan teliti, boleh mengelirukan pembaca dan juruanalisis. Ia bukan sahaja tentang pengumpulan data padu daripada sumber yang jelas tetapi juga cara untuk menggunakan data itu dengan cara yang betul. Walau bagaimanapun, analisis berdasarkan bukti, mesti bermula daripada asas ini untuk berkembang kepada sesuatu yang lebih memadai bagi menggambarkan fenomena pemerdagangan manusia.

Masih belum jelas bagaimana rupa sesuatu itu. Lebih terkini, UNODC telah berurusan dengan ILO dan agensi UN yang lain untuk menguji tinjauan pemangsaan dan anggaran berbilang sistem. Ini yang diperlukan dan analisis bagi Laporan Global UNODC 2020 mungkin akan menggabungkan statistik rasmi dengan apa yang akan muncul daripada pendekatan inovatif ini. Turut dibayangkan dan diingini, penyelidikan pada masa akan datang akan menggugurkan penggunaan statistik rasmi untuk mengkaji jenayah ini. Walau bagaimanapun, tentang data pemerdagangan, masa depan belum kelihatan.

Fabrizio Sarrica ialah seorang pegawai penyelidikan untuk Bangsa-bangsa Bersatu bagi Dadah dan Jenayah. Beliau kini sedang berkhidmat sebagai Ketua Pasukan untuk penyelidikan UNODC tentang Pemerdagangan Manusia dan Penyeludupan Pendatang. Beliau merupakan pengarang bersama Laporan Global UNODC tentang Pemerdagangan Manusia (2009, 2012, 2014, 2016 dan 2018), serta mengetuai penghasilan Kajian Global UNODC tentang Penyeludupan Pendatang.

Pandangan yang diluahkan dalam artikel ini merupakan pendapat pengarang dan tidak semestinya mencerminkan pendapat Sekretariat Bangsa-bangsa Bersatu.

Artikel ini telah disediakan oleh Fabrizio Sarrica sebagai penyumbang kepada Delta 8.7. Seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat Penggunaan Delta 8.7, pendapat yang diluahkan dalam artikel ini merupakan pendapat pengarang dan tidak semestinya mencerminkan pendapat UNU atau rakan kongsinya.

Forum Delta 8.7
Penguatkuasaan Undang-undang

Menggalakkan Pengaliran Maklumat untuk Mencapai Sasaran 8.7

Luis Fabiano de Assis
Teruskan Membaca
Keadilan Antarabangsa

Mencipta Rang Undang-undang Perhambaan Moden Kanada

John McKay
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Symposium: Protecting Children from Exploitation during the COVID-19 Pandemic

Teruskan Membaca
Bantuan Pembangunan

Symposium: A Multidisciplinary Model Toward Preventing and Eradicating Child Labour in the Agricultural Sector

Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Symposium: Uncovering and Eradicating Child Labour in Hidden Supply Chains

Teruskan Membaca
Penghijrahan dan Pemindahan

Vulnerability to Human Trafficking and a Framework for Anti-Trafficking Action

Teruskan Membaca
Tag