Menyokong Hak Orang yang Terselamat di Nepal

14 Februari 2019

Sunita Danuwar  | Executive Director, Shakti Samuha

Dalam temu bual e-mel, Delta 8.7 telah bertanya kepada Sunita Danuwar, Ketua Orang yang Terselamat dan pengasas Shakti Samuha, tentang pertubuhannya dan peranan yang dimainkan oleh data serta bukti dalam kerja beliau. Temu bual ini telah disunting agar lebih jelas.

Delta 8.7: Bagaimanakah anda memulakan Shakti Samuha dan bagaimanakah misi serta programnya telah berubah sejak 1996?

Sunita Danuwar: Shakti Samuha telah ditubuhkan berikutan kejadian pada tahun 1996, apabila 500 gadis dan wanita telah diselamatkan daripada perhambaan seksual di rumah pelacuran India semasa serbuan polis di merata tempat. Daripada 500 gadis dan wanita ini, 200 merupakan warga Nepal dan daripada angka ini, 128 gadis dan wanita Nepal telah ditempatkan di pusat tahanan di India. Keadaan di pusat-pusat ini adalah seteruk keadaan di penjara, atau mungkin lebih teruk lagi. Kerajaan Nepal enggan membawa wanita ini balik ke Nepal, mendakwa bahawa mereka akan membawa HIV bersama mereka ke negara tersebut. Dengan ketiadaan sokongan daripada kerajaan, tujuh pertubuhan bukan kerajaan mengambil inisiatif membawa wanita dan gadis ini pulang dan membantu memulihkan mereka. Sekumpulan wanita yang pulang dari India kemudiannya menubuhkan Shakti Samuha.

Terdapat perubahan yang mendadak dalam program Shakti Samuha sejak 1996. Paling ketara, dalam cara melihat orang yang terselamat daripada pemerdagangan telah berubah. Kini, orang yang terselamat daripada pemerdagangan lebih lantang dalam menyuarakan hak mereka dan aktif terlibat dalam usaha sokongan. Di pihak kerajaan pula, banyak perkara telah berubah. Kerajaan Nepal telah mula mengambil berat tentang isu pemerdagangan manusia dan sedang mempertimbangkan undang-undang untuk melindungi orang yang terselamat daripada pemerdagangan. Walau bagaimanapun, masih adalah banyak lagi kerja yang perlu dilakukan.

Delta 8.7: Bagaimanakah anda menjejaki kejayaan program anda? Bagaimanakah data ini mempengaruhi projek pada masa hadapan?

Danuwar: Sebelum memulakan sebarang projek, Shakti Samuha menjalankan tinjauan garis dasar untuk mengenal pasti situasi semasa di tempat projek itu bakal dijalankan dan merancang secara strategik cara program kami boleh dilaksanakan dengan jayanya. Semasa projek tersebut, kami menjalankan tinjauan garis pertengahan untuk mengetahui keberkesanan projek kami yang sedang dijalankan dan untuk menjejaki kemajuan projek. Dan pada penghujung projek tersebut, kami menjalankan tinjauan garis tamat untuk memahami dengan lebih baik hasil projek tersebut dan untuk memeriksa tahap kejayaan projek itu dari segi pencapaian objektif awal.

Maklumat daripada tinjauan ini membantu kami memahami masalah dan halangan yang dihadapi dalam perlaksanaan projek tersebut dan mengelak daripada mengulanginya pada masa hadapan. Data padu dan penjejakan juga penting bagi pembangunan rangka log yang berkesan untuk projek pada masa hadapan.

Delta 8.7: Bagaimanakah penyelidikan daripada pertubuhan antarabangsa lain dan NGO mempengaruhi kerja anda, apakah jenis maklumat yang anda ingin guna dan kumpulkan jika anda mempunyai masa dan sumber?

Danuwar: Kami menggunakan penyelidikan dan laporan daripada pertubuhan lain sebagai sumber sekunder maklumat. Penyelidikan luar dan perkongsian amalan terbaik akan membantu sementara kami mula merancang untuk program masa hadapan. Kami mempunyai minat untuk mempelajari lebih lanjut tentang kaedah bekerja dan melakarkan program antipemerdagangan lain serta NGO yang menyokong orang yang terselamat.

Jika Shakti Samuha mempunyai masa dan sumber yang mencukupi, kami ingin melakukan lebih banyak penyelidikan tentang perlindungan dan undang-undang serta dasar penyepaduan semula orang yang terselamat di seluruh dunia. Terutamanya, maklumat tentang cara negara telah meluluskan dan melaksanakan perundangan yang berkesan untuk melindungi pemerdagangan, amat berguna bagi kerja kami dalam menyokong hak dan perlindungan orang yang terselamat di peringkat kebangsaan.

Seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat Penggunaan Delta 8.7, pendapat yang diluahkan dalam artikel ini merupakan pendapat pengarang dan tidak semestinya mencerminkan pendapat UNU atau rakan kongsinya.

Forum Delta 8.7
Penguatkuasaan Undang-undang

Menggalakkan Pengaliran Maklumat untuk Mencapai Sasaran 8.7

Luis Fabiano de Assis
Teruskan Membaca
Keadilan Antarabangsa

Mencipta Rang Undang-undang Perhambaan Moden Kanada

John McKay
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Menyokong Hak Orang yang Terselamat di Nepal

Sunita Danuwar
Teruskan Membaca

Building an Anti-Trafficking Support System for Uganda’s Sustainability

Teruskan Membaca

Breaking the Vicious Circle: Climate Change, Environmental Destruction and Contemporary Slavery

Teruskan Membaca

AI for Good: Using AI to Prevent Modern Slavery, Human Trafficking and Forced and Child Labour

Ben Harris
Teruskan Membaca
Tag