Simposium: Pendekatan Seluruh Bandar untuk Mencegah Pemerdagangan Manusia

28 Mac 2019
Inovasi Penyelidikan

Megan Tackney  | Pengurus Program Pathways to Freedom, Humanity United

Eksplorasi Alison Gardner tentang perkara yang menguatkan keberkesanan tindakan antipemerdagangan tempatan tertumpu pada kepentingan perkongsian tempatan yang pelbagai. Beliau memeriksa perkara yang boleh dipelajari daripada melihat perkongsian berbilang agensi tempatan di seluruh UK dan pada masa yang sama menguji kesan pendekatan “berdasarkan tempat” untuk menangani pemerdagangan manusia dengan bekerja untuk mencipta Notthinghamshire yang bebas perhambaan. Humanity United menyokong usaha yang sama untuk menggalakkan dan berkongsi pelajaran daripada pendekatan kerjasama baharu di bandar-bandar AS. Sementara tidak semua pelajaran dapat dipindahkan, terdapat tema dan pelajaran lazim yang mungkin berguna secara umum.

Pada 2012, Humanity United telah melancarkan Partnership for Freedom, satu perkongsian awam-swasta yang bertujuan mencetuskan idea baharu, data, komitmen dan tindakan dalam gerakan antipemerdagangan. Sebahagian daripada cabaran itu, Pathways to Freedom, telah dilancarkan pada tahun 2017 bersama NoVo Foundation dan dengan kerjasama 100 Bandar yang Lasak. Sebagai tanda keperluan dan minat yang semakin meningkat, 14 bandar utama AS memohon, dan tiga telah dipilih untuk menerima sokongan dalam membangunkan pendekatan komprehensif yang baharu kepada masalah pemerdagangan manusia: Atlanta, Chicago dan Minneapolis. Dengan pelaburan kami, bandar AS ini menyertai Houston sebagai satu-satunya bandar dengan jawatan sepenuh masa khusus untuk pemerdagangan manusia.

Cabaran ini telah dimotivasikan oleh jurang yang sama yang dikenal pasti oleh Gardner: lingkaran perkhidmatan tempatan yang rumit dan penguatkuasaan undang-undang tanpa panduan tentang perkara yang harus diberi keutamaan atau cara penyelarasan harus dilaksanakan; agensi kerajaan yang bekerja secara sendirian dengan data yang kurang baik atau tiada data tentang pemerdagangan manusia dan perkara yang diperlukan untuk menghentikan pemerdagangan manusia; dan kekurangan pembiayaan khusus untuk menyelesaikan cabaran seumpama itu.

Felo Kanan peringkat kabinet di pejabat Datuk Bandar di Atlanta, Chicago dan Minneapolis kini menerima pembiayaan khusus selama dua tahun untuk menyatukan berbilang agensi bandar, kumpulan NGO dan penyedia perkhidmatan untuk membangunkan dasar, amalan, aliran pembiayaan baharu dan hubungan dengan masyarakat yang terjejas oleh pemerdagangan. Mereka sedang membangunkan dan melaksanakan cetakan biru dasar bagi bandar mereka dan harapan kami adalah manfaat pendekatan ini akan menggerakkan bandar tersebut untuk meneruskan pelaburan itu sendiri selepas tempoh pembiayaan kami berakhir.

Mengutamakan pencegahan dalam bandar

Bandar-bandar AS sedang melibatkan diri dalam usaha antipemerdagangan, secara umumnya ini dilakukan melalui jabatan polis tempatan atau pasukan petugas penguatkuasaan undang-undang yang dibiayai oleh kerajaan persekutuan. Sementara penguatkuasaan undang-undang adalah penting untuk menghentikan pemerdagangan selepas perkara itu diketahui, campur tangan yang biasa digunakan selepas pemerdagangan manusia telah pun mencipta mangsa dan seperti yang diperhatikan oleh Gardner, polis tempatan tidak sentiasa menyelaraskan usaha mereka dengan jabatan lain atau menyerlahkan trend, corak atau keperluan bukan pendakwaan.

Jika bandar mengembangkan pandangan mereka tentang pemerdagangan manusia melangkaui apa yang mungkin dengan sumber penguatkuasaan undang-undang, kami percaya mereka boleh memainkan peranan penting dalam mengenal pasti siapa yang mungkin berisiko atau mungkin sedang mengalami eksploitasi dan sebagai langkah selanjutnya, menyesuaikan inisiatif sedia ada dan menambah sumber untuk memenuhi keperluan mangsa terselamat dengan lebih baik lagi.

Kami tahu bahawa wanita, lelaki dan kanak-kanak yang terdedah kepada eksploitasi kerap melalui berbilang sistem bandar AS seperti penguatkuasaan buruh, kebajikan kanak-kanak, perumahan dan perkhidmatan individu tanpa tempat berteduh, hospital, pemeriksaan kesihatan dan keselamatan, program rawatan dadah, perkhidmatan pendatang dan banyak lagi. Pada masa yang sama, kami ingin rakan kami untuk mempertimbangkan lensa antipemerdagangan, seperti yang diperhatikan oleh Gardner, yang membolehkan mereka melihat bahawa mungkin ada masalah masyarakat sebenar yang menjadikan eksploitasi perkara biasa. Mereka mesti mempertimbangkan siapa yang berhadapan dengan diskriminasi dalam bandar mereka: Pendatang? Belia yang merupakan seorang yang keliru jantina atau homoseksual? Orang yang tidak boleh meninggalkan kediaman mereka yang berantakan? Mereka yang terus miskin atau ketagih, tidak dibantu oleh bandar tersebut? Masa sudah berlalu untuk memikirkan bahawa menemui seorang atau dua pesalah bermakna kerja telah selesai.

Salah satu cabaran paling besar dalam bandar kita adalah kita meminta orang ramai untuk memikirkan tentang respons holistik, terselaras yang tidak sepadan dengan cara mereka memahami pemerdagangan manusia. Kekurangan data, salah persepsi yang dibakar oleh media, sumber yang terhad dan persaingan agenda politik, semua menyumbang kepada keengganan jabatan bandar untuk bertindak ke atas isu yang mereka tidak anggap sebagai isu mereka. Perkara ini telah kami lihat secara jelas dengan menggalakkan bandar-bandar untuk berusaha mengatasi eksploitasi buruh dan seksual. Sebagai contoh, sementara kebanyakan orang memahami sebab mangsa perdagangan seks memerlukan tempat yang selamat, sesetengah lebih lembap atau malah enggan, untuk mengiktiraf bagaimana undang-undang buruh bandar yang lemah atau kekurangan perkhidmatan untuk pendatang adalah relevan dengan pemerdagangan buruh.

Kami tahu bahawa di AS, peningkatan ancaman untuk menghantar balik dan retorik antipendatang yang semakin meningkat mungkin menyebabkan masyarakat pendatang menjadi lebih terdedah kepada eksploitasi. Mereka juga kurang berkemungkinan akan mendapatkan bantuan atau perkhidmatan kerana takut dihantar balik atau akibat imigresen yang lain. Masalah ini sangat mencabar hari ini kerana notis pembuatan peraturan yang dicadangkan telah dikeluarkan oleh kerajaan persekutuan yang akan menggunakan penggunaan atau penggunaan yang berkemungkinan oleh pendatang bagi manfaat kerajaan seperti setem makanan, bantuan perumahan atau Medicaid sebagai sebab untuk menafikan mereka Kad Hijau atau visa. Mujurlah, sesetengah kerajaan tempatan memberi respons dengan dasar dan amalan inovatif untuk melindungi pendatang dalam masyarakat mereka serta memastikan bahawa mangsa pendatang bagi pemerdagangan manusia dan jenayah lain boleh mengakses perkhidmatan yang diperlukan. Bandar-bandar ini mungkin tidak menganggap usaha ini sebagai sebahagian daripada program antipemerdagangan mereka tetapi itulah yang dilakukan.

Kepimpinan yang pelbagai dalam usaha antipemerdagangan bandar

Seperti yang dinyatakan oleh Gardner, kita mesti mengiktiraf bahawa dengan ketiadaan kepimpinan bandar dan sumber hingga sekarang, rakan kongsi bukan kerajaan perlu bekerja lebih keras untuk mewujudkan cantuman perkhidmatan yang tidak konsisten dengan bantuan yang sedikit daripada kerajaan bandar. Pemimpin bandar kita perlu memainkan peranan mereka dengan sedikit rasa rendah diri bagi tindakan dan kepimpinan yang telah diambil dan sebaliknya menawarkan diri mereka sebagai rakan dan sumber baharu.

Pada masa yang sama, sebagai pembiaya, kami menyokong pertubuhan akar umbi tempatan dalam setiap bandar Pathway kerana kami percaya usaha kerajaan mesti dipadankan oleh pemimpin dan organisasi yang boleh mencapai jauh ke dalam masyarakat mereka dan menaikkan suara mereka yang paling lemah. Kumpulan ini mempunyai keupayaan untuk menghubungi beribu-ribu masyarakat pekerja berpendapatan rendah yang secara tradisi terdedah kepada eksploitasi, termasuk pendatang, masyarakat LGBTQ+, masyarakat bukan kulit putih dan wanita. Harapan kami adalah organisasi ini akan menjadi sebahagian daripada fabrik bandar bagi usaha antipemerdagangan.

Dalam kertasnya, Gardner mengemukakan pendapat bahawa memahami perjalanan mangsa yang terselamat adalah penting untuk membangunkan dasar dan perkhidmatan sokongan yang berkesan. Hanya atas sebab itu, kami juga mempercayai bahawa adalah penting untuk mangsa yang terselamat menjadi sebahagian daripada mana-mana perkongsian tempatan yang bekerja untuk mengenal pasti masalah dan membentuk penyelesaian. Kami bekerjasama dengan Survivor Alliance untuk mengenal pasti dan melatih pemimpin mangsa yang terselamat dalam setiap bandar Pathway. Harapan kami adalah bandar lain dan dermawan akan melihat nilai penglibatan mangsa yang terselamat dan turut melabur.

Masyarakat tempatan mempunyai pemahaman yang terbaik tentang cabaran unik mereka dan berada di kedudukan paling baik untuk membuat pembaharuan dan penyelesaian yang diperlukan. Apabila usaha oleh kerajaan bandar dipadankan dengan organisasi yang boleh mencapai jauh ke dalam masyarakat yang terjejas, kita mungkin dapat menemui mereka yang paling terdedah.

Kajian ini telah disediakan sebagai sebahagian daripada simposium Pendekatan Tempatan kepada Menangani Perhambaan Moden Delta 8.7. Baca semua respons di sini atau muat turun simposium lengkap PDF di sini:

Megan Tackney ialah Pengurus Program bagi Humanity United, menyelia Partnership for Freedom.

Artikel ini telah disediakan oleh Megan Tackney sebagai penyumbang kepada Delta 8.7. Seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat Penggunaan Delta 8.7, pendapat yang diluahkan dalam artikel ini merupakan pendapat pengarang dan tidak semestinya mencerminkan pendapat UNU atau rakan kongsinya.

Forum Delta 8.7
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Evolusi Laporan Global UNODC tentang Pemerdagangan Manusia

Fabrizio Sarrica
Teruskan Membaca
Penguatkuasaan Undang-undang

Menggalakkan Pengaliran Maklumat untuk Mencapai Sasaran 8.7

Luis Fabiano de Assis
Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Symposium: Effective Measurements for Change

Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Report on Research Findings and Recommendations on Child Labour, Forced Labour and Human Trafficking in Global Supply Chains Released Today

Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Symposium: Addressing Modern Slavery’s Root Causes

Nat Paul
Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

A Tool for Health Professionals to Gather Data on Forced Labour and Human Trafficking

Teruskan Membaca
Tag