Simposium: Pendekatan Tempatan kepada Perhambaan Moden

26 Mac 2019
Inovasi Penyelidikan

Maria Savel  | Pengarang - Delta 8.7

Right Lab di University of Nottingham telah menerokai perkara yang membuat pendekatan antiperhambaan tempatan berkesan melalui Program Slavery-Free Communities (Masyarakat yang Bebas Perhambaan). Dr Alison Gardner, ketua Program Pentadbiran Rights Lab telah mengetuai kebanyakan daripada usaha ini, yang termasuk memetakan perkongsian antiperhambaan di United Kingdom bersama dengan Pesuruhjaya Antiperhambaan Bebas UK dan membangunkan Kit Alat Perkongsian Antiperhambaan untuk membantu perkongsian sedia ada serta mereka yang merancang aktiviti antiperhambaan berbilang agensi.

Delta 8.7 meminta Gardner untuk membincangkan usaha beliau dan Program Masyarakat yang Bebas Perhambaan, menyerlahkan amalan yang berpotensi dalam konteks Nottingham dan UK. Kami juga menjemput Nathaniel Erb daripada Erb & Associates, Megan Tackney daripada Humanity United dan Amanda Finger serta Annie Mills daripada Laboratory to Combat Human Trafficking untuk memberi respons kepada usaha Gardner dan membincangkan pengalaman mereka sendiri dalam menentang perhambaan moden serta pemerdagangan manusia di peringkat tempatan di Amerika Syarikat. Gardner telah diberikan peluang untuk memberikan respons kepada usaha lain itu.

Semua sumbangan kepada simposium tersebut boleh ditemui di bawah ini, atau muat turun simposium lengkap PDF di sini :

Pengenalan kepada Pendekatan Tempatan untuk Menangani Perhambaan Moden

Alison Gardner, Rights Lab, University of Nottingham
27 Mac 2019

Kepentingan Pendekatan Seluruh Bandar untuk Mencegah Pemerdagangan Manusia

Megan Tackney, Humanity United
28 Mac 2019

Bertanggungjawab bagi Pendekatan Tempatan

Nate Erb, Erb & Associates
29 Mac 2019

Dari Akar Umbi Ke Atas: Usaha yang Komprehensif untuk Menamatkan Pemerdagangan Manusia

Annie Miller, Laboratory to Combat Human Trafficking (LCHT)
Amanda Finger, Laboratory to Combat Human Trafficking (LCHT)
30 Mac 2019

Pendekatan Tempatan kepada Perhambaan Moden | Satu Respons

Alison Gardner, Rights Lab, University of Nottingham
31 Mac 2019

Simposium Delta 8.7 menawarkan pakar, peluang untuk membincangkan butiran teknikal penyelidikan mereka dan menerima ulasan daripada penyelidikan yang lebih meluas dan komuniti antiperhambaan. Penyelidik kemudiannya dapat memberi respons kepada ulasan yang diterima sebelum itu. Kami berharap simposium ini akan mencetuskan perbincangan lanjut dan membangunkan dialog sekitar penyelidikan dan data dalam usaha membasmi buruh paksa, perhambaan moden, pemerdagangan manusia dan buruh kanak-kanak. Baca simposium Delta 8.7 sebelum ini tentang pemodelan risiko perhambaan moden.

Forum Delta 8.7
Keadaan Konflik dan Kemanusiaan

The Impact of COVID-19 on Modern Slavery

James Cockayne
Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Symposium: Effective Measurements for Change

Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Strengthening Evidence to Tackle Labour Exploitation and Human Trafficking

Hannah Thinyane
Teruskan Membaca
Keadaan Konflik dan Kemanusiaan

The Impact of COVID-19 on Modern Slavery

James Cockayne
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

The Trafficking of Girls and Young Women: Identifying Gender-specific Vulnerabilities in Nepal, Nigeria and Uganda

Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Can Anti-Slavery Tools Assist Environmental Conservation Efforts?

Teruskan Membaca
Tag