Simposium: Usaha yang Komprehensif untuk Menamatkan Pemerdagangan Manusia dari Akar Umbi ke Atas

30 Mac 2019
Inovasi Penyelidikan

Annie Miller  | Pembantu Profesor, Washburn University
Amanda Finger  | Pengarah Eksekutif, Laboratory to Combat Human Trafficking

Dr Alison Gardner telah menerbitkan pemeriksaan pendekatan perkongsian yang segar dan sangat diperlukan untuk menangani perhambaan moden atau pemerdagangan manusia dalam vernakular kita di Laboratory to Combat Human Trafficking (LCHT). Panduan “Rangka kerja 4P” antarabangsa bagi Pencegahan, Perlindungan, Pendakwaan dan Perkongsian perlu diuji sebagai model komprehensif, seperti yang diwar-warkan dan usaha Dr Gardner memajukan pemahaman kami tentang amalan perkongsian yang berpotensi.

Selain itu, sementara setiap peranan dan strategi dalam gerakan antipemerdagangan adalah penting, tiada satu pun organisasi boleh menangani pemerdagangan manusia secara komprehensif. Pelaburan dalam mana-mana bahagian respons masyarakat akhirnya akan menemui kegagalan dalam menangani semua punca pemerdagangan manusia dan risiko mangsa yang terselamat akan terus tergelincir ke dalam jurang tersebut. Sementara gerakan antipemerdagangan melihat semula tempoh 19 tahun sejak Protokol Bangsa-bangsa Bersatu untuk Mencegah, Menahan dan Menghukum Pemerdagangan Manusia (Protokol Palermo) diperkenalkan, jenayah tersebut telah berkembang dan respons kepadanya telah menjadi lebih canggih.

Manifestasi Isu Global dalam Masyarakat Tempatan

Dengan penerimaan Protokol Palermo, negara melaksanakan undang-undang kebangsaan mereka sendiri, menggunakan definisi UN, seperti Akta Perlindungan Mangsa Pemerdagangan persekutuan, yang telah diluluskan di Amerika Syarikat pada tahun 2000. Tetapi berbeza dengan gerakan sosial yang lain, gerakan antipemerdagangan kebangsaan bermula dengan pendekatan dari atas ke bawah berdasarkan definisi undang-undang dan direktif, bukan pengalaman akar umbi, dari bawah ke atas. Pembayaran oleh kerajaan persekutuan bagi membiayai pasukan petugas dihulurkan kepada bandar-bandar sekitar A.S. untuk mengutamakan pembangunan dan penyelarasan respons kepada pemerdagangan manusia. Di peringkat tempatan dan seluruh negeri, ini dilihat sebagai mandat untuk memeriksa jenayah yang dituduh berlaku dalam skop geografi tertentu, tetapi keutamaan muncul daripada “orang luar” yang kurang pengetahuan konteks tentang rupa pemerdagangan di peringkat tempatan.

Sebagai respons kepada pendekatan dari atas ke bawah itu, LCHT telah melancarkan usaha penyelidikan untuk menerokai pemahaman negeri kami tentang jenayah tersebut. Sejak 2012, kami telah menjejaki usaha dalam sebuah negeri A.S., iaitu Colorado, yang bertujuan menamatkan pemerdagangan manusia – penilaian garis dasar kami. Colorado Project to Comprehensively End Human Trafficking (Projek Colorado untuk Menamatkan Pemerdagangan Manusia secara Komprehensif) mengikuti satu soalan penyelidikan yang luas: Apakah yang diperlukan untuk menamatkan pemerdagangan manusia di Colorado? Colorado Project 2.0 (CP2.0) mewakili pencapaian penting dalam perjalanan tersebut kerana ini ialah replikasi pertama Projek Colorado yang asal, yang diterbitkan pada tahun 2013. Projek penyelidikan berasaskan masyarakat dan penyertaan itu mengumpul data tentang setiap 4P tersebut. Kami menghargai dan meniru tumpuan kebangsaan, serantau dan tempatan yang digunakan oleh Dr Gardner.

Penyelidikan Dr Gardner menunjukkan kekuatan dan cabaran yang agak serupa di United Kingdom dengan yang kami temui di Colorado. Kekuatan yang konsisten di seluruh geografi muncul dalam kapasiti perkongsian untuk meningkatkan kesedaran, berkongsi maklumat dan menjalankan usaha yang menyeluruh untuk melatih tentang pemerdagangan manusia, terutamanya latihan yang disasarkan pada kakitangan di barisan hadapan dalam agensi yang berkhidmat kepada orang awam. Kelihatannya perkongsian berbilang agensi UK menghadapi cabaran yang serupa dengan yang kami temui di negeri kami di Colorado: kekurangan bahasa yang sama, termasuk definisi pemerdagangan; kekurangan pembiayaan khusus atau aliran sumber; keperluan untuk keanggotaan yang lebih mewakili, terutamanya penglibatan mangsa yang terselamat; matlamat atau hasil yang tidak ditetapkan dengan jelas; dan keperluan bagi penjejakan dan/atau perkongsian data yang lebih baik.

Berdasarkan penyelidikan kami di Colorado dan usaha Dr Gardner di UK, kami ingin menarik perhatian lagi kepada dua isu khusus. Pertama, ukuran dan penilaian usaha perkongsian masih berkurangan. Kedua, mesti ada ruang untuk kepimpinan mangsa yang terselamat dalam setiap usaha perkongsian.

Kit Alat IASC mencipta titik permulaan yang berguna bagi menetapkan matlamat perkongsian bersama, membangunkan kepercayaan dalam kalangan rakan kongsi dan mengenal pasti hasil sebagai tanda kemajuan. Perkongsian yang sudah utuh dan lama terjalin, kumpulan gerakan yang selari menjadikan pemerdagangan sebagai misi, memberi sampel dan pemetaan visual bagi momentum antipemerdagangan di seluruh masyarakat, rantau atau negeri tertentu. Berinteraksi dengan pengamal, seperti dalam kajian Dr Gardner, membolehkan perspektif “orang yang berada di bahagian operasi”. Tahap reka bentuk penyelidikan, pengumpulan dan analisis data Colorado Project merangkumi perspektif mangsa yang terselamat, penyelidik dan pengamal. Dengan merangkumkan pelbagai suara ini, sesuatu sektor tidak diutamakan daripada sektor lain dan medan permainan yang adil ditetapkan dari segi kepakaran. Hasil usaha penyelidikan bersama itu ialah Pelan Tindakan 2.0 Colorado Project.

Pelan Tindakan 2.0 melakarkan peta jalan untuk mengutamakan usaha seluruh negeri dan serantau terhadap pemerdagangan manusia. Pengamal, mangsa yang terselamat dan penyelidik melihat data daripada 17 perkongsian dan 29 kumpulan tumpuan di seluruh negeri, digabungkan dengan 76 temu bual tambahan di peringkat organisasi dan 183 respons tinjauan, untuk membimbing pelakaran Pelan Tindakan ini. Mangsa yang Terselamat mengetuai semakan setiap saranan dalam Pelan Tindakan itu bagi memastikan panduan kami dimaklumkan tentang trauma dan disokong oleh suara yang telah melalui pengalaman tersebut. Menyokong dan berkongsi pengajaran yang dipelajari daripada perkongsian tempatan adalah penting bagi kemajuan global dalam menamatkan pemerdagangan manusia.

Melangkaui Pendekatan Sedikit demi Sedikit

Pendekatan sedikit demi sedikit telah terbukti tidak berkesan dalam menamatkan pemerdagangan manusia. Seperti banyak gerakan hak asasi manusia lain, usahasama mengambil masa dan memerlukan kepercayaan antara sektor dengan disiplin untuk meletakkan kerja asas bagi perubahan sosial. Kami mencadangkan bahawa satu petunjuk utama bagi perkongsian yang berjaya ialah kepercayaan yang dapat dibangunkan dan dikekalkan melalui pencapaian matlamat bersama. Kepercayaan, aspek penting gerakan tersebut, ialah kuncinya sambil kita berusaha untuk menghubungkan usaha dari atas ke bawah dengan usaha akar umbi.

Peserta dalam kedua-dua kajian menyatakan pembiayaan sebagai satu cabaran tambahan bagi mengekalkan perkongsian yang berjaya dan jangka panjang. Tidak seperti di UK, peserta Colorado memerhatikan bahawa pembiayaan bukanlah batasannya, sebaliknya, kekurangan perkhidmatan penting masyarakat seperti penjagaan kesihatan, perumahan, rawatan tambahan atau pekerjaan bergaji untuk hidup kelihatan menjadi punca pemerdagangan. Kami dengan sepenuh hati menerima saranan tersebut di seluruh kepimpinan, penglibatan, kebertanggungjawaban dan pembiayaan dalam laporan penyelidikan Bekerjasama untuk Kebebasan, sambil menyarankan pada masa yang sama bahawa perhatian untuk menangani punca, integrasi yang lancar dalam bentuk perkhidmatan perlindungan yang lain, perkongsian yang dipimpin oleh mangsa yang terselamat dan sokongan bagi pendakwaan jenayah orang dewasa dan pemerdagangan buruh adalah asas kepada usaha berbilang agensi. Dalam minda kami, menumpukan pada usaha untuk menamatkan pemerdagangan dengan cara ini akan membantu mengekalkan gerakan yang lestari, berkesan dan komprehensif yang bergabung merentasi jurang antara pendekatan dari atas ke bawah dengan pendekatan akar umbi.

Annie Miller, Ph.D. ialah Pembantu Profesor di Washburn University.

Amanda Finger ialah Pengarah Eksekutif Laboratory to Combat Human Trafficking.

Kajian ini telah disediakan sebagai sebahagian daripada simposium Pendekatan Tempatan kepada Menangani Perhambaan Moden Delta 8.7. Baca semua respons di sini atau muat turun simposium lengkap PDF di sini:

Artikel ini telah disediakan oleh Annie Miller dan Amanda Finger sebagai penyumbang kepada Delta 8.7. Seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat Penggunaan Delta 8.7, pendapat yang diluahkan dalam artikel ini merupakan pendapat pengarang dan tidak semestinya mencerminkan pendapat UNU atau rakan kongsinya.

Forum Delta 8.7
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Evolusi Laporan Global UNODC tentang Pemerdagangan Manusia

Fabrizio Sarrica
Teruskan Membaca
Penguatkuasaan Undang-undang

Menggalakkan Pengaliran Maklumat untuk Mencapai Sasaran 8.7

Luis Fabiano de Assis
Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Symposium: Effective Measurements for Change

Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Report on Research Findings and Recommendations on Child Labour, Forced Labour and Human Trafficking in Global Supply Chains Released Today

Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Symposium: Addressing Modern Slavery’s Root Causes

Nat Paul
Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

A Tool for Health Professionals to Gather Data on Forced Labour and Human Trafficking

Teruskan Membaca
Tag