Selamat datang ke Delta 8.7 – Platform Pengetahuan Alliance 8.7.

 

Delta 8.7 ialah platform pengetahuan global yang menerokai usaha yang dapat membasmi buruh paksa, perhambaan moden, pemerdagangan manusia dan buruh kanak-kanak, matlamat yang ditetapkan dalam Sasaran 8.7 Matlamat Pembangunan Lestari UN.

Visualisasi Data
ODA Flows 2000-2013 (Source UNU-CPR)

Learn more on the Modern Slavery Data Stories.

Gambaran Keseluruhan Bertema Tambahan