Emily Cholette

Pegawai Komunikasi, Pemantauan & Penilaian serta Pembelajaran - Delta 8.7

Emily Cholette ialah Pegawai Komunikasi, Pemantauan & Penilaian dan Pembelajaran untuk Delta 8.7 – projek Platform Pengetahuan Alliance 8.7 di Pusat bagi Penyelidikan Dasar.

Seorang pakar komunikasi strategik dan pemantauan serta penilaian dengan pengalaman dalam mereka bentuk serta melaksanakan pendekatan Komunikasi untuk Pembangunan (C4D) kepada projek mengatasi pemerdagangan, penghijrahan buruh, hak asasi manusia dan penyertaan belia. Beliau mempunyai pengalaman yang meluas dalam pengurusan penyelidikan, pembangunan perkongsian dan komunikasi.

Sebelum ini Cik Cholette merupakan Pegawai C4D di IOM X, kempen media mengatasi pemerdagangan Pertubuhan Antarabangsa bagi Penghijrahan (IOM) di Bangkok, Thailand. Di sini beliau telah memantau dan menilai aktiviti kempen dan membangunkan bahan komunikasi penghijrahan yang selamat dan mengatasi pemerdagangan berasaskan bukti untuk penyebaran awam di Asia Pasifik. Beliau telah membangunkan ringkasan strategik dan menyediakan pemegang kepentingan dengan alat dan sumber pembelajaran, termasuk latihan pembangunan kapasiti, tentang cara untuk mencipta kandungan yang memberi kesan dan aktiviti bagi penduduk yang lemah.

Di MTV EXIT, inisiatif mengatasi pemerdagangan tanggungjawab sosial korporat di rantau Asia Pasifik, beliau mengurus platform media sosial mereka dan bertanggungjawab bagi menjalankan penyelidikan kuantitatif dan kualitatif bagi memastikan aktiviti kempen adalah berdasarkan bukti dan termaklum dengan menggunakan proses penyertaan.

Cik Cholette memiliki ijazah Sarjana dalam Komunikasi Media dan Pembangunan daripada London School of Economics and Political Science dan mengambil ijazah sarjana muda beliau dalam Kajian Komunikasi daripada Universiti Concordia (Kanada).

Keadilan Antarabangsa

How to Spur Corporate Accountability with Modern Slavery Legislation

Genevieve LeBaron
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Implementing Shared Decision Making with Child Trafficking Survivors

Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Evolusi Laporan Global UNODC tentang Pemerdagangan Manusia

Fabrizio Sarrica
Teruskan Membaca
Keadilan Antarabangsa

How to Spur Corporate Accountability with Modern Slavery Legislation

Genevieve LeBaron
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Implementing Shared Decision Making with Child Trafficking Survivors

Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Corporate Social Responsibility and the Failure to End Labour Exploitation

Genevieve LeBaron
Teruskan Membaca