James Havey

Penasihat Projek, Projek Penyelidikan Butterfly Longitudinal Re/integration Chab Dai Coalition

James Havey ialah Maryknoll Lay Missioner dan Penasihat Projek bagi Projek Penyelidikan Butterfly Longitudinal Re/integration Chab Dai Coalition di Phnom Penh, Cambodia. Beliau berasal dari Wilmington, Ohio dan memiliki ijazah sarjana muda dalam Hal Ehwal Antarabangsa: Kajian Kawasan Negara Membangun daripada Universiti Marquette. Beliau berpindah ke Cambodia pada tahun 2013, yang menyaksikan beliau mengusahakan projek penyelidikan 2 bahagian tentang permintaan bagi industri sek di Cambodia, pembikinan filem dan penjalinan hubungan antara pekerja seks transgender dengan NGO dan dialog komuniti LGBTQ+ dan penganut Kristian. Perjalanan James dengan projek Butterfly bermula pada tahun 2016 melalui pengarangan bersama kertas kerja bertema pasukan tersebut tentang peserta lelaki kajian itu yang dipanggil, “The Forgotten Cohort (Kohort yang Dilupakan)”. Sejak itu, beliau telah bekerja dengan pasukan tersebut untuk memberi nasihat dalam penciptaan tinjauan, pengurusan dan analisis data, penghasilan laporan, pembinaan kapasiti, rekaan grafik dan komunikasi pemegang saham.

Kaedah Pengukuran dan Statistik

Evolusi Laporan Global UNODC tentang Pemerdagangan Manusia

Fabrizio Sarrica
Teruskan Membaca
Penguatkuasaan Undang-undang

Menggalakkan Pengaliran Maklumat untuk Mencapai Sasaran 8.7

Luis Fabiano de Assis
Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Symposium: Effective Measurements for Change

Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Report on Research Findings and Recommendations on Child Labour, Forced Labour and Human Trafficking in Global Supply Chains Released Today

Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Symposium: Addressing Modern Slavery’s Root Causes

Nat Paul
Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

A Tool for Health Professionals to Gather Data on Forced Labour and Human Trafficking

Teruskan Membaca