Kelly Gleason

Ketua Sains Data - Delta 8.7

Dr Kelly Gleason ialah Ketua Sains Data untuk Delta 8.7 – Platform Pengetahuan Alliance 8.7 di Pusat bagi Penyelidikan Dasar. Dalam peranan ini, beliau mengusahakan pembangunan alat pengetahuan dalam talian yang menggalakkan pembuatan keputusan dasar berasaskan bukti dengan menterjemahkan data dan menggalakkan celik saintifik berhubung dengan perhambaan moden, buruh paksa, buruh kanak-kanak dan pemerdagangan manusia.

Penyelidikan Dr Gleason sebelum ini menumpukan pada ukuran dan anggaran konflik, termasuk berlaku dan berulangnya perang saudara, rusuhan kaum dan analisis rangkaian kumpulan pengganas dan visualisasi dan komunikasi data rumit dalam pelbagai bidang penting.

Beliau memperoleh ijazah doktor falsafah dan Sarjana daripada Universiti Wisconsin-Milwaukee dan ijazah sarjana muda daripada University of Wisconsin-Parkside. Beliau memperoleh latihan tambahan dalam metodologi penyelidikan kuantitatif dan sains komputer melalui Konsortium Antara Universiti bagi Penyelidikan Politik dan Sosial (ICPSR) di Universiti Michigan, tempat beliau menjadi pengajar, melatih pelajar siswazah dalam kaedah kuantitatif maju dan bahasa pemprograman statistik.

Kaedah Pengukuran dan Statistik

Evolusi Laporan Global UNODC tentang Pemerdagangan Manusia

Fabrizio Sarrica
Teruskan Membaca
Penguatkuasaan Undang-undang

Menggalakkan Pengaliran Maklumat untuk Mencapai Sasaran 8.7

Luis Fabiano de Assis
Teruskan Membaca
Keadilan Antarabangsa

Mencipta Rang Undang-undang Perhambaan Moden Kanada

John McKay
Teruskan Membaca
Penguatkuasaan Undang-undang

Creating an Effective, Collaborative Human Trafficking Response with the Available Resources in Rural Communities

Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Corporate Social Responsibility and the Failure to End Labour Exploitation

Genevieve LeBaron
Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Measurement, Action, Freedom: Assessing Government Action to Achieve Target 8.7

Teruskan Membaca