Elise Gordon

Penganalisis Penyelidikan, Walk Free Foundation

Elise Gordon ialah seorang penganalisis penyelidikan di Walk Free Foundation, menyumbang kepada projek penyelidikan kuantitatif dan kaedah bercampur yang dijalankan oleh Walk Free Foundation, termasuk Indeks Perhambaan Global. Elise mempunyai latar belakang dalam kesihatan awam, epidemiologi dan biostatistik, dengan pengalaman dalam penyelidikan kesihatan awam kuantitatif dan epidemiologi alkohol.

Penulis Ruang Lain

Ligia Kiss

Profesor Madya di London School of Hygiene & Tropical Medicine

Profil Penuh

Scott Lyon

Pegawai Penyelidikan Dasar, Fundamental Principles and Rights at Work Branch, ILO

Profil Penuh

Luis Fabiano de Assis

Ketua Pegawai Penyelidikan dan Data, Pejabat Pendakwaan Buruh Persekutuan Brazil

Profil Penuh

Furio Rosati

Pengurus Projek, Program Understanding Children's Work

Profil Penuh

Davina Durgana

Ahli Statistik Kanan, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Ellie Gore

Felo Pasca Doktor Falsafah, Universiti Sheffield

Profil Penuh

Sasha Jesperson

Pengarah Amalan Cabaran Antara Negara, Aktis Strategy

Profil Penuh

Christopher Zoia

Pengurus Komunikasi, Freedom Fund

Profil Penuh

Yuki Lo

Pegawai Penyelidikan & Penilaian Kanan, Freedom Fund

Profil Penuh
Penguatkuasaan Undang-undang

Menggalakkan Pengaliran Maklumat untuk Mencapai Sasaran 8.7

Luis Fabiano de Assis
Teruskan Membaca
Keadilan Antarabangsa

Mencipta Rang Undang-undang Perhambaan Moden Kanada

John McKay
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Symposium: Protecting Children from Exploitation during the COVID-19 Pandemic

Teruskan Membaca
Bantuan Pembangunan

Symposium: A Multidisciplinary Model Toward Preventing and Eradicating Child Labour in the Agricultural Sector

Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Symposium: Uncovering and Eradicating Child Labour in Hidden Supply Chains

Teruskan Membaca
Penghijrahan dan Pemindahan

Vulnerability to Human Trafficking and a Framework for Anti-Trafficking Action

Teruskan Membaca