Global Fund to End Modern Slavery

The Global Fund to End Modern Slavery ialah perkongsian awam-swasta yang berusaha untuk mencetuskan dan menyelaraskan strategi global yang tersusun untuk menamatkan perhambaan moden dengan menjadikannya tidak menguntungkan dari segi ekonomi. Strategi GFEMS termasuk meningkatkan sumber, melibatkan kerajaan dan sektor swasta, membiayai program perubahan dan teknologi serta memastikan penilaian yang berkesan terhadap kesan pada semua rakan kongsi dan program.

Penulis Ruang Lain

Federico Blanco Allais

Ahli Statistik Kanan, Fundamental Principles and Rights at Work Branch, ILO

Profil Penuh

Scott Lyon

Pegawai Penyelidikan Dasar, Fundamental Principles and Rights at Work Branch, ILO

Profil Penuh

Fiona David

Pengarah Eksekutif Penyelidikan Global, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Furio Rosati

Pengurus Projek, Program Understanding Children's Work

Profil Penuh

Elise Gordon

Penganalisis Penyelidikan, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Luis Fabiano de Assis

Ketua Pegawai Penyelidikan dan Data, Pejabat Pendakwaan Buruh Persekutuan Brazil

Profil Penuh

Genevieve LeBaron

Profesor Politik di Universiti Sheffield

Profil Penuh

Sasha Jesperson

Pengarah Amalan Cabaran Antara Negara, Aktis Strategy

Profil Penuh

Ellie Gore

Felo Pasca Doktor Falsafah, Universiti Sheffield

Profil Penuh
Penguatkuasaan Undang-undang

Menggalakkan Pengaliran Maklumat untuk Mencapai Sasaran 8.7

Luis Fabiano de Assis
Teruskan Membaca
Keadilan Antarabangsa

Mencipta Rang Undang-undang Perhambaan Moden Kanada

John McKay
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Menyokong Hak Orang yang Terselamat di Nepal

Sunita Danuwar
Teruskan Membaca

Breaking the Vicious Circle: Climate Change, Environmental Destruction and Contemporary Slavery

Teruskan Membaca

AI for Good: Using AI to Prevent Modern Slavery, Human Trafficking and Forced and Child Labour

Ben Harris
Teruskan Membaca

Symposium: Gendered Measurements of Exploitation and its Impact on Survivors

Teruskan Membaca