Rights Lab

University of Nottingham Beacon of Excellence

Rights Lab merupakan University of Nottingham Beacon of Excellence yang menumpukan pada penyelidikan bagi membantu menamatkan perhambaan menjelang 2030. Kumpulan terbesar cendiakawan perhambaan moden di dunia dan tempat perhimpunan pakar-pakar akademik tentang perhambaan, Rights Lab membantu menyokong usaha antiperhambaan dengan agenda penyelidikan yang maju. Pasukannya yang terdiri daripada lebih kurang 100 ahli akademik menumpukan pada empat persoalan utama: Berapa ramai hamba yang wujud di dunia dan di manakah mereka? Mengapakah perhambaan berlarutan? Apakah yang boleh dilakukan untuk menamatkan perhambaan? Dan apakah perbezaan bebas daripada perhambaan kepada dunia? Setiap persoalan membentuk program pusat Rights Lab, tentang Data, Orang yang Terselamat, Dasar dan Perniagaan. Sebagai sebuah Makmal, ia merupakan ruang percubaan dan menggunakan kelebihan teori dan kaedah daripada sains politik, undang-undang, sosiologi, sains geospatial, analitik perniagaan, sains komputer dan kesihatan mental, antara pelbagai disiplin lain. Sebagai sebuah Makmal, ia juga mengambil aplikasi praktikal sebagai tujuan utamanya dan bekerja rapat dengan NGO, kumpulan orang yang terselamat, perniagaan dan komuniti dasar tentang penemuan baharu, teknik campur tangan dan proses penilaian yang ketat.

Penulis Ruang Lain

Ligia Kiss

Profesor Madya di London School of Hygiene & Tropical Medicine

Profil Penuh

Anne-Marie Barry

Sekutu Penyelidikan, Pusat bagi Kajian tentang Perhambaan Moden di Universiti St Mary's

Profil Penuh

Jacqueline Joudo Larsen

Pakar Jenayah dan Ketua Penyelidikan, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Federico Blanco Allais

Ahli Statistik Kanan, Fundamental Principles and Rights at Work Branch, ILO

Profil Penuh

Christopher Zoia

Pengurus Komunikasi, Freedom Fund

Profil Penuh

Michaëlle de Cock

Ahli Statistik Kanan, Fundamental Principles and Rights at Work Branch, ILO

Profil Penuh

Furio Rosati

Pengurus Projek, Program Understanding Children's Work

Profil Penuh

Elise Gordon

Penganalisis Penyelidikan, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Claire Healy

Pegawai Penyelidikan, Pusat Antarabangsa bagi Pembangunan Dasar Penghijrahan

Profil Penuh
Penguatkuasaan Undang-undang

Menggalakkan Pengaliran Maklumat untuk Mencapai Sasaran 8.7

Luis Fabiano de Assis
Teruskan Membaca
Keadilan Antarabangsa

Mencipta Rang Undang-undang Perhambaan Moden Kanada

John McKay
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Symposium: Protecting Children from Exploitation during the COVID-19 Pandemic

Teruskan Membaca
Bantuan Pembangunan

Symposium: A Multidisciplinary Model Toward Preventing and Eradicating Child Labour in the Agricultural Sector

Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Symposium: Uncovering and Eradicating Child Labour in Hidden Supply Chains

Teruskan Membaca
Penghijrahan dan Pemindahan

Vulnerability to Human Trafficking and a Framework for Anti-Trafficking Action

Teruskan Membaca