Rights Lab

University of Nottingham Beacon of Excellence

Rights Lab merupakan University of Nottingham Beacon of Excellence yang menumpukan pada penyelidikan bagi membantu menamatkan perhambaan menjelang 2030. Kumpulan terbesar cendiakawan perhambaan moden di dunia dan tempat perhimpunan pakar-pakar akademik tentang perhambaan, Rights Lab membantu menyokong usaha antiperhambaan dengan agenda penyelidikan yang maju. Pasukannya yang terdiri daripada lebih kurang 100 ahli akademik menumpukan pada empat persoalan utama: Berapa ramai hamba yang wujud di dunia dan di manakah mereka? Mengapakah perhambaan berlarutan? Apakah yang boleh dilakukan untuk menamatkan perhambaan? Dan apakah perbezaan bebas daripada perhambaan kepada dunia? Setiap persoalan membentuk program pusat Rights Lab, tentang Data, Orang yang Terselamat, Dasar dan Perniagaan. Sebagai sebuah Makmal, ia merupakan ruang percubaan dan menggunakan kelebihan teori dan kaedah daripada sains politik, undang-undang, sosiologi, sains geospatial, analitik perniagaan, sains komputer dan kesihatan mental, antara pelbagai disiplin lain. Sebagai sebuah Makmal, ia juga mengambil aplikasi praktikal sebagai tujuan utamanya dan bekerja rapat dengan NGO, kumpulan orang yang terselamat, perniagaan dan komuniti dasar tentang penemuan baharu, teknik campur tangan dan proses penilaian yang ketat.

Penulis Ruang Lain

Fiona David

Pengarah Eksekutif Penyelidikan Global, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Genevieve LeBaron

Profesor Politik di Universiti Sheffield

Profil Penuh

Cathy Zimmerman

Profesor di London School of Hygiene & Tropical Medicine

Profil Penuh

Scott Lyon

Pegawai Penyelidikan Dasar, Fundamental Principles and Rights at Work Branch, ILO

Profil Penuh

Elise Gordon

Penganalisis Penyelidikan, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Jacqueline Joudo Larsen

Pakar Jenayah dan Ketua Penyelidikan, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Technical Secretariat

Sekretariat Teknikal bagi Inisiatif Serantau Amerika Latin dan Caribbean Bebas daripada Buruh Kanak-kanak

Profil Penuh

Furio Rosati

Pengurus Projek, Program Understanding Children's Work

Profil Penuh

Federico Blanco Allais

Ahli Statistik Kanan, Fundamental Principles and Rights at Work Branch, ILO

Profil Penuh
Penguatkuasaan Undang-undang

Menggalakkan Pengaliran Maklumat untuk Mencapai Sasaran 8.7

Luis Fabiano de Assis
Teruskan Membaca

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca
Keadilan Antarabangsa

Mencipta Rang Undang-undang Perhambaan Moden Kanada

John McKay
Teruskan Membaca

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca

Can New US Law Help Increase Financial Recovery and Reintegration of Survivors of Human Trafficking?

Teruskan Membaca

What Are Companies Doing? Using Data to Analyse Corporate Statements on Child Labour in Supply Chains

Teruskan Membaca