Rights Lab

University of Nottingham Beacon of Excellence

Rights Lab merupakan University of Nottingham Beacon of Excellence yang menumpukan pada penyelidikan bagi membantu menamatkan perhambaan menjelang 2030. Kumpulan terbesar cendiakawan perhambaan moden di dunia dan tempat perhimpunan pakar-pakar akademik tentang perhambaan, Rights Lab membantu menyokong usaha antiperhambaan dengan agenda penyelidikan yang maju. Pasukannya yang terdiri daripada lebih kurang 100 ahli akademik menumpukan pada empat persoalan utama: Berapa ramai hamba yang wujud di dunia dan di manakah mereka? Mengapakah perhambaan berlarutan? Apakah yang boleh dilakukan untuk menamatkan perhambaan? Dan apakah perbezaan bebas daripada perhambaan kepada dunia? Setiap persoalan membentuk program pusat Rights Lab, tentang Data, Orang yang Terselamat, Dasar dan Perniagaan. Sebagai sebuah Makmal, ia merupakan ruang percubaan dan menggunakan kelebihan teori dan kaedah daripada sains politik, undang-undang, sosiologi, sains geospatial, analitik perniagaan, sains komputer dan kesihatan mental, antara pelbagai disiplin lain. Sebagai sebuah Makmal, ia juga mengambil aplikasi praktikal sebagai tujuan utamanya dan bekerja rapat dengan NGO, kumpulan orang yang terselamat, perniagaan dan komuniti dasar tentang penemuan baharu, teknik campur tangan dan proses penilaian yang ketat.

Penulis Ruang Lain

Christopher Zoia

Pengurus Komunikasi, Freedom Fund

Profil Penuh

Jacqueline Joudo Larsen

Pakar Jenayah dan Ketua Penyelidikan, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Cathy Zimmerman

Profesor di London School of Hygiene & Tropical Medicine

Profil Penuh

Scott Lyon

Pegawai Penyelidikan Dasar, Fundamental Principles and Rights at Work Branch, ILO

Profil Penuh

Neil Howard

Felo Hadiah dalam Pembangunan Antarabangsa di Universiti Bath

Profil Penuh

Genevieve LeBaron

Profesor Politik di Universiti Sheffield

Profil Penuh

Michaëlle de Cock

Ahli Statistik Kanan, Fundamental Principles and Rights at Work Branch, ILO

Profil Penuh

Elise Gordon

Penganalisis Penyelidikan, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Technical Secretariat

Sekretariat Teknikal bagi Inisiatif Serantau Amerika Latin dan Caribbean Bebas daripada Buruh Kanak-kanak

Profil Penuh
Keadaan Konflik dan Kemanusiaan

The Impact of COVID-19 on Modern Slavery

James Cockayne
Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Symposium: Effective Measurements for Change

Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Strengthening Evidence to Tackle Labour Exploitation and Human Trafficking

Hannah Thinyane
Teruskan Membaca
Keadaan Konflik dan Kemanusiaan

The Impact of COVID-19 on Modern Slavery

James Cockayne
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

The Trafficking of Girls and Young Women: Identifying Gender-specific Vulnerabilities in Nepal, Nigeria and Uganda

Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Can Anti-Slavery Tools Assist Environmental Conservation Efforts?

Teruskan Membaca