Rights Lab

University of Nottingham Beacon of Excellence

Rights Lab merupakan University of Nottingham Beacon of Excellence yang menumpukan pada penyelidikan bagi membantu menamatkan perhambaan menjelang 2030. Kumpulan terbesar cendiakawan perhambaan moden di dunia dan tempat perhimpunan pakar-pakar akademik tentang perhambaan, Rights Lab membantu menyokong usaha antiperhambaan dengan agenda penyelidikan yang maju. Pasukannya yang terdiri daripada lebih kurang 100 ahli akademik menumpukan pada empat persoalan utama: Berapa ramai hamba yang wujud di dunia dan di manakah mereka? Mengapakah perhambaan berlarutan? Apakah yang boleh dilakukan untuk menamatkan perhambaan? Dan apakah perbezaan bebas daripada perhambaan kepada dunia? Setiap persoalan membentuk program pusat Rights Lab, tentang Data, Orang yang Terselamat, Dasar dan Perniagaan. Sebagai sebuah Makmal, ia merupakan ruang percubaan dan menggunakan kelebihan teori dan kaedah daripada sains politik, undang-undang, sosiologi, sains geospatial, analitik perniagaan, sains komputer dan kesihatan mental, antara pelbagai disiplin lain. Sebagai sebuah Makmal, ia juga mengambil aplikasi praktikal sebagai tujuan utamanya dan bekerja rapat dengan NGO, kumpulan orang yang terselamat, perniagaan dan komuniti dasar tentang penemuan baharu, teknik campur tangan dan proses penilaian yang ketat.

Penulis Ruang Lain

Michaëlle de Cock

Ahli Statistik Kanan, Fundamental Principles and Rights at Work Branch, ILO

Profil Penuh

Ellie Gore

Felo Pasca Doktor Falsafah, Universiti Sheffield

Profil Penuh

Global Fund to End Modern Slavery

Profil Penuh

Davina Durgana

Ahli Statistik Kanan, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Jacqueline Joudo Larsen

Pakar Jenayah dan Ketua Penyelidikan, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Scott Lyon

Pegawai Penyelidikan Dasar, Fundamental Principles and Rights at Work Branch, ILO

Profil Penuh

Neil Howard

Felo Hadiah dalam Pembangunan Antarabangsa di Universiti Bath

Profil Penuh

Anne-Marie Barry

Sekutu Penyelidikan, Pusat bagi Kajian tentang Perhambaan Moden di Universiti St Mary's

Profil Penuh

Ligia Kiss

Profesor Madya di London School of Hygiene & Tropical Medicine

Profil Penuh

What’s Happening at UNGA 74?

Otilia Enica
Teruskan Membaca
Keadilan Antarabangsa

How to Spur Corporate Accountability with Modern Slavery Legislation

Genevieve LeBaron
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Implementing Shared Decision Making with Child Trafficking Survivors

Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Mapping Agricultural Labour Trafficking in Texas

Teruskan Membaca

What’s Happening at UNGA 74?

Otilia Enica
Teruskan Membaca
Keadilan Antarabangsa

How to Spur Corporate Accountability with Modern Slavery Legislation

Genevieve LeBaron
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Implementing Shared Decision Making with Child Trafficking Survivors

Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Corporate Social Responsibility and the Failure to End Labour Exploitation

Genevieve LeBaron
Teruskan Membaca