Rights Lab

University of Nottingham Beacon of Excellence

Rights Lab merupakan University of Nottingham Beacon of Excellence yang menumpukan pada penyelidikan bagi membantu menamatkan perhambaan menjelang 2030. Kumpulan terbesar cendiakawan perhambaan moden di dunia dan tempat perhimpunan pakar-pakar akademik tentang perhambaan, Rights Lab membantu menyokong usaha antiperhambaan dengan agenda penyelidikan yang maju. Pasukannya yang terdiri daripada lebih kurang 100 ahli akademik menumpukan pada empat persoalan utama: Berapa ramai hamba yang wujud di dunia dan di manakah mereka? Mengapakah perhambaan berlarutan? Apakah yang boleh dilakukan untuk menamatkan perhambaan? Dan apakah perbezaan bebas daripada perhambaan kepada dunia? Setiap persoalan membentuk program pusat Rights Lab, tentang Data, Orang yang Terselamat, Dasar dan Perniagaan. Sebagai sebuah Makmal, ia merupakan ruang percubaan dan menggunakan kelebihan teori dan kaedah daripada sains politik, undang-undang, sosiologi, sains geospatial, analitik perniagaan, sains komputer dan kesihatan mental, antara pelbagai disiplin lain. Sebagai sebuah Makmal, ia juga mengambil aplikasi praktikal sebagai tujuan utamanya dan bekerja rapat dengan NGO, kumpulan orang yang terselamat, perniagaan dan komuniti dasar tentang penemuan baharu, teknik campur tangan dan proses penilaian yang ketat.

Penulis Ruang Lain

Luis Fabiano de Assis

Ketua Pegawai Penyelidikan dan Data, Pejabat Pendakwaan Buruh Persekutuan Brazil

Profil Penuh

Yuki Lo

Pegawai Penyelidikan & Penilaian Kanan, Freedom Fund

Profil Penuh

Anne-Marie Barry

Sekutu Penyelidikan, Pusat bagi Kajian tentang Perhambaan Moden di Universiti St Mary's

Profil Penuh

Davina Durgana

Ahli Statistik Kanan, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Global Fund to End Modern Slavery

Profil Penuh

Genevieve LeBaron

Profesor Politik di Universiti Sheffield

Profil Penuh

Cathy Zimmerman

Profesor di London School of Hygiene & Tropical Medicine

Profil Penuh

Federico Blanco Allais

Ahli Statistik Kanan, Fundamental Principles and Rights at Work Branch, ILO

Profil Penuh

Jacqueline Joudo Larsen

Pakar Jenayah dan Ketua Penyelidikan, Walk Free Foundation

Profil Penuh
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Evolusi Laporan Global UNODC tentang Pemerdagangan Manusia

Fabrizio Sarrica
Teruskan Membaca
Penguatkuasaan Undang-undang

Menggalakkan Pengaliran Maklumat untuk Mencapai Sasaran 8.7

Luis Fabiano de Assis
Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Report on Research Findings and Recommendations on Child Labour, Forced Labour and Human Trafficking in Global Supply Chains Released Today

Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Report on Research Findings and Recommendations on Child Labour, Forced Labour and Human Trafficking in Global Supply Chains Released Today

Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Symposium: Addressing Modern Slavery’s Root Causes

Nat Paul
Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

A Tool for Health Professionals to Gather Data on Forced Labour and Human Trafficking

Teruskan Membaca