Sasha Jesperson

Pengarah Amalan Cabaran Antara Negara, Aktis Strategy

Dr Sasha Jesperson ialah pengarah Amalan Cabaran Antara negara di Aktis Strategy, sebuah syarikat perunding pembangunan antarabangsa yang berurusan dengan cabaran yang sukar diselesaikan di tempat-tempat yang mencabar. Sasha menyediakan kepakaran teknikal kepada kerja Aktis ke atas penghijrahan, pemerdagangan manusia dan jenayah terancang. Sebelum ini, beliau merupakan Pengarah Pusat bagi Kajian tentang Perhambaan Moden di Universiti St Mary. Beliau memiliki PhD daripada London School of Economics dan mempunyai latar belakang akademik dalam penghijrahan dan jenayah terancang.

Penulis Ruang Lain

Federico Blanco Allais

Ahli Statistik Kanan, Fundamental Principles and Rights at Work Branch, ILO

Profil Penuh

Davina Durgana

Ahli Statistik Kanan, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Jacqueline Joudo Larsen

Pakar Jenayah dan Ketua Penyelidikan, Walk Free Foundation

Profil Penuh

The Rights Lab

University of Nottingham Beacon of Excellence

Profil Penuh

Claire Healy

Pegawai Penyelidikan, Pusat Antarabangsa bagi Pembangunan Dasar Penghijrahan

Profil Penuh

Global Fund to End Modern Slavery

Profil Penuh

Christopher Zoia

Pengurus Komunikasi, Freedom Fund

Profil Penuh

Scott Lyon

Pegawai Penyelidikan Dasar, Fundamental Principles and Rights at Work Branch, ILO

Profil Penuh

Ellie Gore

Felo Pasca Doktor Falsafah, Universiti Sheffield

Profil Penuh
Penguatkuasaan Undang-undang

Menggalakkan Pengaliran Maklumat untuk Mencapai Sasaran 8.7

Luis Fabiano de Assis
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Symposium: Protecting Children from Exploitation during the COVID-19 Pandemic

Teruskan Membaca
Keadilan Antarabangsa

Mencipta Rang Undang-undang Perhambaan Moden Kanada

John McKay
Teruskan Membaca
Bantuan Pembangunan

Symposium: A Multidisciplinary Model Toward Preventing and Eradicating Child Labour in the Agricultural Sector

Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Symposium: Uncovering and Eradicating Child Labour in Hidden Supply Chains

Teruskan Membaca
Penghijrahan dan Pemindahan

Vulnerability to Human Trafficking and a Framework for Anti-Trafficking Action

Teruskan Membaca