Yuki Lo

Pegawai Penyelidikan & Penilaian Kanan, Freedom Fund

Yuki menyertai Freedom Fund pada bulan Jun 2016. Beliau mengetuai usaha Freedom Fund untuk mengukur kesan pelaburannya di negara yang mempunyai kejadian perhambaan yang tertinggi dan memacu sokongan Dana itu bagi penyelidikan, penilaian dan perkongsian ilmu dalam kalangan masyarakat antiperhambaan yang lebih luas.

Sebelum ini, Yuki merupakan Pengurus Bukti, Ukuran dan Penilaian di Children’s Investment Fund Foundation (Yayasan Dana Pelaburan Kanak-kanak), mengurus penyelidikan dan penilaian di Bangladesh, Ethiopia, Ghana, India, Kenya dan Tanzania. Sebelum itu, Yuki berada di Wanita UN Cambodia, menilai kesan penamatan keganasannya terhadap wanita dan program pemerkasaan ekonomi.

Sebelum bertukar kepada sektor pembangunan antarabangsa, Yuki berada dalam industri kewangan dan telah bekerja untuk Nomura, Lehman Brothers dan Accenture. Yuki memiliki MSc dalam Perancangan Pembangunan daripada University College London dan BSc dalam Teknologi Maklumat daripada University of Technology, Sydney.

Penulis Ruang Lain

Claire Healy

Pegawai Penyelidikan, Pusat Antarabangsa bagi Pembangunan Dasar Penghijrahan

Profil Penuh

Sasha Jesperson

Pengarah Amalan Cabaran Antara Negara, Aktis Strategy

Profil Penuh

Global Fund to End Modern Slavery

Profil Penuh

Elise Gordon

Penganalisis Penyelidikan, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Federico Blanco Allais

Ahli Statistik Kanan, Fundamental Principles and Rights at Work Branch, ILO

Profil Penuh

Fiona David

Pengarah Eksekutif Penyelidikan Global, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Jacqueline Joudo Larsen

Pakar Jenayah dan Ketua Penyelidikan, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Davina Durgana

Ahli Statistik Kanan, Walk Free Foundation

Profil Penuh

Luis Fabiano de Assis

Ketua Pegawai Penyelidikan dan Data, Pejabat Pendakwaan Buruh Persekutuan Brazil

Profil Penuh

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca

Forced Labour Import Bans: What Does the Evidence Tell Us?

Teruskan Membaca
Penguatkuasaan Undang-undang

Menggalakkan Pengaliran Maklumat untuk Mencapai Sasaran 8.7

Luis Fabiano de Assis
Teruskan Membaca

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca

Can New US Law Help Increase Financial Recovery and Reintegration of Survivors of Human Trafficking?

Teruskan Membaca

What Are Companies Doing? Using Data to Analyse Corporate Statements on Child Labour in Supply Chains

Teruskan Membaca