Yuki Lo

Pegawai Penyelidikan & Penilaian Kanan, Freedom Fund

Yuki menyertai Freedom Fund pada bulan Jun 2016. Beliau mengetuai usaha Freedom Fund untuk mengukur kesan pelaburannya di negara yang mempunyai kejadian perhambaan yang tertinggi dan memacu sokongan Dana itu bagi penyelidikan, penilaian dan perkongsian ilmu dalam kalangan masyarakat antiperhambaan yang lebih luas.

Sebelum ini, Yuki merupakan Pengurus Bukti, Ukuran dan Penilaian di Children’s Investment Fund Foundation (Yayasan Dana Pelaburan Kanak-kanak), mengurus penyelidikan dan penilaian di Bangladesh, Ethiopia, Ghana, India, Kenya dan Tanzania. Sebelum itu, Yuki berada di Wanita UN Cambodia, menilai kesan penamatan keganasannya terhadap wanita dan program pemerkasaan ekonomi.

Sebelum bertukar kepada sektor pembangunan antarabangsa, Yuki berada dalam industri kewangan dan telah bekerja untuk Nomura, Lehman Brothers dan Accenture. Yuki memiliki MSc dalam Perancangan Pembangunan daripada University College London dan BSc dalam Teknologi Maklumat daripada University of Technology, Sydney.

Penulis Ruang Lain

Sasha Jesperson

Pengarah Amalan Cabaran Antara Negara, Aktis Strategy

Profil Penuh

Anne-Marie Barry

Sekutu Penyelidikan, Pusat bagi Kajian tentang Perhambaan Moden di Universiti St Mary's

Profil Penuh

Global Fund to End Modern Slavery

Profil Penuh

Technical Secretariat

Sekretariat Teknikal bagi Inisiatif Serantau Amerika Latin dan Caribbean Bebas daripada Buruh Kanak-kanak

Profil Penuh

Luis Fabiano de Assis

Ketua Pegawai Penyelidikan dan Data, Pejabat Pendakwaan Buruh Persekutuan Brazil

Profil Penuh

The Rights Lab

University of Nottingham Beacon of Excellence

Profil Penuh

Genevieve LeBaron

Profesor Politik di Universiti Sheffield

Profil Penuh

Ellie Gore

Felo Pasca Doktor Falsafah, Universiti Sheffield

Profil Penuh

Claire Healy

Pegawai Penyelidikan, Pusat Antarabangsa bagi Pembangunan Dasar Penghijrahan

Profil Penuh

What’s Happening at UNGA 74?

Otilia Enica
Teruskan Membaca
Keadilan Antarabangsa

How to Spur Corporate Accountability with Modern Slavery Legislation

Genevieve LeBaron
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Implementing Shared Decision Making with Child Trafficking Survivors

Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Mapping Agricultural Labour Trafficking in Texas

Teruskan Membaca

What’s Happening at UNGA 74?

Otilia Enica
Teruskan Membaca
Keadilan Antarabangsa

How to Spur Corporate Accountability with Modern Slavery Legislation

Genevieve LeBaron
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

Implementing Shared Decision Making with Child Trafficking Survivors

Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Corporate Social Responsibility and the Failure to End Labour Exploitation

Genevieve LeBaron
Teruskan Membaca