Dasar Tapak

Pasukan Delta 8.7, dengan input daripada Kumpulan Rujukan, telah membangunkan dasar yang menyeluruh bagi memastikan kualiti semua maklumat yang disampaikan pada platform tersebut. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang sebarang dasar ini, sila e-mel info@delta87.org.

Penyumberan Data

Papan pemuka data Delta87.org diisi menggunakan sumber data yang tersedia kepada umum, termasuk daripada entiti Bangsa-bangsa Bersatu, yang kerap menggunakan data daripada kerajaan.

Untuk memastikan liputan yang lengkap dan tepat bagi data yang berkenaan dengan Sasaran 8.7, kerajaan negara telah dijemput untuk memberi ulasan tentang data yang digunakan dalam papan pemuka data negara tersebut sebelum papan pemuka itu diterbitkan di Delta 8.7. Tempoh notis dan ulasan itu membenarkan kerajaan untuk memberi konteks tambahan kepada data semasa, menyatakan sumber data berkenaan yang tiada dan menyerlahkan sebarang usaha kerajaan untuk menangani isu yang berkaitan dengan perhambaan moden, pemerdagangan manusia, buruh paksa dan buruh kanak-kanak yang tidak dimasukkan pada awalnya di papan pemuka tersebut. Respons rasmi diterbitkan secara keseluruhan pada papan pemuka kebangsaan.

Editorial

Skop tajuk yang diliputi pada Delta87.org ditentukan melalui konsultasi dengan Kumpulan Rujukan platform itu dan pemegang kepentingan pakar yang lain. Pengarang dipilih berdasarkan pengalaman dan kepakaran mereka dalam data, penyelidikan dan kaedah bagi bidang isu yang berlainan, yang berkaitan dengan perhambaan moden, pemerdagangan manusia, buruh paksa dan buruh kanak-kanak. Semua Bidang Dasar melalui proses kajian semula setara sebelum penerbitan.

Jika anda berminat untuk menyumbang kepada Forum Delta87.org, anda boleh menghantar sumbangan anda kepada submissions@delta87.org.

Suara Orang yang Terselamat

Orang yang terselamat dan mangsa adalah wajah manusia bagi kebanyakan data dan bukti yang dibincangkan dalam Delta87.org. Pasukan Delta 8.7 merujuk kepada pemimpin orang yang terselamat secara tetap untuk memastikan suara mereka dimasukkan ke dalam platform, termasuk dalam artikel, data dan aktiviti outreach.