Bagaimana untuk Mengukur Perubahan

Kami sedang berusaha mengumpulkan bahan untuk menyediakan pengenalan kepada konsep dan kaedah statistik asas dalam usaha untuk menamatkan buruh paksa, perhambaan moden, pemerdagangan manusia dan buruh kanak-kanak.

Buat sementara waktu, untuk maklumat lanjut tentang istilah asas, lihat Glosari kami atau semak maklumat di bawah ini.

Mengukur Buruh Kanak-kanak

Mengukur Buruh Paksa

Mengukur Pemerdagangan Manusia

Ukuran Isu yang Berkaitan

Mengukur Perlindungan Sosial

Mengukur Respons Kerajaan

 

Keadaan Konflik dan Kemanusiaan

The Impact of COVID-19 on Modern Slavery

James Cockayne
Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Symposium: Effective Measurements for Change

Teruskan Membaca
Ekonomi, Peraturan Perniagaan dan Rantai Bekalan

Strengthening Evidence to Tackle Labour Exploitation and Human Trafficking

Hannah Thinyane
Teruskan Membaca
Keadaan Konflik dan Kemanusiaan

The Impact of COVID-19 on Modern Slavery

James Cockayne
Teruskan Membaca
Sokongan Orang yang Selamat dan Mangsa

The Trafficking of Girls and Young Women: Identifying Gender-specific Vulnerabilities in Nepal, Nigeria and Uganda

Teruskan Membaca
Kaedah Pengukuran dan Statistik

Can Anti-Slavery Tools Assist Environmental Conservation Efforts?

Teruskan Membaca