Bagaimana untuk Mengukur Perubahan

Kami sedang berusaha mengumpulkan bahan untuk menyediakan pengenalan kepada konsep dan kaedah statistik asas dalam usaha untuk menamatkan buruh paksa, perhambaan moden, pemerdagangan manusia dan buruh kanak-kanak.

Buat sementara waktu, untuk maklumat lanjut tentang istilah asas, lihat Glosari kami atau semak maklumat di bawah ini.

Mengukur Buruh Kanak-kanak

Mengukur Buruh Paksa

Mengukur Pemerdagangan Manusia

Ukuran Isu yang Berkaitan

Mengukur Perlindungan Sosial

Mengukur Respons Kerajaan

 

Can New US Law Help Increase Financial Recovery and Reintegration of Survivors of Human Trafficking?

Teruskan Membaca

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca

Forced Labour Import Bans: What Does the Evidence Tell Us?

Teruskan Membaca

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca

Domestic Slave Labour in Brazil

Teruskan Membaca

Indigenous Peoples and the Anti-Trafficking Sector’s Blind Spot

Teruskan Membaca