Penyataan Privasi

Delta 8.7 ialah sumbangan Universiti Bangsa-bangsa Bersatu (UNU) kepada Alliance 8.7. UNU komited kepada privasi individu yang melawat dan berinteraksi dengan Deta87.org. Penyataan dasar ini bertujuan untuk meliputi jenis maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi, yang dikumpulkan pada Delta87.org dan cara maklumat itu digunakan.

Data teragregat pada trend web – Delta87.org menggunakan alamat IP daripada sambungan Internet anda untuk mengagregatkan kelakuan pengguna, mentadbir tapak tersebut, menjejaki pergerakan pengguna pada tapak tersebut dan mengumpulkan maklumat geografi umum bagi penggunaan agregat. Alamat IP tidak dikaitkan dengan mana-mana maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi.

Kami tidak menjual, menyewa atau berkongsi – Pengurus Delta87.org (UNU) ialah pemilik tunggal maklumat yang dikumpulkan pada tapak ini. Kami tidak akan menjual atau menyewa maklumat ini kepada orang lain, dengan cara yang berlainan daripada amalan yang didedahkan dalam penyataan ini. UNU mungkin akan berkongsi maklumat hubungan, demografi teragregat dan maklumat lain daripada Delta87.org dalam sistem UNU dan dengan rakan kongsi projek. Ia tidak akan menjual atau menyewa maklumat anda dengan mana-mana entiti lain.

Surat berita – Maklumat yang dikumpulkan untuk surat berita Delta 8.7 tidak disimpan pada Delta87.org. Surat berita kami diedarkan oleh platform luaran dan langganan surat berita disimpan pada platform itu. Pelanggan surat berita mesti memberikan keizinan proaktif untuk memilih masuk bagi menyediakan maklumat yang diperlukan untuk menerima berita dan kemas kini, yang disimpan pada platform luaran ini. Dalam sesetengah keadaan, maklumat juga mungkin disimpan setempat dan hanya untuk tempoh masa yang terhad. Sila lihat terma penggunaan surat berita untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Pautan luaran – Penyataan privasi ini diterima pakai pada maklumat yang dikumpulkan oleh tapak web ini sahaja. Delta87.org mengandungi pautan ke tapak lain. Harap maklum bahawa UNU tidak bertanggungjawab bagi amalan privasi tapak lain ini. Kami menggalakkan pengguna kami untuk mengambil maklum apabila mereka meninggalkan tapak kami dan untuk membaca penyataan privasi setiap tapak web yang mengumpulkan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi.

Pemberitahuan tentang perubahan – Delta87.org akan menggunakan maklumat mengikut dasar privasi maklumat yang dikumpulkan itu. Jika UNU memutuskan untuk mengubah dasar privasinya, perubahan tersebut akan disiarkan pada halaman ini supaya pengguna Delta87.org sentiasa maklum tentang jenis maklumat yang dikumpulkan dan cara maklumat itu digunakan. Pengguna akan diberikan pilihan sama ada mahu membenarkan kami atau tidak untuk menggunakan maklumat mereka dengan cara lain ini.