Siapa yang Terlibat

Delta 8.7 ialah projek Pusat untuk Penyelidikan Dasar Universiti Bangsa-bangsa Bersatu dan sumbangan kepada Alliance 8.7.

Pusat untuk Penyelidikan Dasar Universiti UN di New York ialah sebuah badan pemikir bebas dalam sistem Bangsa-bangsa Bersatu. Pusat ini menggabungkan kecemerlangan penyelidikan dengan pengetahuan yang mendalam tentang sistem multilateral untuk menjana penyelesaian inovatif kepada cabaran dasar awam global semasa dan masa hadapan.

Delta 8.7 disokong oleh Dana Inovasi Perhambaan Moden Pejabat Dalam Negeri, Biro Hal Ehwal Antarabangsa Jabatan Buruh A.S. dan Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Pembiayaan daripada Jabatan Buruh Amerika Syarikat disediakan di bawah perjanjian kerjasama bernombor IL‐30147.

Kumpulan Rujukan Delta 8.7 terdiri daripada lebih 35 orang pakar yang berusaha mengatasi isu buruh paksa, perhambaan moden, pemerdagangan manusia dan buruh kanak-kanak. Kumpulan Rujukan itu menyediakan maklum balas secara tetap, saranan dan panduan bagi penyelidikan, data, editorial dan kerja outreach Delta 8.7.

Pasukan Projek

Alice Eckstein
Project Director

Nesrien Hamid
Research and Editorial Consultant

Ben Harris
Communications and MEL Officer

Angharad Smith
Programme Officer

Penderma

Dana Inovasi Perhambaan Moden UK

Dana Inovasi Perhambaan Moden £11 juta telah dilancarkan pada bulan Oktober 2016 untuk menyokong projek inovatif yang menangani perhambaan moden di seluruh dunia. Projek ini membantu membangunkan pangkalan bukti, menyokong mangsa secara langsung, menangani perhambaan dalam rantai bekalan dan berkongsi kemahiran serta kepakaran dengan rakan kongsi antarabangsa.

Biro Hal Ehwal Buruh Antarabangsa (ILAB), Jabatan Buruh AS

Misi ILAB adalah untuk menggalakkan medan permainan global yang saksama bagi pekerja di Amerika Syarikat dan di seluruh dunia dengan menguatkuasakan komitmen perdagangan, mengukuhkan standard buruh dan memerangi buruh kanak-kanak, buruh paksa dan pemerdagangan manusia antarabangsa. Pembiayaan daripada Jabatan Buruh Amerika Syarikat disediakan di bawah perjanjian kerjasama nombor IL‐30147.

Pertubuhan Buruh Antarabangsa

Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) memberi tumpuan pada menggalakkan keadilan sosial, pekerjaan yang sesuai dan hak manusia dan buruh yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, mengejar misi penubuhannya bahawa keadilan sosial adalah penting kepada keamanan sejagat dan abadi.

Kumpulan Rujukan
 • Jean Allain - Monash University
 • Brooke Axtell - She is Rising
 • Prof Kevin Bales - University of Nottingham, Rights Lab
 • Sebastian Boll - UN-ACT
 • Jessie Brunner - Stanford University WSD Handa Center for Human Rights and International Justice
 • Holly Burkhalter - International Justice Mission
 • Alison Campbell - DFID (UK)
 • Charita L. Castro - PhD, Director for Labor Affairs, U.S. government official
 • Catherine Chen - Polaris Project
 • Harry Cook - International Organization for Migration
 • Davina Durgana - Walk Free Foundation
 • Nathaniel Erb - Erb & Associates
 • Luis Fabiano de Assis - Brazilian Federal Labour Prosecution Office - Decent Work Data Science Lab & Datahub
 • Morgan Flynn - Modern Slavery Innovation Fund
 • Claire Healy - ICMPD
 • Olivia Hesketh - UK Home Office
 • Anita Househam - UN Global Compact
 • Patricia Hynes - Helena Kennedy Centre for International Justice, Sheffield Hallam University
 • Duncan Jepson - Liberty Asia
 • Sasha Jesperson - St Mary’s University
 • Ligia Kiss - London School of Hygiene and Tropical Medicine
 • Genevieve LeBaron - University of Sheffield
 • Yuki Lo - Freedom Fund
 • Alison Marshall - Jones Day
 • Laura Murphy - Modern Slavery Research Project
 • Nicola Pocock - United Nations University - International Institute for Global Health
 • Furio Rosati - Understanding Children's Work
 • Fabrizio Sarrica - UNODC
 • Joe Schmidt - Freedom United
 • Bernard Silverman - University of Nottingham
 • David Steven - New York University
 • Hanni Stoklosa - HEAL Trafficking
 • Marianne Voss - Ethos Matter
 • Livia Wagner - The Global Initiative Against Transnational Organized Crime
 • Thomas Wissing - ILO
 • Shandra Woworuntu - Mentari
 • Cathy Zimmerman - London School of Hygiene and Tropical Medicine