Gambaran Keseluruhan Bertema

Gambaran keseluruhan ini memperkenalkan perkara yang diketahui tentang pelbagai aspek masalah global ini dan dasar yang cuba menangani perkara tersebut.
Gambaran Keseluruhan Bertema
Bantuan Pembangunan
Mengukur Bantuan untuk Menangani Buruh Paksa, Perhambaan Moden, Pemerdagangan Manusia dan Buruh Kanak-kanak
Ekonomi
Hujah ekonomi bagi menamatkan perhambaan moden, pemerdagangan manusia, buruh paksa dan buruh kanak-kanak
Keadaan Konflik dan Kemanusiaan
Kesan konflik dan krisis kemanusiaan ke atas perhambaan moden, pemerdagangan manusia, buruh paksa dan buruh kanak-kanak
Keadilan Antarabangsa
Menangani perhambaan moden, pemerdagangan manusia, buruh paksa dan buruh kanak-kanak sebagai isu keadilan jenayah antarabangsa
Kesihatan
Peranan penjagaan kesihatan untuk bertindak terhadap perhambaan moden, pemerdagangan manusia, buruh paksa dan buruh kanak-kanak
Penghijrahan dan Pemindahan Terpaksa
Hubungan antara penghijrahan dan perhambaan moden, pemerdagangan manusia, buruh paksa dan buruh kanak-kanak
Penguatkuasaan Undang-undang
Peranan penguatkuasaan undang-undang dalam menyiasat, mendakwa dan menentang perhambaan moden, pemerdagangan manusia, buruh paksa dan buruh kanak-kanak
Sektor Kewangan
Memahami peranan sektor kewangan dalam membiayai dan menentang perhambaan moden, pemerdagangan manusia, buruh paksa dan buruh kanak-kanak
Sokongan Orang yang Terselamat dan Mangsa
Melihat pada sumber dan dasar yang ada untuk menyokong orang yang terselamat dan mencapai mangsa perhambaan moden, pemerdagangan manusia, buruh paksa dan buruh kanak-kanak

Baca artikel terkini oleh pakar tentang data dan bukti yang diiktiraf.