Bantuan Pembangunan

Mengukur Bantuan untuk Menangani Buruh Paksa, Perhambaan Moden, Pemerdagangan Manusia dan Buruh Kanak-kanak

Pada tahun 2015, 193 negara telah bersetuju dengan 2030 Agenda bagi Pembangunan Lestari. Sasaran 8.7 bagi Matlamat Pembangunan Lestari mendapatkan kesanggupan negara untuk mengambil langkah segera dan berkesan bagi membasikan buruh paksa, perhambaan moden, pemerdagangan manusia dan buruh kanak-kanak. Sambil kita berusaha untuk memahami kemajuan yang dicapai ke arah mencapai Sasaran 8.7, kita perlu memahami jumlah yang dibelanjakan (dilakukan) oleh negara Bantuan Pembangunan Rasmi (ODA) untuk isu-isu ini, tempat mereka membelanjakan sumber ini dan jenis eksploitasi Sasaran 8.7.

Untuk mula menjawab soalan-soalan ini, analisis, yang dibangunkan sebagai produk Delta 8.7—projek Pusat untuk Penyelidikan Dasar di Universiti Bangsa-bangsa Bersatu yang bertujuan menyumbang kepada Alliance 8.7 dengan membantu negara “mengukur perubahan” ke arah Sasaran 8.7—mendapati bahawa antara 2000 dengan 2013, perbelanjaan ODA ke atas eksploitasi 8.7 meningkat dengan mendadak. Tetapi lebih banyak penyelidikan yang diperlukan untuk memahami kesan perbelanjaan ini.

Dapatan penyelidikan utama termasuk:

Komitmen ODA yang menangani bentuk eksploitasi yang diliputi oleh Sasaran 8.7 meningkat dengan mendadak antara tahun 2000 dengan 2013, tetapi dengan variasi geografi dan tema yang ketara.

 • Tiga puluh negara penderma telah menyumbang lebih daripada USD 4 bilion dalam pembiayaan ODA bagi menangani perhambaan moden, buruh paksa, pemerdagangan manusia dan buruh kanak-kanak (‘Eksploitasi Sasaran 8.7’) antara tahun 2000 dengan 2013. Dari sekitar USD 150 juta pada tahun 2001, menjelang 2013 jumlah komitmen tahunan ODA telah mencapai USD 433.7 juta.
 • Negara AS merupakan penderma yang memberi sumbangan terbesar bagi ODA ke arah eksploitasi Sasaran 8.7; negara itu telah membelanjakan sekitar 60 peratus daripada jumlah global. Perbelanjaan AS secara agregat, mencecah hampir 10 kali ganda perbelanjaan penderma berikutnya (Kanada). Norway, Australia, Sweden dan UK merupakan negara berikutnya dalam senarai komitmen ODA ke arah isu ini, disusun mengikut saiz komitmen.
 • Secara umum, perbelanjaan ke atas eksploitasi Sasaran 8.7 kelihatan tidak meningkat apabila sesebuah negara membelanjakan lebih banyak ke atas ODA.

Perbelanjaan ODA ke atas eksploitasi 8.7 lebih tersebar.

 • Sebilangan kecil negara menerima sebahagian besar komitmen ODA yang berkaitan dengan Sasaran 8.7, berdasarkan komitmen purata tahunan: Afghanistan (USD 23.5 juta), India (USD 19.3 juta), Colombia (USD 19 juta) dan Demokratik Republik Congo (DRC) (USD 14.5 juta).
 • Kebanyakan negara yang menerima komitmen ODA telah menerima kurang daripada USD 1 juta dalam mana-mana tahun dan sebaik sahaja kos pentadbiran projek diambil kira, jumlah yang terlibat agak kecil.
 • Penyelidikan kami mendapati bahawa komitmen telah disasarkan secara berbeza oleh berlainan penderma. Sebahagian besar komitmen ODA yang diterima adalah sama ada daripada AS atau daripada semua negara lain. Hanya beberapa penerima teratas ODA telah menerima jumlah yang sama daripada AS dan sumber bukan AS, khususnya DRC, Indonesia, Nepal, Cambodia.
 • Beberapa, tetapi bukan semua, negara yang menerima jumlah tertinggi komitmen ODA Sasaran 8.7 biasanya berada di kedudukan tertinggi dalam senarai bagi kejadian eksploitasi 8.7 yang dianggarkan.
 • Dengan perjalanan masa, komitmen ODA semakin tersebar kepada pelbagai negara. Pada tahun 2000, ODA bilateral tersebar kepada projek di 29 negara penerima. Bermula dari tahun 2006, lebih 100 negara telah menerima pembangunan jenis ini.

Beberapa jenis eksploitasi Sasaran 8.7 menerima lebih ODA daripada yang lain.

 • Sementara pada tahun 2000, komitmen ODA kepada projek yang bertujuan membasmi buruh kanak-kanak meninggalkan jauh komitmen yang menangani eksploitasi bentuk lain, pada beberapa tahun terakhir sampel, himpunan komitmen ODA yang terbesar telah menyasarkan pemerdagangan manusia. Pembiayaan yang ditujukan pada buruh kanak-kanak telah agak berkurangan dan perbelanjaan ODA yang menangani aspek lain Sasaran 8.7 adalah lebih rendah dari segi mutlak sepanjang tempoh yang dikaji.
 • Dengan peningkatan ‘perhambaan moden’ sebagai sasaran untuk penderma dan dana (terutamanya UK) sejak 2013, penyelidikan lanjut diperlukan untuk menentukan impak yang ada dengan perhatian yang meningkat ini ke atas corak perbelanjaan ODA secara keseluruhan.

Lebih banyak koordinasi mungkin diperlukan, terutamanya sekitar strategi komitmen ODA, untuk memaksimumkan impak ODA Sasaran 8.7.

 • Kajian ini mengenal pasti berapa banyak ODA telah dibelanjakan, oleh siapa, untuk apa, di mana. Ia tidak memberitahu kita apa-apa tentang impak atau keberkesanan bantuan tersebut – atau, malah, sebarang jenis bantuan pembangunan atau pemberian lain.
 • Namun, ketakserasian antara senarai tersebut dengan penyusunan kedudukan penerima perbelanjaan ODA ke atas eksploitasi Sasaran 8.7 dan anggaran biasa kejadian mutlak atau per kapita tertinggi eksploitasi Sasaran 8.7 menimbulkan persoalan penting bagi penderma dan pembuat dasar. Adakah ODA disasarkan dengan baik?
 • Penderma dan pembuat dasar mungkin ingin mempertimbangkan sama ada mereka menghalakan perbelanjaan ODA bagi isu-isu ini ke tempat yang mungkin akan mempunyai impak terbesar dan sama ada koordinasi penderma yang lebih kuat sekitar penilaian keperluan yang dikongsi atau strategi bantuan negara penerima yang diutamakan, diperlukan bagi mencapai hasil yang terbaik.
 • Akhir sekali, penyelidikan tersebut juga menunjukkan turun naik ketara dalam komitmen ODA, yang mungkin mempunyai impak negatif pada kesanggupan negara penerima dan rakan pelaksana untuk komit bagi merancang kerja yang berterusan dalam bidang ini.

Saranan untuk memaksimumkan impak ODA Sasaran 8.7

Penderma mungkin ingin mempertimbangkan cara untuk membangunkan:

  1. Lebih komprehensif dan tepat kos tujuan projek ODA, memberi liputan yang lebih lengkap terhadap eksploitasi Sasaran 8.7 dan disejajarkan dengan definisi operasi yang muncul melalui kerjasama antara UN dengan rakan kongsi lain;
  2. pangkalan data tentang perbelanjaan bukan ODA, termasuk bantuan bukan DAC, perbelanjaan awam domestik dan pemberian peribadi dan amal untuk membenarkan analisis yang disediakan di sini dilanjutkan kepada spektrum penuh bagi aliran pembiayaan yang ditujukan pada eksploitasi Sasaran 8.7.

Muat Turun Laporan Penuh


Delta 8.7 mengucapkan terima kasih kepada Kelly Gleason dan James Cockayne atas usaha mereka melakarkan teks ini serta Halina Sapeha, Anthony Dursi, Lauren Damme dan Luis Fujiwara atas komen mereka tentang draf terdahulu.

Artikel ini telah disediakan oleh Kelly Gleason dan James Cockayne sebagai sumbangan kepada Delta 8.7. Seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat Penggunaan Delta 8.7, pendapat yang diluahkan dalam artikel ini merupakan pendapat para pengarang dan tidak semestinya mencerminkan pendapat UNU atau rakan kongsinya.

Can New US Law Help Increase Financial Recovery and Reintegration of Survivors of Human Trafficking?

Teruskan Membaca

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca

Forced Labour Import Bans: What Does the Evidence Tell Us?

Teruskan Membaca

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca

Indigenous Peoples and the Anti-Trafficking Sector’s Blind Spot

Teruskan Membaca

Domestic Slave Labour in Brazil

Teruskan Membaca
Tag