Kesihatan

Peranan penjagaan kesihatan untuk bertindak terhadap perhambaan moden, pemerdagangan manusia, buruh paksa dan buruh kanak-kanak

Sebelum ini. tindakan terhadap pemerdagangan manusia dianggap sebagai tugas bahagian penguatkuasaan undang-undang. Kini ia diiktiraf bahawa medan penjagaan kesihatan turut mempunyai peranan kritikal. Penjagaan kesihatan boleh mempunyai pengaruh yang besar dalam mencegah pemerdagangan manusia, membantu mangsa untuk keluar daripada situasi pemerdagangan mereka dan merawat keperluan kesihatan fizikal dan mental orang yang terselamat. Memandangkan ini ialah arena baru untuk kebanyakan organisasi penjagaan kesihatan, latihan yang meluas diperlukan untuk memberi kakitangan penjagaan kesihatan alat yang diperlukan oleh mereka untuk campur tangan dengan berkesan. Selain itu, perkhidmatan kerajaan dan masyarakat diperlukan untuk respons kepada pelbagai keperluan mangsa dan membantu mereka pulih sepenuhnya dan menikmati kesejahteraan.

Pelajaran utama tentang peranan penjagaan kesihatan dalam menangani dan merawat mangsa serta orang yang terselamat daripada menjadi buruh paksa, pemerdagangan manusia termasuk:

 • Orang yang telah diperdagangkan mengalami tahap keganasan yang tinggi dan melaporkan tahap yang ketara bagi kecederaan, kesakitan fizikal dan penyakit.
 • Tempat penjagaan kesihatan merupakan salah satu daripada beberapa tempat untuk mangsa bertemu dengan seorang profesional dalam suasana yang selamat dan berpeluang untuk mempertimbangkan pilihan meninggalkan situasi pemerdagangan mereka.
 • Pesakit di tempat penjagaan kesihatan termasuk individu terdedah yang berisiko tinggi untuk menjadi mangsa, mangsa yang sedang diperdagangkan dan orang yang selamat.
 • Kakitangan penjagaan kesihatan boleh mengenal pasti mangsa, memberi pendidikan dan penjagaan yang tidak bersifat menghukum dan menghubungkan mereka dengan sumber.
 • Perkongsian dengan penguatkuasaan undang-undang, akses kepada penjagaan kesihatan yang mampu ditanggung dan perkhidmatan sosial yang utuh merupakan komponen penting bagi pencegahan dan rawatan.
 • Orang yang terselamat daripada diperdagangkan memerlukan perkhidmatan penjagaan kesihatan fizikal dan mental bersepadu yang responsif kepada keganasan dan trauma yang dialami oleh mereka.

Apakah risiko kesihatan kerana diperdagangkan

Orang yang diperdagangkan berkemungkinan besar akan mengalami berbilang masalah kesihatan fizikal dan mental akibat daripada pengalaman diperdagangkan dan ramai akan mengalam i masalah kesihatan yang akut dan jangka panjang. Kajian menunjukkan bahawa wanita, lelaki dan kanak-kanak yang diperdagangkan mengalami tahap keganasan yang tinggi dan melaporkan tahap yang ketara bagi kecederaan, kesakitan fizikal dan penyakit.

Akibat kesihatan yang berpotensi termasuk:

 • Masalah kesihatan mental dan/atau gejala seperti kebimbangan, kemurungan, PTSD, mempunyai niat untuk membunuh diri, mencederakan diri sendiri, aduan somatik, kelakuan yang agresif, hilang ingatan dan masalah kognitif;
 • Kesihatan fizikal yang kurang baik seperti kecederaan akut, kesakitan fizikal yang kronik, lesu, letih, pemakanan yang kurang baik, jangkitan yang disebarkan melalui hubungan seks dan komplikasi kesihatan reproduktif dan seksual lain, termasuk kehamilan yang tidak diingini;
 • Penggunaan atau penyalahgunaan bahan seperti ketagihan dadah atau alkohol, dos berlebihan, mencederakan diri sendiri, jangkitan yang dibawa oleh jarum dan masalah tidur;
 • Akibat kesihatan sosial seperti berasa terasing, kesepian, malu, bersalah, menjauhkan diri daripada orang lain dan risiko diperdagangkan semula;
 • Masalah berkaitan dengan kewangan seperti tidak mampu untuk mendapatkan kebersihan asas, penjagaan perubatan, pemakanan dan perumahan;
 • Masalah undang-undang dan keselamatan seperti tempoh yang lama dalam pusat penahanan imigresen atau penjara, dinafikan rawatan kesihatan oleh klinik dan perkhidmatan awam, reaksi trauma terhadap pengalaman dan risiko diperdagangkan semula; dan
 • Kecederaan dan penyakit pekerjaan seperti jangkitan bakteria dan jangkitan lain, lecur kimia, kecederaan, kecederaan otot dan tulang, kepenatan dan pemakanan yang kurang baik.

Bilik pembedahan hospital. Unsplash/Piron Guillaume

Bagaimanakah mangsa pemerdagangan manusia menggunakan perkhidmatan penjagaan kesihatan?

Sementara pemerdagangan merupakan perkara kesihatan awam yang rumit dan meluas, sebahagian besar daripada pemerdagangan manusia tidak dapat dikesan dan tidak banyak dilaporkan kerana mangsa kerap tidak menyedari eksploitasi yang dialami oleh mereka itu adalah satu jenayah dan bagi mereka yang mempertimbangkan untuk melaporkan perkara itu, ramai terus berdiam diri kerana takut akan akibatnya.

Penjagaan kesihatan merupakan salah satu daripada beberapa tempat untuk mangsa bertemu dengan seorang profesional dalam suasana yang selamat dan berpeluang untuk mempertimbangkan pilihan meninggalkan situasi pemerdagangan tersebut. Kajian di negara yang mempunyai sumber yang banyak telah mendapati bahawa sehingga 88 peratus daripada mangsa perdagangan seks pernah mempunyai hubungan dengan penjagaan kesihatan semasa dieksploitasi, sebahagian besarnya dalam bilik kecemasan hospital. Namun tinjauan dengan orang yang terselamat menunjukkan bahawa mangsa buruh dan perdagangan seks yang mendapatkan penjagaan kesihatan hampir tidak pernah menerima maklumat atau sumber tentang pemerdagangan manusia daripada penyedia penjagaan kesihatan tersebut.

Mangsa pemerdagangan manusia mungkin datang dengan kecederaan yang disebabkan oleh serangan seksual dan fizikal, jangkitan yang dipindahkan melalui hubungan seks, masalah penggunaan dadah dan alkohol serta keadaan kesihatan tingkah laku yang lain. Sebuah kajian ke atas penyedia mendapati bahawa tanpa latihan tentang cara untuk mengenal pasti dan merawat pesakit ini, kurang 10 peratus daripada kakitangan perubatan jabatan kecemasan berasa yakin untuk mengenal pasti dan merawat pesakit yang diperdagangkan. Malah dengan latihan yang singkat, peratusan itu meningkat kepada lebih daripada separuh.

Bagaimanakah penjagaan kesihatan dapat mencegah pemerdagangan manusia?

Dalam menjaga keperluan kesihatan pesakit, seorang doktor boleh memainkan peranan penting dalam mengurangkan keganasan dan mencegah pemerdagangan. Pesakit termasuk mereka yang berisiko tinggi untuk menjadi mangsa serta mereka yang mungkin menjadi pelaku. Sesetengah doktor menggunakan lawatan pesakit sebagai peluang untuk bekerja secara proaktif dan mendidik pesakit remaja mereka tentang hubungan yang selamat dan menghubungkan mereka dengan sumber dalam masyarakat itu yang boleh membantu. Mereka yang menghadapi risiko pemerdagangan buruh memerlukan maklumat tentang tajuk seperti penghijrahan yang selamat dan bahaya pengambilan pekerja yang berasaskan yuran.

Di sesetengah negara, hutang penjagaan kesihatan menjadi pemacu utama bagi pemerdagangan manusia, jadi adalah penting untuk memastikan akses kepada penjagaan kesihatan yang mampu ditanggung bagi keluarga yang terdedah. Sebagai contoh, apabila ahli keluarga jatuh sakit atau tercedera dan perkhidmatan penjagaan kesihatan kerajaan tidak tersedia, keluarga berpendapatan rendah pergi ke sektor swasta yang akan memerlukan mereka membayar sendiri bagi mendapatkan penjagaan perubatan. Selalunya kos ini melebihi kemampuan keluarga tersebut dan mereka terpaksa mengambil pinjaman berisiko tinggi dan faedah tinggi daripada sektor tidak rasmi. Kemudian mereka menjadi buruh yang terikat kepada peminjam wang itu dan bekerja untuk membayar balik hutang tersebut tetapi kadar faedah boleh menjadi terlalu tinggi dan mustahil untuk dibayar balik. Mereka menjadi terperangkap dalam perhambaan yang terikat dengan hutang dan tidak dibenarkan untuk meninggalkan pekerjaan itu kerana diancam dengan keganasan.

Apakah peranan yang dimainkan oleh penjagaan kesihatan dalam merawat mangsa dan orang yang terselamat?

Memandangkan kakitangan penjagaan kesihatan merupakan antara beberapa profesional yang mungkin bertemu dengan mangsa semasa mereka berada dalam situasi diperdagangkan, mereka berada dalam kedudukan yang baik untuk mengenal pasti mangsa dan berpotensi membantu mereka mencari jalan yang selamat untuk meninggalkan situasi tersebut. Pengenalan kerap bergantung pada keupayaan melihat tanda amaran atau bendera merah, berhubung secara peribadi dengan mangsa yang berkemungkinan dan dengan penuh belas kasihan serta mendidik mereka.

Pendidikan sangat penting kerana ramai mangsa tidak mengenalkan diri mereka sebagai mangsa. Akibat daripada manipulasi yang digunakan oleh penyeludup manusia itu, mereka mungkin berpendapat bahawa mereka yang bersalah bagi pemerdagangan tersebut. Mangsa pemerdagangan buruh kerap berpendapat bahawa mereka berhutang wang kepada penyeludup manusia itu yang memperdagangkan mereka dan berkewajipan untuk terus bekerja bagi membayar balik hutang tersebut, walaupun pinjaman itu menyalahi undang-undang dan mengeksploitasikan mereka. Mereka mungkin terikat secara emosi kepada penyeludup mereka atau penyeludup itu mungkin ayah kepada anak-anak mereka.

Dadah juga mungkin menjadi faktor kerana sesetengah penyeludup manusia menggunakan dadah untuk mengawal mangsa mereka atau mangsa mungkin menggunakan dadah sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kakitangan penjagaan kesihatan boleh mendidik pesakit tentang keganasan dan taktik lain yang dilakukan oleh penyeludup manusia untuk memanipulasikan mangsa dan mengawal mereka.

Mereka juga boleh menyarankan sumber yang ada dan atas permintaan mangsa, menghubungkan individu dengan penyedia perkhidmatan tempatan yang boleh memberikan sokongan. Memandangkan ramai mangsa telah terdedah kepada pelbagai penganiayaan dan mungkin takut kepada penyeludup mereka, adalah lazim bagi mereka untuk berasa teragak-agak memberitahu keadaan mereka dan mendapatkan bantuan, Bantuan mungkin ditawarkan dengan cara yang memastikan mangsa yang berkemungkinan berasa termaklum, bahawa mereka mempunyai tempat yang selamat untuk mempertimbangkan pilihan mereka dan bahawa keputusan mereka adalah secara sukarela dan dihormati.

Doktor dan kakitangan harus dilatih tentang risiko yang dikaitkan dengan penyeludupan, terutamanya kebimbangan mangsa bagi kesejahteraan dan keselamatan mereka, termasuk sebarang kebimbangan imigresen dan keselamatan keluarga mereka. Penyedia harus ditawarkan latihan khusus untuk membantu mereka menyediakan penjagaan yang berpusatkan pesakit dan trauma yang termaklum. Dalam model penjagaan trauma yang termaklum, semua kakitangan dididik tentang trauma dan cara trauma boleh menjejaskan pesakit mereka serta cara ia boleh menjejaskan mereka sebagai penjaga. Penjagaan trauma yang termaklum bermakna merawat orang itu secara keseluruhan, mengambil kira trauma pada masa lalu dan mekanisme mereka untuk mengatasi trauma semasa cuba menyediakan penjagaan bagi setiap pesakit. Dalam suasana penjagaan kesihatan, ini termasuk mengalu-alukan pesakit dan memastikan mereka berasa disokong, mengekalkan persekitaran yang sunyi dan mengalu-alukan serta berkomunikasi dengan cara yang menghormati dan tidak bersifat menghukum.

Di tengah-tengah penjagaan berpusatkan pesakit ialah mencari jalan untuk memberi kawalan kepada individu itu dalam pertemuan klinikal tersebut. Sebagai contoh, penyedia tersebut harus membincangkan perkara yang diingini oleh pesakit itu daripada janji temu tersebut; menjelaskan perkara yang harus dijangkakan oleh pesakit itu daripada pertemuan semasa dan pada masa hadapan; meminta kebenaran pesakit itu sebelum menjalankan pemeriksaan; menawarkan penggunaan bantuan bagi membolehkan pemerhatian prosedur; menawarkan peluang untuk mengemukakan soalan dan mengesahkan kebimbangan; sertakan orang sokongan dalam bilik pemeriksaan apabila perlu; dan memberi kelonggaran demi keselesaan dan penyesuaian budaya pesakit tersebut.

Oleh sebab penyedia penjagaan kesihatan kerap berhadapan dengan kekangan masa dalam suasana perubatan, adalah penting untuk bekerjasama dengan kakitangan penjagaan kesihatan lain yang dapat membantu dengan kerja ini, seperti pekerja sosial dan kakitangan sokongan lain jika ada. Alat PEARR, dibangunkan bersama oleh Dignity Health, HEAL Trafficking dan Pacific Survivor Center, menyediakan panduan yang lebih terperinci tentang langkah-langkah tersebut.

Apakah sumber yang tersedia kepada mangsa?

Mangsa pemerdagangan manusia kerap memerlukan pelbagai jenis perkhidmatan sokongan, termasuk:

 • Tempat perlindungan/rumah selamat
 • Pemulihan keluarga/rumah mangsa
 • Penempatan perumahan jangka panjang
 • Latihan kemahiran pekerjaan dan penempatan pekerjaan
 • Perkhidmatan kesihatan mental
 • Perkhidmatan pemulihan penyalahgunaan bahan

Di banyak negara, sumber untuk mangsa mungkin sangat terhad, tetapi rakan yang lazim termasuk agensi kerajaan atau pertubuhan masyarakat yang menyediakan perkhidmatan seperti tempat perlindungan keganasan domestik, program belia tanpa rumah dan pertubuhan perkhidmatan pendatang. Di sesetengah negara, unit antipemerdagangan khas telah ditubuhkan dalam penguatkuasaan undang-undang dan akses kepada sumber diselaraskan melalui mereka. Sebagai menghormati hak dan kehendak pesakit, penguatkuasaan undang-undang harus dihubungi hanya dengan kebenaran pesakit atau seperti yang diperlukan oleh undang-undang atau peraturan lain.

Apakah keperluan penjagaan kesihatan mangsa semasa pemulihan?

Satu lagi bidang utama bagi penyedia penjagaan kesihatan untuk ditangani dalam pemerdagangan manusia adalah untuk menyediakan penjagaan kesihatan jangka panjang yang sesuai untuk orang yang terselamat. Orang yang terselamat daripada pemerdagangan manusia memerlukan perkhidmatan penjagaan kesihatan bersepadu untuk menangani keperluan kesihatan perubatan, pergigian dan tingkah laku berterusan mereka. Ini boleh disediakan dengan baik melalui pasukan yang telah menerima latihan khusus dalam penjagaan trauma termaklum. Mangsa pemerdagangan manusia kerap mempunyai berbilang keperluan penjagaan kesihatan yang tidak ditangani dan dengan demikian memerlukan masa janji temu yang dilanjutkan. Pesakit juga mungkin memerlukan bantuan dengan pengangkutan ke klinik, pendidikan celik kesihatan dan pendaftaran insurans kesihatan atau bantuan kewangan lain.

Pemeriksaan yang menyeluruh harus dilakukan dengan seberapa segera tetapi mungkin sukar dilakukan pada lawatan pertama kerana kebimbangan keselamatan, status kesihatan mental atau kekangan masa. Pemeriksaan menyeluruh termasuk perhatian khas kepada tanda penganiayaan mental dan fizikal serta pengecualian serta isu kesihatan mental dan penggunaan bahan. Dapatan fizikal lazim dalam pemeriksaan tersebut termasuk: lebam yang berbilang, tanda dirotan, tanda ikatan dan tekanan jari; pemakanan tidak seimbang; kesihatan gigi yang kurang baik; trauma kemaluan; trauma dubur; lecur daripada rokok, seterika panas dan/atau asid; retak tulang yang baru dan lama; dan tanda penyalahgunaan bahan seperti menguap berulang kali, rinorea, kognisi yang terjejas, masalah dengan ragam, rupa yang menakutkan dan “tanda cucukan jarum”. Tanda-tanda ini mesti didokumentasikan dengan teliti dalam rekod perubatan yang akan menjadi bahan penting jika penyeludup manusia itu didakwa di mahkamah. Selain itu, maklumat ini penting untuk rawatan kesihatan fizikal dan mental pesakit. Memandangkan trauma yang teruk kadang-kala terkurung, mangsa tidak sentiasa dapat mengingati penderitaan yang telah dialami oleh mereka. Dapatan yang tepat bagi isu ini boleh menjadi alat yang membantu dalam menyampaikan perkhidmatan kesihatan mental yang sesuai.

Sejarah penganiayaan fizikal dan penyeksaan emosi mangsa yang diperdagangkan mengakibatkan keperluan bagi perkhidmatan kesihatan mental bagi trauma yang termaklum untuk menangani luka psikologi mereka. Bukti menunjukkan bahawa ramai orang yang terselamat daripada pemerdagangan, terutamanya wanita dan gadis, telah mengalami peristiwa yang penuh trauma dan penganiayaan sebelum diperdagangkan, yang turut akan menjejaskan kesihatan mereka. Dibiarkan tanpa rawatan, luka ini kerap akan menjangkiti bahagian lain dan menyebabkan kesukaran untuk mengatasi keadaan yang menyebabkan stres dalam kehidupan dan boleh menjejaskan hubungan secara negatif. Rawatan kesihatan mental yang berkesan boleh menangani perkara ini dan membantu orang yang terselamat beralih kepada kesejahteraan psikologi yang lebih baik dan penambahbaikan status kesihatan mental ini juga boleh mempengaruhi beberapa kesihatan fizikal.

Berguna juga untuk mengingati bahawa penyedia penjagaan kesihatan berjumpa orang yang terselamat beberapa minggu atau tahun selepas mereka menjadi mangsa. Pesakit mungkin atau mungkin tidak menyedari perkara yang telah berlaku kepada mereka merupakan jenayah dan terdapat perkhidmatan yang ada untuk membantu mereka. Seperti dengan bentuk trauma yang lain, adalah penting untuk mempertimbangkan sama ada isu kesihatan berterusan mereka mungkin telah disebabkan oleh situasi pemerdagangan.

Perkhidmatan klinikal untuk orang yang terselamat harus termasuk:

 • Penilaian dan rawatan bagi kesakitan
 • Perkhidmatan kesihatan mental
 • Rawatan masalah penggunaan bahan
 • Penjagaan utama
 • Imunisasi
 • Saringan kesihatan
 • Penjagaan gigi
 • Ubat alternatif atau pelengkap/penawar tradisional yang khusus dengan sesuatu budaya
 • Pencegahan dan rawatan penyakit kronik
 • Ujian dan rawatan STD
 • Penjagaan kesihatan yang mencegah pembiakan
 • Penjagaan bayi baru lahir dan kanak-kanak bagi anak kepada mangsa

Bacaan lanjut


Delta 8.7 mengucapkan terima kasih kepada Petra Stanton (Dignity Health) atas kerjanya dalam melakarkan Gambaran Bertema dan Cathy Zimmerman (London School of Hygiene and Tropical Medicine), Ligia Kiss (London School of Hygiene and Tropical Medicine), Holly Gibbs (Dignity Health), Susie Baldwin (Los Angeles County Department of Public Health and HEAL Trafficking) dan Marti MacGibbon atas komen mereka pada draf terdahulu.

Artikel ini telah disediakan oleh Petra Stanton sebagai sumbangan kepada Delta 8.7. Seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat Penggunaan Delta 8.7, pendapat yang diluahkan dalam artikel ini merupakan pendapat pengarang dan tidak semestinya mencerminkan pendapat UNU atau rakan kongsinya.

Can New US Law Help Increase Financial Recovery and Reintegration of Survivors of Human Trafficking?

Teruskan Membaca

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca

Forced Labour Import Bans: What Does the Evidence Tell Us?

Teruskan Membaca

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca

Domestic Slave Labour in Brazil

Teruskan Membaca

Indigenous Peoples and the Anti-Trafficking Sector’s Blind Spot

Teruskan Membaca
Tag