Glosari

Pelajari makna lazim istilah buruh paksa, perhambaan moden, pemerdagangan manusia dan buruh kanak-kanak.

Aksi Seks Komersil – Sebarang aksi seks yang dilakukan atas pemberian atau penerimaan apa sahaja yang bernilai oleh sesiapa sahaja. (Sumber)

Askar Kanak-kanak – Protokol Tambahan 1977 kepada Konvensyen Geneva melarang pengambilan bekerja dan penyertaan dalam keganasan bagi kanak-kanak bawah usia 15 tahun. Dalam konflik bersenjata antarabangsa, Protokol Tambahan pertama juga memerlukan pengambilan tentera berusia 15 hingga 18 tahun untuk mengutamakan yang paling tua. (Sumber)

Antun – Apabila seseorang menjalin hubungan emosi dengan seseorang untuk mendapatkan kepercayaan mereka bagi tujuan penganiayaan, eksploitasi atau pemerdagangan. (Sumber)

Bantuan Pembangunan Rasmi – Bantuan kewangan yang disediakan oleh agensi rasmi, termasuk kerajaan negeri dan tempatan, dengan objektif utama menggalakkan pembangunan ekonomi dan kebajikan negara membangun. Jika Bantuan Pembangunan Rasmi (ODA) diberikan dalam bentuk pinjaman, ia mesti diberikan dengan terma konsesi, bermakna pada kadar yang lebih rendah daripada kadar pasaran, dengan elemen geran sekurang-kurangnya 25 peratus. (Sumber)

Bentuk Buruh Kanak-kanak Paling Teruk – Semua bentuk perhambaan atau amalan yang serupa dengan perhambaan, seperti penjualan dan pemerdagangan kanak-kanak, perhambaan hutang dan perhambaan serta buruh paksa atau wajib, termasuk pengambilan kanak-kanak secara paksa atau wajib untuk digunakan dalam konflik bersenjata; penggunaan, pemerolehan atau penawaran seorang kanak-kanak untuk pelacuran, untuk penghasilan pornografi atau untuk persembahan pornografi; penggunaan, pemerolehan atau penawaran seorang kanak-kanak untuk aktiviti haram, terutamanya dalam penghasilan dan penyeludupan dadah seperti yang ditetapkan dalam perjanjian antarabangsa yang berkenaan; pekerjaan yang mengikut sifatnya atau keadaannya dijalankan, berkemungkinan memudaratkan kesihatan, keselamatan atau moral kanak-kanak. (Sumber)

Buruh Kanak-kanak – Pekerjaan yang merampas kanak-kanak daripada menikmati zaman kanak-kanak mereka, potensi dan maruah mereka dan yang berbahaya kepada perkembangan fizikal dan mental. Buruh kanak-kanak merujuk kepada pekerjaan yang berbahaya secara mental, fizikal, sosial atau moral dan berbahaya kepada kanak-kanak serta mengganggu persekolahan mereka. (Sumber)

Buruh Paksaan – Sebarang pekerjaan atau perkhidmatan yang terpaksa dilakukan oleh seseorang tanpa kerelaan mereka melalui penggunaan kekerasan atau dalam bentuk ugutan lain. (Sumber)

Eksploitasi – Sebarang penyalahgunaan kedudukan kerentanan sebenar atau cubaan, kebezaan kuasa atau kepercayaan, untuk manfaat seseorang. (Sumber)

Mangsa – Seorang yang atau telah dieksploitasi atau dianiaya. (Sumber)

Migran – Sesiapa yang berpindah atau telah berpindah merentasi sempadan antarabangsa atau dalam Negeri jauh dari tempat kebiasaannya, tanpa mengambil kira status undang-undang orang itu; sama ada pemindahan itu adalah secara sukarela atau tidak; sebab bagi pemindahan tersebut; atau tempoh penginapan itu. (Sumber)

Orang Pelarian Dalaman – Seseorang atau kumpulan individu yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat kediaman biasa mereka, terutamanya akibat atau bagi mengelakkan konflik bersenjata, situasi ganas secara umum, pelanggaran hak asasi manusia atau bencana alam atau buatan manusia dan yang belum menyeberang sempadan Negeri yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. (Sumber)

Orang yang Terselamat – Seseorang yang telah mengalami perhambaan moden, pemerdagangan manusia, buruh paksa atau bentuk eksploitasi yang lain. (Sumber)

Pemaksaan – Tindakan atau amalan memujuk seseorang untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan paksaan atau ancaman. (Sumber)

Pemerdagangan Buruh – Pengambilan, perlindungan, pengangkutan, peruntukan atau mendapatkan seseorang untuk buruh atau perkhidmatan, melalui penggunaan paksa, penipuan atau pemaksaan bagi tujuan penguasaan perhambaan bukan secara sukarela, penyelenggaraan hutang, perhambaan hutang atau perhambaan. (Sumber)

Pemerdagangan Manusia/Penyeludupan Orang – Pengambilan, pengangkutan, pemindahan, perlindungan atau penerimaan orang, melalui ancaman atau penggunaan paksaan atau bentuk pujukan lain, perbuatan melarikan, penipuan, perdayaan, penyalahgunaan kuasa atau kedudukan ke atas orang yang lemah atau pemberian atau penerimaan bayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan seseorang yang mempunyai kawalan ke atas orang lain, bagi tujuan eksploitasi. (Sumber)

Pencari Suaka – Seseorang yang mencari perlindungan daripada penyeksaan atau bahaya serius di sebuah negara selain negaranya sendiri dan menunggu keputusan tentang permohonan bagi status pelarian di bawah instrumen antarabangsa dan negara yang berkenaan. Sekiranya keputusannya negatif, orang itu mesti meninggalkan negara tersebut dan boleh diusir, seperti mana-mana bukan warganegara dalam situasi luar aturan atau tidak sah, melainkan kebenaran untuk tinggal diberikan atas alasan kemanusiaan atau alasan lain yang berkaitan. (Sumber)

Pencegahan – Tindakan menghentikan sesuatu daripada berlaku atau timbul. (Sumber)

Pendakwaan – Pengenalan dan pelaksanaan prosiding undang-undang terhadap seseorang berhubung dengan tuduhan jenayah. (Sumber)

Penghijrahan Luar Aturan – Pergerakan yang berlaku di luar norma kawal selia negara penghantaran, transit dan penerimaan. Tiada definisi yang jelas atau universal bagi penghijrahan luar aturan. (Sumber)

Penipuan – Perdayaan yang menyalahi undang-undang atau bersifat jenayah yang bertujuan menghasilkan keuntungan kewangan atau peribadi. (Sumber)

Penjagaan Trauma Termaklum – Menyedari kesan meluas trauma dan memahami jalan pemulihan yang berpotensi; Mengenali tanda dan gejala trauma pada pelanggan, keluarga, kakitangan dan orang lain yang terlibat dengan sistem tersebut; bertindak dengan menyepadukan sepenuhnya pengetahuan tentang trauma ke dalam dasar, prosedur dan amalan; dan berusaha untuk menentang secara aktif traumatisasi semula. (Sumber)

Penyeludupan Orang – Pemerolehan, bagi keuntungan kewangan atau material, bagi kemasukan secara tidak sah ke dalam sebuah negara yang orang itu bukan warganegara atau penduduk tetap. (Sumber)

Perdagangan Seks – Penggunaan kekerasan, ancaman, penipuan, perhambaan hutang dan bentuk paksaan lain untuk memaksa orang dewasa dan kanak-kanak melibatkan diri dengan aksi seks komersil tanpa kerelaan mereka. (Sumber)

Perhambaan – Dikenal pasti oleh elemen pemilikan atau kawalan ke atas kehidupan orang lain, paksaan dan sekatan pergerakan dan oleh hakikat bahawa seseorang tidak bebas untuk meninggalkan atau menukar majikan. (Sumber)

Perhambaan Hutang/Buruh Terikat – Seseorang memasuki status atau keadaan perhambaan hutang apabila buruh mereka atau buruh pihak ketiga di bawah kawalan mereka, diminta sebagai pembayaran balik pinjaman atau wang yang didahulukan dan nilai buruh mereka tidak dikira bagi pelupusan hutang tersebut atau tempoh perkhidmatan tidak terhad dan/atau sifat perkhidmatan tersebut tidak ditetapkan. (Sumber)

Perhambaan Moden – Satu istilah umum untuk merujuk kepada pelbagai amalan eksploitatif termasuk pemerdagangan manusia, perhambaan, buruh paksa, buruh kanak-kanak, pengeluaran organ dan amalan seperti perhambaan. (Sumber, sumber)

Perkahwinan Kanak-kanak – Perkahwinan yang melibatkan salah seorang atau kedua-dua pasangan berusia bawah 18 tahun. (Sumber)

Perkahwinan Paksa – Sebuah perkahwinan yang melibatkan salah seorang atau kedua-dua pasangan tidak bersetuju dengan perkahwinan tersebut dan penggunaan tekanan atau penganiayaan. (Sumber)

Perlindungan Sosial – Semua inisiatif awam dan swasta yang menyediakan pemindahan pendapatan atau penggunaan kepada orang susah, melindungi orang yang lemah daripada risiko mata pencarian dan meningkatkan status sosial dan hak mereka yang terpinggir dengan objektif keseluruhan untuk mengurangkan kerentanan ekonomi dan sosial kumpulan susah, lemah dan terpinggir. (Sumber)

Perpindahan yang Terpaksa – Perpindahan seseorang secara terpaksa daripada rumah atau negara mereka, selalunya disebabkan oleh konflik bersenjata atau bencana alam. (Sumber)

Perlindungan – Langkah undang-undang atau langkah rasmi lain yang bertujuan mengekalkan kebebasan dan hak sivil. (Sumber)

Protokol Palermo – Diterima oleh Perhimpunan Agung UN pada tahun 2000, Protokol—salah satu daripada tiga Protokol Palermo—menetapkan definisi bagi pemerdagangan manusia dan mendapatkan komitmen negara yang meratifikasi untuk mencegah dan menentang pemerdagangan manusia, melindungi dan membantu mangsa serta menggalakkan kerjasama antarabangsa dalam penyiasatan dan pendakwaan kes pemerdagangan manusia. (Sumber

Rantai Bekalan – Semua aktiviti, sumber dan orang yang terlibat dalam penghasilan dan pengedaran produk atau perkhidmatan daripada pembekal kepada pelanggan. (Sumber)

 

 

 

Can New US Law Help Increase Financial Recovery and Reintegration of Survivors of Human Trafficking?

Teruskan Membaca

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca

Forced Labour Import Bans: What Does the Evidence Tell Us?

Teruskan Membaca

Gendered Understandings of Forced Sexual Exploitation

Teruskan Membaca

Domestic Slave Labour in Brazil

Teruskan Membaca

Indigenous Peoples and the Anti-Trafficking Sector’s Blind Spot

Teruskan Membaca