Peluang Pembelajaran

Teruskan belajar tentang data dan bukti serta hubungannya dengan dasar, dengan mengakses peluang pembelajaran dalam talian dan luar talian di bawah ini.

Serahkan peluang pembelajaran yang berkenaan di sini.

Alatan
Alat Penilaian Hasil Mangsa yang Terselamat
International Justice Mission
[English] Ini ialah alat untuk mengukur kemajuan ke arah pemulihan dan hasil untuk mangsa yang terselamat, yang sedang pulih daripada pelbagai bentuk keganasan dan eksploitasi.
Pergi ke Peluang
Guides
Menjaga Orang yang Diperdagangkan
IOM
[English] Panduan bukan klinikal untuk membantu pembekal kesihatan memahami perdagangan, mengiktiraf masalah kesihatan dan mempertimbangkan pendekatan yang selamat dan sesuai untuk penjagaan kesihatan untuk orang yang diperdagangkan.
Pergi ke Peluang
Guides
Kit Alat Protokol
HEAL Trafficking dan Hope for Justice
[English] Kit alat ini direka untuk membantu profesional yang bekerja di kemudahan penjagaan kesihatan membangunkan protokol untuk membantu mangsa pemerdagangan manusia yang berpotensi, yang datang ke tempat mereka.
Pergi ke Peluang
Podcasts
Mencari dan Menghapuskan Perhambaan dari Angkasa
The Rights Track
[English] Bercakap kepada Dr Doreen Boyd tentang cara satelit digunakan untuk mencari dan menghapuskan perhambaan dari angkasa.
Pergi ke Peluang
Podcasts
Menghapuskan Perhambaan daripada Rantaian Bekalan
The Rights Track
[English] Perniagaan membangunkan dan melaksanakan langkah untuk memastikan rantaian bekalan bebas daripada perhambaan.
Pergi ke Peluang
Webinars
Anggaran Sistem Pelbagai dalam Perdagangan Manusia
Usaha Sama Kebebasan
[English] Mendidik cara penggunaan Anggaran Berbilang Sistem (MSE) dapat menyokong usaha menentang perhambaan moden.
Pergi ke Peluang
Webinars
Menggunakan MSE dalam Konteks Dunia yang sedang Membangun
Delta 8.7 | Usaha Sama Kebebasan
[English] Delta 8.7 dan pakar yang dijemput membincangkan potensi dan batasan Anggaran Berbilang Sistem dalam konteks dunia yang sedang membangun.
Pergi ke Peluang
E-learning / Online Courses
Perhambaan & Pembebasan
Universiti Nottingham
[English] Program Sarjana Sastera – pelajaran akademik dan latihan amali tentang perhambaan semasa dan cara untuk mencapai pembebasan dan penyepaduan semula.
Pergi ke Peluang
E-learning / Online Courses
Pakar Perubatan yang Menentang Pemerdagangan Manusia
Persatuan Wanita Perubatan Amerika
[English] Kursus ini membantu para doktor dan pelajar perubatan mengenal pasti mangsa pemerdagangan.
Pergi ke Peluang
Other
Memahami Perdagangan Haram
RESPECT
[English] Lima webinar yang melihat pada cabaran yang sedang muncul dan mengenal pasti inisiatif antipemerdagangan yang menggalakkan daripada sektor swasta.
Pergi ke Peluang
Webinars
Buruh Paksa & Berbahaya dalam Ekonomi Global
Universiti Witwatersrand
[English] Kursus dalam talian ini ialah pengenalan kepada peranan buruh paksa dan berbahaya dalam ekonomi global.
Pergi ke Peluang
Alatan
Tempat Risiko Perhambaan dan Pemerdagangan
Perikatan Tanggungjawab Sosial
[English] Ini ialah templat standard industri sumber terbuka yang membantu syarikat membangunkan rantaian bekalan yang bertanggungjawab secara sosial dengan memudahkan pengumpulan data yang tepat.
Pergi ke Peluang
Guides
Program Tindak Balas Perdagangan
Dignity Health
[English] Program ini membantu bagi memastikan orang yang diperdagangkan dikenal pasti di kemudahan penjagaan kesihatan dan dibantu dengan perkhidmatan dan penjagaan termaklum trauma dan berpusatkan mangsa.
Pergi ke Peluang
Webinars
Melangkaui Angka: Memanfaatkan Data untuk SDG
PARIS21, Cepei and Open Data Watch
[English] Satu siri lima webinar yang menyaksikan pakar dan pengalaman pembangunan, data dan dasar berkongsi dan membincangkan kemajuan terkini dalam bidang data pembangunan.
Pergi ke Peluang
Guides
Perhambaan dari Angkasa
Science Direct
[English] Kertas ini melihat pada cara pengesanan satelit dari jauh dapat digunakan untuk memaklumkan tindakan berdasarkan bukti yang berkaitan dengan UN SDG nombor 8.
Pergi ke Peluang
Other
Naratif Kontemporari
Rights Lab, Universiti Nottingham
[English] Koleksi naratif mangsa yang terselamat.
Pergi ke Peluang
Alatan
Perkongsian Antiperhambaan Berbilang Agensi
Rights Lab, Universiti Nottingham
[English] Lokasi pemetaan dan aktiviti bagi perkongsian antiperhambaan di merata UK.
Pergi ke Peluang
Podcasts
Memproses Nombor
The Rights Track
[English] Perbincangan tentang statistik perhambaan moden dan cabaran yang dihadapi oleh mereka yang cuba mendapatkan fakta sebenar tentang isu tersebut.
Pergi ke Peluang
Alatan
Peta Interaktif
Kerjasama Perniagaan Global Menentang Pemerdagangan (GBCAT)
[English] Peta interaktif bagi inisiatif dan organisasi yang melibatkan diri dengan sektor swasta untuk menentang isu Sasaran 8.7.
Pergi ke Peluang
Guides
Ke Arah Mendapatkan Data Pemerdagangan Manusia yang Baik
Pusat Handa, Universiti Stanford
[English] Laporan ini menawarkan standard garis dasar dan saranan berdasarkan pemahaman semasa tentang amalan data yang bertanggungjawab.
Pergi ke Peluang
Webinars
Sektor Swasta Mengatasi Pemerdagangan Manusia
RESPECT
[English] Webinars melihat amalan terbaik untuk memastikan integriti dari pemerdagangan manusia di sepanjang rantaian bekalan.
Pergi ke Peluang
Podcasts
Perhambaan dan Legasinya
Kumpulan Perhambaan Moden
[English] Satu siri 31 podcast yang melibatkan pakar bercakap tentang pemahaman mereka terhadap perhambaan pada masa lalu dan masa kini.
Pergi ke Peluang
Alatan
Alat Penyumberan yang Bertanggungjawab
Verité
[English] Alat yang membolehkan syarikat, kontraktor persekutuan, pemerolehan persekutuan dan profesional kontrak, pelabur dan pihak lain memahami dan menghalang risiko pemerdagangan dalam rantaian bekalan.
Pergi ke Peluang
E-learning / Online Courses
Pemerdagangan Manusia 101 - Melenyapkan Mitos
Dignity Health
[English] Kursus ini direka untuk menyediakan pendidikan asas tentang pemerdagangan manusia bagi semua kakitangan penjagaan kesihatan, pakar perubatan, sukarelawan dan pekerja kontrak.
Pergi ke Peluang
Podcasts
Menyelidiki Pesalah Perhambaan Moden
The Rights Track
[English] Bercakap tentang pesalah perhambaan dengan Austin Choi-Fitzpatrick, pengarang How Contemporary Perpetrators Rationalize What They Do (Bagaimana Pesalah Kontemporari Merasionalisasikan Perkara yang Dilakukan oleh Mereka).
Pergi ke Peluang
Podcasts
Bandar Bebas Perhambaan
The Rights Track
[English] Bercakap kepada Dr Alison Gardner tentang penyelidikannya berkenaan membangunkan dasar dan respons berpusatkan komuniti kepada perhambaan moden.
Pergi ke Peluang
Other
R Pakej
Rights Lab, Universiti Nottingham
[English] R pakej program bagi Anggaran Berbilang Sistem untuk penyebaran perhambaan moden secara meluas.
Pergi ke Peluang
E-learning / Online Courses
Strategi bagi Penghapusan Global Kontemporari
Rights Lab, Universiti Nottingham
[English] Terdapat 45.8 juta hamba yang hidup hari ini. Ketahui cara kita boleh mencapai dunia yang bebas perhambaan dengan kursus dalam talian percuma ini.
Pergi ke Peluang
Other
Saiz Masalah tersebut
TEDxWhitehall
[English] Ahli statistik Sir Bernard Silverman bercakap tentang Anggaran Berbilang Sistem (MSE) untuk mengukur bilangan mangsa perhambaan di UK.
Pergi ke Peluang
Instructional Videos
Cara untuk Mengenal Pasti Pemerdagangan Manusia
TEDx
[English] Kanani Titchen, MD bercakap mengenai pengalamannya sebagai seorang doktor dan berinteraksi dengan pesakit yang diperdagangkan.
Pergi ke Peluang
Other
Pusat Sumber RESPECT
RESPECT
[English] Sumber bagi sektor swasta yang termasuk bahan tentang cara untuk menangani pemerdagangan manusia dan buruh paksa.
Pergi ke Peluang
Webinars
Teknologi Baharu, Inovasi dan Keusahawanan
RESPECT
[English] Enam webinar yang melihat pada cara teknologi baharu, inovasi dan keusahawanan dapat menangani pemerdagangan manusia.
Pergi ke Peluang
Webinars
Neksus Jenayah Terancang
RESPECT
[English] Enam webinar yang meneliti cara kumpulan jenayah terancang transnasional menggunakan rangkaian sektor swasta untuk melakukan jenayah pemerdagangan manusia.
Pergi ke Peluang